Popis projektu

Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú  a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Ciele sú plne v súlade s tematickým cieľom č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, Investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifickým cieľom  

    

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2022
Celková suma
105,912 €
Vlastné zdroje
5,296 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
07.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
05.08.2022
Názov
Obstaranie odbornej polytechnickej učeb…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej biologicko-che…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
618,0 (osoby)
Cieľ
618,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ZŠ Ďumbierska odborné učebne - stavebné práce

Stavebné práce - ZŠ Ďumbierska odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZŠ Ďumbierska odborné učebne - stavebné práce

Stavebné práce - ZŠ Ďumbierska odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

IKT-ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska odborné učebne - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT-ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska odborné učebne - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Biologicko-chemická učebňa - ZŠ Ďumbierska

Fa. Didaktické pomôcky - ZŠ Ďumbierska

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Ďumbierska

Fa. Didaktické pomôcky - ZŠ Ďumbierska

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Biologicko-chemická učebňa - ZŠ Ďumbierska

Fa. Didaktické pomôcky - ZŠ Ďumbierska

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ Ďumbierska

Fa. Didaktické pomôcky - ZŠ Ďumbierska

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa

ZŠ Ďumbierska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa - ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa

ZŠ Ďumbierska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biologicko-chemická učebňa - ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska - školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa

Fa. ZŠ Ďumbierska - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Biologicko-chemická učebňa

Fa. ZŠ Ďumbierska - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Polytechnická učebňa

Fa. ZŠ Ďumbierska - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biologicko-chemická učebňa

Fa. ZŠ Ďumbierska - pracoviská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod DPH ZŠ Slobodný slovenský vysielač

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ Spojová

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.G.Tajovského

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Ďumbierska

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Golianova

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.Bakossa

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Názov
ANIS BB s.r.o.
IČO
36633925
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.