Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je obstaraním učebne IKT a polytechnickej učebne modernizovať výchovno-vzdelávací proces a tak rozvíjať kľúčové kompetencie zvyšujúce konkurencieschopnosť žiaka základnej školy Pieninská 27 v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce.

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania,
 • skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu,
 • zvýšiť úroveň záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní,
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní,
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie,
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu,
 • rozvoj učenia sa, komunikácie a spolupráce v tímoch s prispením k búraniu bariér pri rôznorodosti žiakov,
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach.

Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom IROP, je plne v súlade s tematickým cieľom č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, Investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifickým cieľom  

 1. Obstaranie odbornej učebne IKT variant notebook/tablet
 2. Obstaranie odbornej polytechnickej učebne
 3. Stavebno-technické úpravy odborných učební 

Miesto realizácie projektu je Základná škola Pieninská 27, Banská Bystrica, cieľovou skupinou sú žiaci ročníkov 1 - 9 tejto školy.

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2022
Celková suma
69,167 €
Vlastné zdroje
3,458 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
07.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
06.04.2022
Názov
Obstaranie odbornej polytechnickej učeb…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie odbornej IKT učebne variant …
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
555,0 (osoby)
Cieľ
555,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Učebňa IKT - ZŠ Pieninská

Faktúra IKT - ZŠ Pieninská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Učebňa IKT - ZŠ Pieninská

Faktúra IKT - ZŠ Pieninská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Učebňa IKT - ZŠ Pieninská

Faktúra IKT - ZŠ Pieninská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa IKT - ZŠ Pieninská

Faktúra IKT - ZŠ Pieninská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - didaktické pomôcky

DIdaktické pomôcky - ZŠ Pieninská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa - didaktické pomôcky

DIdaktické pomôcky - ZŠ Pieninská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT učebňa - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

IKT učebňa - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - pracoviská a vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - pracoviská a vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Stavebné práce - ZŠ Pieninská

ZŠ Pieninská - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

Odvod DPH stavebné práce

Odvod DPH 04/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.