Popis projektu
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2022
Celková suma
167,446 €
Vlastné zdroje
8,372 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
44 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne chémie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biológie
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných prí…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
02.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
851,0 (osoby)
Cieľ
851,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - ZŠ Golianova

Faktúra č.220014 - ZŠ Golianova - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Stavebné práce - ZŠ Golianova

Faktúra č.220014 - ZŠ Golianova - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Didaktické pomôcky - ZŠ Golianova odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie

Didaktické pomôcky - ZŠ Golianova odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa chémie

Didaktické pomôcky - ZŠ Golianova odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Didaktické pomôcky - ZŠ Golianova odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie

Didaktické pomôcky - ZŠ Golianova odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa chémie

Didaktické pomôcky - ZŠ Golianova odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Učebňa Biológie - ZŠ Golianova

ZŠ Golianova - školský a lab. nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Učebňa Fyziky - ZŠ Golianova

ZŠ Golianova - školský a lab. nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Učebňa Chémie - ZŠ Golianova

ZŠ Golianova - školský a lab. nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Učebňa Biológie - ZŠ Golianova

ZŠ Golianova - školský a lab. nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa Fyziky - ZŠ Golianova

ZŠ Golianova - školský a lab. nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa Chémie - ZŠ Golianova

ZŠ Golianova - školský a lab. nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod DPH ZŠ Slobodný slovenský vysielač

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ Spojová

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.G.Tajovského

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Ďumbierska

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Golianova

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.Bakossa

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Učebňa Biológie - IKT

ZŠ Golianova IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Učebňa Fyziky - IKT ZŠ Golianova

ZŠ Golianova IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Učebňa chémie - IKT

ZŠ Golianova IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Banská Bystrica

Suma celkom
44 €
Vrátená suma
44 €
Suma na vymáhanie
44 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.