Popis projektu

Predmetom projektu je prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IS IPC). Model IS IPC ostáva v nastavenej štruktúre. IPC budú lokalizované u partnerov – relevantných 6 VÚC a Meste Banská Bystrica. Cieľom IS IPC je najmä zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o EŠIF v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií. IPC budú pokračovať v svojej činnosti (poskytovať verejnosti, žiadateľom a prijímateľom odborné konzultácie, spolupracovať pri informačných aktivitách, seminároch a školeniach a pod.) Polročne, na základe správ o činnosti, budú monitorované a hodnotené zo strany CKO a riadiacich orgánov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2021
Celková suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzkovanie IPC v Meste Banská Bystr…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Prevádzkovanie IPC v Žilinskom samosprá…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Prevádzkovanie IPC v Trnavskom samosprá…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
prevádzkovanie IPC v Trenčianskom samos…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Prevádzkovanie IPC v Prešovskom samospr…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Prevádzkovanie IPC v Nitrianskom samosp…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Prevádzkovanie IPC v Košickom samospráv…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Zabezpečenie činnosti Integrovanej siet…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
321,0 (počet)
Cieľ
286,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
-
Názov

623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
-
Názov

614001 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
4,260 €
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,766 €
Schválené na preplatenie
5,766 €
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok priznaných a vyplatených miezd 11/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
-
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,896 €
Schválené na preplatenie
5,896 €
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok Cestovné náhrady TPC_12_2018

Sumarizačný hárok Cestovné náhrady TPC_12_2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

Vstavaná skriňa do zasadacej miestnosti - Ján Cibulka

Vstavaná skriňa do zasadacej miestnosti - Ján Cibulka

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
-
Názov

Školenie „Propagácia v sieti LinkedIn“ - IVIT Inštitút vzdelávania informačných technológii, s. r. o.

Školenie „Propagácia v sieti LinkedIn“

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár 4.12.2018

Občerstvenie na Informačný seminár 4.12.2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

Kancelársky tovar

Kancelárske potreby - Tibor Varga TSV Papier

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - BEGA s. r. o.

Interiérové vybavenie - BEGA s. r. o.

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie informačnej kampane pre IPC TTSK

Zabezpečenie informačnej kampane pre IPC TTS - iFocus

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
4,392 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Informačný seminár 7.11.2018

Občerstvenie na Informačný seminár 7.11.2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie seminár zo dňa 21.11.2018

Občerstvenie seminár 21.11.2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie seminár zo dňa 27.11.2018

Občerstvenie seminár zo dňa 27.11.2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačné a reklamné predmety

Propagačné a reklamné predmety

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Multifunkčná tlačiareň

Multifunkčná tlačiareň

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup fotoaparátu

Nákup fotoaparátu

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady sumarizačný hárok december 2018

Cestovné náhrady sumarizačný hárok december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 00 Tarifný plat

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 na starobné poistenie

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok miezd za december 2018

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_Repré

518_Ostatné služby_Repré

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_poštovné

518_Ostatné služby_poštovné

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné_služby_Zabezpečenie 2 dňovej koordinačnej porady

518_Ostatné_služby_ Zabezpečenie 2 dňovej koordinačnej porady

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - na starobné poistenie

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Príplatky, Osobný príplatok

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - Tarifný plat

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614001 - odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok mzdy 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok CN 01-06_2019

512 sumarizačný hárok CN 01-06_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie dňa 30.5.2019

Občerstvenie zo dňa 30.5.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

518_Ostatné služby_koord. porada

518_Ostatné služby PPD299_Občerstvenia_pre_účastníkov_koordinačnej_porady

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_Repré

518_Ostatné služby_Repré

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_OS_PP_1906744

518_OS_PP_1906744

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_OS_PP_1904514

518_OS_PP_1904514

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_OS_PP_1901673

518_OS_PP_1901673

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518 OS VFA8114_19

518 OS VFA8114_19

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518 OS VFA8121_19

518 OS VFA8121_19

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518 OS VFA8122/19

518 OS VFA8122/19

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok cestovné náhrady

512 Sumarizačný hárok cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 000 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok za obdobie 01 - 06 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok _mzdy 1. _ 6. mesiac 2019 ŽSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodára vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 20190

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodára vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 20190

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodára vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 20190

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodára vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 20190

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodára vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 20190

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodára vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl 20190

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Repré _VPD_617

518_Repré _VPD_617

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Repré _VPD_416

518_Repré _VPD_416

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Repré _VPD_352

518_Repré _VPD_352

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Repré _VPD_229

518_Repré _VPD_229

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Repré _VPD_123

518_Repré _VPD_123

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Repré _VPD_16

518_Repré _VPD_16

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

občerstvenie seminár 21.1.2019

občerstvenie seminár 21.1.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2019
Názov

občerstvenie seminár 15.2.2019

občerstvenie seminár 15.2.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2019
Názov

občerstvenie seminár 5.3.2019

občerstvenie seminár 5.3.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

občerstvenie seminár 15.3.2019

občerstvenie seminár 15.3.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

občerstvenie seminár 2.4.2019

občerstvenie seminár 2.4.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

občerstvenie seminár 25.6.2019

občerstvenie seminár 25.6.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Repré

