Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole Ul. Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica. Projekt je zameraný na podporu odborov skupiny 23,24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Cieľom projektu je prostredníctvom zatraktívnenia priestorov a modernizácie vybavenia odborných učební a dielní pre žiakov podporiť záujem o štúdium a zvýšiť úroveň kvality praktického vyučovania. Stavebnú časť projektu predstavuje rekonštrukcia priestorov budovy COP Považské Podhradie zameraná na zabezpečenie energetickej hospodárnosti, efektívnosti a zatraktívnenie objektu. Druhá časť je orientovaná na obstaranie materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania, ktoré bude zodpovedať súčasným moderným štandardom a umožní  praktickú prípravu žiakov prispôsobiť  požiadavkám trhu práce.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.11.2023
Celková suma
1,664,926 €
Vlastné zdroje
83,246 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
23.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
08.03.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia budovy praktického vyučov…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
08.03.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
23.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
68,7235 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
320129,5532 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3676,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

13.Pristroj na rovnanie ALU diskov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.Vyzúvačka pneumatík

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7.Vyvažovačka kolies

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15.Zberač použitých kvapalín

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.Plnička klimatizácie R-134

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10.Štvorkanálový osciloskop – motortester

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9.Testovacia stolica vstrekovacích trysiek a ich čistič

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12.Nastavenie svetlometov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

18.Emisná stanica

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

17.Pojazdný prístroj pre sústruženie brzdových kotúčov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

16.Paralelná diagnostika PSA

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11.Plnička klimatizácie R-1234YF

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.Geometria

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.Štvorstĺpový zdvihák pre geometriu

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

14.Elektrocentrála

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.Automobilový dvojstĺpový zdvihák

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kompresor

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.Brzdová stolica so skúšobňou tlmičov pre osobné automobily

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.Automobilový dvojstĺpový zdvihák

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

4.Geometria

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

6.Vyzúvačka pneumatík

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

7.Vyvažovačka kolies

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

15.Zberač použitých kvapalín

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

8.Plnička klimatizácie R-134

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

9.Testovacia stolica vstrekovacích trysiek a ich čistič

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

17.Pojazdný prístroj pre sústruženie brzdových kotúčov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

16.Paralelná diagnostika PSA

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

18.Emisná stanica

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Kompresor

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

11.Plnička klimatizácie R-1234YF

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

3.Brzdová stolica so skúšobňou tlmičov pre osobné automobily

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

10.Štvorkanálový osciloskop – motortester

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

12.Nastavenie svetlometov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

13.Pristroj na rovnanie ALU diskov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

14.Elektrocentrála

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

5.Štvorstĺpový zdvihák pre geometriu

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov IČO
Názov
HD elektronic, s.r.o.
IČO
36271985
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.