Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Popis projektu

Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom IROP, je plne v súlade s tematickým cieľom č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, Investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifickým cieľom  

  1. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2022
Celková suma
157,855 €
Vlastné zdroje
7,893 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstarnie IKT učebne variant notebook 1…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
04.07.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
16.09.2022
Názov
Obstarnie IKT učebne variant notebook 2…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
12.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biológie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
920,0 (osoby)
Cieľ
920,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT ZŠ Spojová - učebňa biológie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - primárne vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - primárne vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - nižšie stredné vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - nižšie stredné vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT ZŠ Spojová - jazyková učebňa

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT ZŠ Spojová - jazyková učebňa

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IKT ZŠ Spojová - učebňa biológie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - primárne vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - primárne vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - nižšie stredné vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IKT ZŠ Spojová - IKT učebňa - nižšie stredné vzdelávanie

ZŠ Spojová - IKT odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

ZŠ Spojová - Didaktické pomôcky odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie

ZŠ Spojová - Didaktické pomôcky odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

ZŠ Spojová - Didaktické pomôcky odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie

ZŠ Spojová - Didaktické pomôcky odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IKT učbňa variant notebook pre nižšie stredné vzdelávanie - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

IKT variant notebook pre primárne vzdelávanie - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Učebňa fyziky - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Učebňa biológie - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Jazyková učebňa - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT variant notebook pre primárne vzdelávanie - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT učbňa variant notebook pre nižšie stredné vzdelávanie - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa fyziky - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa biológie - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - nábytok

ZŠ Spojová - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - pracoviská

ZŠ Spojová - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa - pracoviská

ZŠ Spojová - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod DPH ZŠ Slobodný slovenský vysielač

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ Spojová

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.G.Tajovského

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Ďumbierska

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Golianova

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.Bakossa

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

ZŠ Spojová - stavebné práce

ZŠ Spojová - odborné učebne - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.