Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Popis projektu
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2022
Celková suma
151,957 €
Vlastné zdroje
7,598 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
11.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
10.08.2022
Názov
Obstaranie odbornej IKT učebne variant…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie odbornej polytechnickej učeb…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Obstaranie odbornej jazykovej učebne pr…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
11.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
683,0 (osoby)
Cieľ
683,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné úráce - ZŠ J. Bakossa

ZŠ J. Bakossa odborné učebne - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úráce - ZŠ J. Bakossa

ZŠ J. Bakossa odborné učebne - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT klientska stanica - softvér ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fyzika - IKT ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT klientska stanica - IKT ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - IKT ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT klientska stanica - softvér ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

IKT klientska stanica - IKT ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Fyzika - IKT ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Jazyková učebňa - IKT ZŠ J.Bakossa

Faktúra IKT - ZŠ J.Bakosa - odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Učebňa fyziky - Didaktické pomôcky ZŠ J. Bakossa

Didaktické pomôcky - ZŠ J. Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - Didaktické pomôcky ZŠ J. Bakossa

Didaktické pomôcky - ZŠ J. Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa fyziky - Didaktické pomôcky ZŠ J. Bakossa

Didaktické pomôcky - ZŠ J. Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Polytechnická učebňa - Didaktické pomôcky ZŠ J. Bakossa

Didaktické pomôcky - ZŠ J. Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Polytechnická učebňa - pracoviská ZŠ J. Bakossa

Pracoviská - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - pracoviská ZŠ J. Bakossa

Pracoviská - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Učebňa IKT - škol. a lab. nábytok

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa fyziky - škol. a lab. nábytok

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ J. Bakossa

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - škol. nábytok

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa IKT - škol. a lab. nábytok

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Učebňa fyziky - škol. a lab. nábytok

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Polytechnická učebňa - ZŠ J. Bakossa

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Jazyková učebňa - škol. nábytok

Škol. a lab. nábytok - ZŠ J.Bakossa odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Odvod DPH ZŠ Slobodný slovenský vysielač

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ Spojová

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.G.Tajovského

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Ďumbierska

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH - ZŠ Golianova

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Odvod DPH 08/2022 - ZŠ J.Bakossa

Odvod DPH 08/2022 - Odborné učebne

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Názov
ANIS BB s.r.o.
IČO
36633925
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.