Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole Ul. Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica. Projekt je zameraný na podporu odborov skupiny 23,24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Cieľom projektu je prostredníctvom zatraktívnenia priestorov a modernizácie vybavenia odborných učební a dielní pre žiakov podporiť záujem o štúdium a zvýšiť úroveň kvality praktického vyučovania. Stavebnú časť projektu predstavuje rekonštrukcia priestorov budovy COP Považské Podhradie zameraná na zabezpečenie energetickej hospodárnosti, efektívnosti a zatraktívnenie objektu. Druhá časť je orientovaná na obstaranie materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania, ktoré bude zodpovedať súčasným moderným štandardom a umožní  praktickú prípravu žiakov prispôsobiť  požiadavkám trhu práce.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.11.2023
Celková suma
1,613,058 €
Vlastné zdroje
80,653 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
23.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
29.11.2023
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
08.03.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Rekonštrukcia budovy praktického vyučov…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
08.03.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
23.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
68,7235 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3676,0 (m2)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
320129,5532 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

profesionálna motorová píla

Faktúra č. 3232583

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

pásová píla na stavebný materiál

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

tesársky hoblík

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

rotačný nivelačný laser

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

profesionálna rezačka škár

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

vibračná doska, platňa

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

drážkovacia fréza s vysávačom

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

kombinované búracie a vŕtacie kladivo

Faktúra č. 32232532

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

pokosová píla

Faktúra č. 32232534

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

stacionárny závitorez

Faktúra č. 32232533

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

elektrický zmrazovač trubiek

Faktúra č. 32232533

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

lisovacie kliešte na ALU

Faktúra č. 32232533

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

ohýbačka plechu

Faktúra č. 32232533

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

vŕtačka-fréza

Faktúra č. 2136071

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

interaktívna zostava

Faktúra č. 40230445

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

žiacky notebook

Faktúra č. 40230445

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

učiteľský notebook

Faktúra č. 40230445

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

laserová tlačiareň

Faktúra č. 40230445

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

ručná elektrická píla na stavebné materiály

Faktúra č. 3232614

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

výukový panel s príslušenstvom

Faktúra č. 20230011

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

softvér

Faktúra č. 20230011

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

doprava

Faktúra č. 230134

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

učiteľský stôl a stolička

Faktúra č. 230134

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

školská stolička

Faktúra č. 230134

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

školská lavica

Faktúra č. 230134

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

bodovačka zváračka

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

zváračka CO2

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

zváračka invertor

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

13.Pristroj na rovnanie ALU diskov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.Vyzúvačka pneumatík

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7.Vyvažovačka kolies

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15.Zberač použitých kvapalín

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.Plnička klimatizácie R-134

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10.Štvorkanálový osciloskop – motortester

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9.Testovacia stolica vstrekovacích trysiek a ich čistič

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12.Nastavenie svetlometov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

18.Emisná stanica

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

17.Pojazdný prístroj pre sústruženie brzdových kotúčov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

16.Paralelná diagnostika PSA

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11.Plnička klimatizácie R-1234YF

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.Geometria

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.Štvorstĺpový zdvihák pre geometriu

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

14.Elektrocentrála

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.Automobilový dvojstĺpový zdvihák

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kompresor

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.Brzdová stolica so skúšobňou tlmičov pre osobné automobily

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.Automobilový dvojstĺpový zdvihák

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

4.Geometria

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

6.Vyzúvačka pneumatík

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

7.Vyvažovačka kolies

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

15.Zberač použitých kvapalín

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

8.Plnička klimatizácie R-134

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

9.Testovacia stolica vstrekovacích trysiek a ich čistič

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

17.Pojazdný prístroj pre sústruženie brzdových kotúčov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

16.Paralelná diagnostika PSA

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

18.Emisná stanica

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Kompresor

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

11.Plnička klimatizácie R-1234YF

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

3.Brzdová stolica so skúšobňou tlmičov pre osobné automobily

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

10.Štvorkanálový osciloskop – motortester

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

12.Nastavenie svetlometov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

13.Pristroj na rovnanie ALU diskov

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

14.Elektrocentrála

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

5.Štvorstĺpový zdvihák pre geometriu

Faktúra č. FV20230191

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Hlavná aktivita č. 2- stavebné práce

Faktúra č. 22302062

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
741,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Hlavná aktivita 1 - stavebné práce

Faktúra č. 22302062

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
314,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Hlavná aktivita č. 2- stavebné práce

Faktúra č. 22302062

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
741,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita 1 - stavebné práce

Faktúra č. 22302062

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
314,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita 1 - stavebné práce

Faktúra č. 22302079

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
130,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita 2 - stavebné práce

Faktúra č. 22302079

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
70,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavná aktivita 1 - stavebné práce

Faktúra č. 22302079

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
130,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Hlavná aktivita 2 - stavebné práce

Faktúra č. 22302079

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
70,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
H B H , a.s.
IČO
31617913
Názov
Ing. Ján Buchanec Technik
IČO
33576009
Názov
KASON, s.r.o.
IČO
51662787
Názov
HD elektronika SK, s. r. o.
IČO
45988625
Názov
KBM Trade s.r.o.
IČO
50389301
Názov
DIPOS s.r.o.
IČO
31560156
Názov
HD elektronic, s.r.o.
IČO
36271985
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.