Repré

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 28. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 28. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 21. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 21. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 14. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 14. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 16. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 16. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 23. októbra 2019 ( UPVII SR)

Občerstvenie 23. októbra 2019 (UPVII SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 15. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 15. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 15. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 15. novembra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 30. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 30. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 10. októbra 2019 (MH SR)

Občerstvenie 10. októbra 2019 (MH SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 7. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 7. októbra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 23. septembra 2019 (ÚSV ROS SR)

Občerstvenie 23. septembra 2019 (ÚSV ROS SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 19. septembra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 19. septembra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 16. septembra 2019 (IA MPSVR SR)

Občerstvenie 16. septembra 2019 (IA MPSVR SR)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 16. septembra 2019 (MV SR - OP ĽZ)

Občerstvenie 16. septembra 2019 (MV SR - OP ĽZ)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 7. august 2019 (IROP)

Občerstvenie 7. augusta 2019 (IROP)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie 9. júla 2019 (MOPS)

Občerstvenie 9. júla 2019 (MOPS)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 07-12_2019

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 07-12_2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 000 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 000 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 01 - 06. 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Repré

Repré

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poistovní

Sumarizačný hárok miezd za január - jún 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 01/2019 - 06/2019

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 01/2019 - 06/2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

prenájom priestorov seminár 21.1.2019

prenájom priestorov seminár 21.1.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

prenájom priestorov seminár 15.2.2019

prenájom priestorov seminár 15.2.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

prenájom priestorov seminár 05.03.2019

prenájom priestorov seminár 05.03.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2019
Názov

prenájom priestorov seminár 15.03.2019

prenájom priestorov seminár 15.03.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

prenájom priestorov seminár 02.04.2019

prenájom priestorov seminár 02.04.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

Propagačné materiály

Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Repré

Repré

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grafické spracovanie a tlač informačných brožúr

Grafické spracovanie a tlač informačných brožúr

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 6.11.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 6.11.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 17.9.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 17.9.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 13.9.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 13.9.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 16.9.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 16.9.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grafické spracovanie a tlač informačných brožúr

Grafické spracovanie a tlač informačných brožúr

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 10.-11.12.2019

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 10.-11.12.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch 19. a 22.11.2019

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 19.-22.11.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 11.-12.11.2019

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 11.-12.11.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 09_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

521 Sumarizačný hárok - dohodári 09_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok - dohodári 09_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 09_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok - dohodári 09_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 09_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 11_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 11_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok - dohodári 11_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 11_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

521 Sumarizačný hárok - dohodári 11_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok - dohodári 11_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok CN 7-12_2019

512 Sumarizačný hárok CN 7-12_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grafické spracovanie a tlač informačných brožúr

Grafické spracovanie a tlač informačných brožúr

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kalendáre, diáre a propagačné materiály

Kalendáre, diáre a propagačné materiály

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 29.10. do 31.10.2019

Občerstvenie na informačný seminár v dňoch od 29.10. do 31.10.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 23.10.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 23.10.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 10.10.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 10.10.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 30.9.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 30.9.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 25.9.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 25.9.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 24.9.2019

Občerstvenie na informačný seminár 24.9.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 19.6.2019

Občerstvenie na informačný seminár dňa 19.6.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Repré

Repré

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poštové služby

Poštovné služby

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na školenie 30.10.2019 a 31.10.2019

Občerstvenie na školenie 30.10.2019 a 31.10.2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 000 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Súhrnný sum. hárok mzdové výdavky 07-12 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár 16.4.2019

Prenájom priestorov na seminár 16.4.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok - dohodári 06. 2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 06. 2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 06. 2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 06. 2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok - dohodári 06. 2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

521 Sumarizačný hárok - dohodári 06. 2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 18.6.2019

190067 Občerstvenie na seminár dňa 18.6.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 16.4.2019

Občerstvenie na seminár dňa 16.4.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 18.6.2019

Prenájom priestorov na seminár dňa 18.6.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 02.12.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 02.12.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 03.12.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 03.12.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 20.11.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 20.11.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 13.11.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 13.11.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 4.11.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 4.11.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 5.11.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 5.11.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 6.11.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 6.11.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 29.10.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 29.10.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 21.10.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 21.10.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 23.10.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 23.10.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 02.10.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 02.10.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 24.9.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 24.9.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 25.9.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 25.09.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 12.9.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 12.9.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 27.6.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 27.6.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 30.5.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 30.5.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 16.5.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 16.5.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 19.3.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 19.3.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 20.2.2019

