KASON, s.r.o.

Nitra

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Projekt

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slo…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,483 €
Vyčerpané z projektu
2,238,047 €
Suma
3,528,826 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologick…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,280 €
Vyčerpané z projektu
486,299 €
Suma
3,072,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,613,058 €
Vlastné zdroje
80,653 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvý…

Stredná odborná škola obchodu…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,280 €
Suma
1,048,069 €
Vlastné zdroje
52,403 €
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partn…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,500 €
Suma
661,290 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záť…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
646,346 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci K…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
510,777 €
Suma
579,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformác…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
514,884 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava - náš cieľ

Spojená škola, I. Krasku 491,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,000 €
Suma
261,859 €
Vlastné zdroje
13,093 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy

Stredná odborná škola Jána An…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,323 €
Vlastné zdroje
12,116 €
Projekt

Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľs…

Spojená škola, Kollárova 17, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,271 €
Suma
144,810 €
Vlastné zdroje
7,241 €
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,285 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,129 €
Suma
117,276 €
Vlastné zdroje
5,864 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopá…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,052 €
Suma
91,349 €
Vlastné zdroje
4,567 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.