Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odbornej polytechnickej učebne ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zriadením školskej knižnice, jazykovej a polytechnickej učebne modernizovať výchovno-vzdelávací proces, a tak rozvíjať kľúčové kompetencie zvyšujúce konkurencieschopnosť žiaka základnej školy Sitnianska 32 v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce.

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania,
 • skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu,
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní,
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní,
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie,
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu,
 • rozvoj učenia sa, komunikácie a spolupráce v tímoch s prispením k búraniu bariér pri rôznorodosti žiakov,
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach.

Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom IROP, je plne v súlade s tematickým cieľom č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, Investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifickým cieľom  

 1. Obstaranie odbornej jazykovej učebne pre výučbu cudzieho jazyka 
 2. Obstaranie školskej knižnice
 3. Obstaranie odbornej polytechnickej učebne
 4. Stavebno-technické úpravy odborných učební  a školskej knižnice

Miesto realizácie projektu je Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica, cieľovou skupinou sú žiaci ročníkov 1 - 9 tejto školy.    

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom.

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2022
Celková suma
114,384 €
Vlastné zdroje
5,719 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
01.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
03.10.2022
Názov
Obstarnie odbornej polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie odbornej jazykovej učebne pr…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
05.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
560,0 (osoby)
Cieľ
560,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Školská knižnica - ZŠ Sitnianska

Faktúra IKT - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra IKT - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Jazyková učebňa - ZŠ Sitnianska

Faktúra IKT - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra IKT - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školská knižnica - ZŠ Sitnianska

Faktúra IKT - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - ZŠ Sitnianska

Faktúra IKT - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Sitnianska - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Sitnianska - didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky - ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školská knižnica - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Školská knižnica - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Jazyková učebňa - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - pracoviská a vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Sitnianska

ZŠ Sitnianska - pracoviská a vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

knižný fond - školská knižnica

ZŠ Sitnianska - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Knižný fond - školská knižnica

ZŠ Sitnianska - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Stavebné práce - ZŠ Sitnianska

Fa.stavebné práce -ZŠ Sitnianska - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Odvod DPH 10/2022 - stavebné prace ZŠ Sitnianska

Odvod DPH 10/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
4,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.