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 20.2.2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok Cestovné náhrady 7-12_2019

512 Sumarizačný hárok Cestovné náhrady 7-12_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok - dohodári 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok - dohodári 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok - dohodári 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

521 Sumarizačný hárok - dohodári 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 02.10.2019

Občerstvenie na informačný seminár 02.10.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačné materiály

Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie - Time management

Školenie - Time management

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 07.11.2019

Občerstvenie na informačný seminár 07.11.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 24.-25.10.2019

Občerstvenie na informačný seminár 24.10.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 01.10.2019

Občerstvenie na informačný seminár 01.10.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 26.09.2019

Občerstvenie na informačný seminár 26.09.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 27.06.2019

Občerstvenie na informačný seminár 27.06.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 06.06.2019

Občerstvenie na informačný seminár 06.06.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 6/2019 - 11/2019

12_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 6/2019 - 11/2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie Stres manažment

Školenie Stres manažment

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár 10.9.2019

Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár 10.9.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár 16.9.2019

Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár 16.9.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na koordinačné stretnutie Integrovanej siete IPC

Občerstvenie na Koordinačné stretnutia Integrovanej siete IPC

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár 12.06.2019

Občerstvenie na informačný seminár 12.06.2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Umývačka riadu

Umývačka riadu

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdové výdavky za obdobie 07 - 12 2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky 1.- 6.mesiac 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

512_Sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Napoistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok miezd za júl - december 2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

občerstvenie seminár 8.10.2019

občerstvenie seminár 8.10.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Občerstvenie seminár 3.12.2019

Občerstvenie seminár 3.12.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Občerstvenie seminár 3.12.2019

Občerstvenie seminár 3.12.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Občerstvenie seminár 13.11.2019

Občerstvenie seminár 13.11.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Občerstvenie seminár 12.11.2019

Občerstvenie seminar 12.112019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Občerstvenie seminár 11.11.2019

Občerstvenie seminár 11.11.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

občerstvenie seminár 1.10.2019

občerstvenie seminár 1.10.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

občerstvenie seminár 24.9.2019

občerstvenie seminár 24.9.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

občerstvenie seminár 26.9.2019

občerstvenie seminár 26.9.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

občerstvenie seminár 25.9.2019

občerstvenie seminár 25.9.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

občerstvenie seminár 17.9.2019

občerstvenie seminár 17.9.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

občerstvenie seminár 7.8.2019

občerstvenie seminár 7.8.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

občerstvenie seminár 6.8.2019

občerstvenie seminár 6.8.2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 07/2019 - 12/2019

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 07/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 28.11-29.11.2019

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 28.11-29.11.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár v dňoch 28.11.-29.11.2019

Občerstvenie na seminár dňa 28.11. - 29.11.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 28.10.2019

Prenájom priestorov na seminár dňa 28.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 28.10.2019

Občerstvenie na seminár dňa 28.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 22.10.-23.10.2019

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 22.10-23.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár v dňoch 22.10.-23.10.2019

Občerstvenie na seminár v dňoch 22.10. - 23.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 16.9.2019

Prenájom priestorov na seminár dňa 16.9.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 16.9.2019

Občerstvenie na seminár dňa 16.9.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 9.10.2019

Prenájom priestorov na seminár dňa 9.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 9.10.2019

Občerstvenie na seminár dňa 9.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 8.10.2019

Prenájom priestorov na seminár dňa 8.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 8.10.2019

Občerstvenie na seminár dňa 8.10.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 8.8.2019

Prenájom priestorov na seminár dňa 8.8.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 8.8.2019

Občerstvenie na seminár dňa 8.8.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2019

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie prenájmu a občerstvenia koordinačného stretnutia IPC v dňoch 12. a 13. december 2019

Zabezpečenie prenájmu a občerstvenia koordinačného stretnutia IPC v dňoch 12. a 13. december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie prenájmu a občerstvenia Koordinačného stretnutia v dňoch 13. a 14. december 2018

Zabezpečenie prenájmu a občerstvenia koordinačného stretnutia v dňoch 13. a 14. december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok cestovné náhrady_ 07 - 12.2020

512 Sumarizačný hárok cestovné náhrady_ 07 - 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 -12 2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_PPD397_Poštové služby

518_Ostatné služby_PPD397_Poštové služby

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_PPD245_Repre

518_Ostatné služby_PPD245_Repre

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_PPD154_Poštové služby

518_Ostatné služby_PPD154_Poštové služby

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_Školenia zamestnancov IPC PowerPoint

518_Ostatné služby_Školenia zamestnancov IPC PowerPoint

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_PPD139_Občerstvenie na seminár 11.2_12.2.2020

