Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Popis projektu

.   

 

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.12.2022
Celková suma
185,348 €
Vlastné zdroje
9,267 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technciké úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
07.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
16.05.2022
Názov
Obstaranie IKT učebne variant notebook 2
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
10.10.2022
Názov
Obstaranie IKT učebne variant notebook 1
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej biologicko-che…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
05.12.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
05.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
808,0 (osoby)
Cieľ
808,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prírodovedná učebňa - fyzika

Didaktické pomôcky - ZŠ Moskovská odborné účebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Prírodovedná biologicko chemická účebňa - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Moskovská odborné účebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Polytechnická učebňa

Didaktické pomôcky - ZŠ Moskovská odborné účebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Prírodovedná učebňa - fyzika

Didaktické pomôcky - ZŠ Moskovská odborné účebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prírodovedná biologicko chemická účebňa - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Moskovská odborné účebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa

Didaktické pomôcky - ZŠ Moskovská odborné účebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - školská knižnica - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

IKT - variant notebook 2 - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

IKT - prírodovedná učebňa fyziky - MŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

IKT - biologicko-chemická učebňa - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

IKT - variant notebook 1 - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

IKT - ZŠ Moskovská 2 - jazyková učebňa

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

IKT - variant notebook 2 - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - školská knižnica - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - prírodovedná učebňa fyziky - MŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - biologicko-chemická učebňa - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - variant notebook 1 - ZŠ Moskovská

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - ZŠ Moskovská 2 - jazyková učebňa

IKT - ZŠ Moskovská - MIVASOFT spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod DPH 05/2022 - ZŠ Radvanská

Odvod DPH 05/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
8,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odvod DPH 05/2022 - ZŠ Moskovská

Odvod DPH 05/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Učebňa fyziky

ZŠ Moskovská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa

ZŠ Moskovská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Jazyková učebňa

ZŠ Moskovská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

IKT učebňa variant notebook 1

ZŠ Moskovská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Polytechnická učebňa

ZŠ Moskovská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Školská knižnica

ZŠ Moskovská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Polytechnická učebňa

ZŠ Moskovská - pracoviská a vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa

ZŠ Moskovská - pracoviská a vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Stavebné práce

FA. stavebné práce - ZŠ Moskovská - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Knižný fond

ZŠ Moskovská - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Knižný fond

ZŠ Moskovská - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.