518_Ostatné služby_Občerstvenie na seminár dňa 11.2_12.2.2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

112_Zásoby_FA120100679

112_Zásoby_FA120100679

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na školenie ITMS 2014+ dňa 3.3.2020

Občerstvenie na školenie ITMS 2014 dňa 3.3.2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok CN 01-06_2020

512 Sumarizačný hárok CN 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Súhrnný sum. hárok _mzdové výdavky 01-06_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 27.-28.2.2020

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 27.-28.2.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár v dňoch 27.-28.2.2020

Občerstvenie na seminár v dňoch 27.-28.2.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár 5.2.2020

Prenájom priestorov na seminár dňa 5.2.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 5.2.2020

Občerstvenie na seminár dňa 5.2.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

112_Zásoby

112_Zásoby

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_Repre

518_Ostatné služby_Repre

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 1/2020 - 4/2020

512 Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 1/2020 - 4/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za_01_06_2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518 Propagačné materiály

518 Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok Cestovné náhrady

512 Sumarizačný hárok Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 01/2020 až 06/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Poistenie rezervný fond

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

615 Ostatné osobné vyrovnania

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VZP

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistenie do ostatných ZP

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 01/2020 - 06/2020

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 01/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

občerstvenie seminár 11.2.2020

občerstvenie seminár 11.2.2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 21.9.2020

Prenájom priestorov na seminár dňa 21.9.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár dňa 08.9.2020

Občerstvenie na seminár dňa 08.9.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 08.9.2020

Prenájom priestorov na seminár dňa 08.9.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 25.8.2020

Prenájom priestorov na seminár dňa 25.8.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 18.-19.8.2020

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 18.-19.8.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár dňa 11.8.2020

Prenájom priestorov na seminár dňa 11.8.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Repré (september - december 2020)

Repré (september - december 2020)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 23. septembra 2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 23. septembra 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 22. septembra 2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 22. septembra 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 9. septembra 2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 9. septembra 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 2.júla 2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 2.júla 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 07-12_2020

512 Sumarizačný hárok_cestovné náhrady 07-12_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

641 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok 07-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 01 - 06 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Repré (január - apríl 2020)

Repré (január - apríl 2020)

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár 12. február 2020

Občerstvenie na seminár 12. február 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár 11. február 2020

Občerstvenie na seminár 11. február 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár 10. február 2020

Občerstvenie na seminár 10. február 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár 6. február 2020

Občerstvenie na seminár 6. február 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár 28. január 2020

Občerstvenie na informačný seminár 28. január 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár 21 január 2020

Občerstvenie na informačný seminár 21. január 2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizacný hárok 01-06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

518_Ostatné služby_PPD_775_Poštové služby

Poštové služby

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

112_Zásoby_FA_12000662

Stolový inventár

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

518_Ostatné služby_FA_310046_20

Občerstvenie na školenie EVO

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

112_Zásoby_FA_720806791

Čistiace prostriedky do kávovaru

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

518_Ostatné služby_FA_1320200211

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

511_Opravy a udržiavanie_FA_29200357

Oprava OKI

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

518_Ostatné služby FA_19060011

Vizitky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

512_Sumrizačný hárok TPC 07-12_2020

512_Sumarizačný hárok CN 07-12_2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej ZP

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných ZP

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie rezervného fondu solidarity

521_Súhrnný sumarizačný hárok_mzdové výdavky_07-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_mzdové výdavky za obdobie 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

611 Tarifný plat

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov TP

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rez. fondu solidarity

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VZP

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné výdavky sumarizačný hárok 07/2020-12/2020

Cestovné náhrady sumarizačný hárok 07/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

občerstvenie seminár 29.9.2021

občerstvenie seminár 29.9.2020

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 28.2.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 28.2.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 29.9.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 29.9.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 17.9.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 17.9.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 5.3.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 5.3.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 9.3.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 9.3.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 29.1.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 29.1.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na informačný seminár dňa 28.1.2020

Občerstvenie na informačný seminár dňa 28.1.2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady prijmu

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521 Sumarizačný hárok mzdy za obdobie 07/2020 až 12/2020

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 27.2.2020

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 27.2.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 19.2.2020

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 19.2.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 18.2.2020

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 18.2.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 12.2.2020

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 12.2.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 5.2.2020

Občerstvenie na Informačný seminár dňa 5.2.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Hotelová akadémia
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok do kancelárie a do školiacej miestnosti

Nábytok do kancelárie a školiacej miestnosti

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok IPC PSK 07 - 12 2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie na seminár v dňoch 16. - 17. 6. 2021

Občerstvenie na seminár v dňoch 16. - 17. 6. 2021

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 16. - 17.6.2021

Prenájom priestorov na seminár v dňoch 16. - 17.6.2021

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642 015 Náhrady príjmu

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho r