Popis projektu

Primárnym cieľom je zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním rizika vzniku svahových deformácií v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny a Vihorlatské vrchy – severná časť, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi.

Účelom geologickej úlohy je získanie detailných podkladov o stave zložiek životného prostredia a podkladov pre zostavenie máp zosuvného hazardu s odstupňovaním od najmenšieho po najväčšie ohrozenie, v záujme prevencie zosuvných rizík na mapovaných územiach. Konkrétnymi cieľmi geologickej úlohy sú:

  • zabezpečiť inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií v najohrozenejších územiach;
  • zabezpečiť registráciu nových svahových deformácií, resp. tých, ktoré neboli doteraz identifikované predchádzajúcimi prieskumami;
  • aktualizovať a sprístupňovať register svahových deformácií;
  • inovovať systém identifikácie a registrácie svahových deformácií s využitím najmodernejších technológií detekcie a záznamu;
  • viesť a dopĺňať zoznam havarijných zosuvných lokalít na základe hlásení obcí;
  • zabezpečiť podmienky pre elektronický systém hlásenia svahových deformácií;
  • zabezpečiť zlepšenie on-line prístupu k informáciám o stave problematiky zosuvného hazardu;
  • zabezpečiť využívanie registra svahových deformácií príslušnými orgánmi verejnej správy a odbornými organizáciami;
  • zabezpečiť transformáciu záznamov o priestorovom rozšírení svahových deformácií do väčších mapových mierok (1 : 10 000) vhodných pre proces územnoplánovacieho rozhodovania, s možnosťou vizualizácie až na úrovni mierky máp katastra;
  • sprístupňovať mapy svahových deformácií.

Hlavným očakávaným merateľným ukazovateľom projektu je Plocha zmapovaného územia, ktorá je v rámci projektu naplánovaná v hodnote cca 319 502,00 ha. 

Viac
Subjekt
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2023
Celková suma
3,522,811 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
486,299 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Identifikácia, registrácia a inžiniersk…
Typ
A. Podpora prevenci…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha preskúmaného zosuvného územia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preskúmaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha monitorovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet sanovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha zmapovaného územia
Hodnota
68500,0 (ha)
Cieľ
319502,0 (ha)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií
Hodnota
766,0 (počet)
Cieľ
5000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 01-2018 - po doplnení

Mzdové výdavky 01-2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
11,591 €
Schválené na preplatenie
11,591 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Dodávka tonerov pre projekt - Identifikácia

Dodávka tonerov pre projekt - Identifikácia

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018 HA

Mzdové výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
18,535 €
Schválené na preplatenie
18,535 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018 PA

Mzdové výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018 PA

Mzdové výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
1,669 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018 HA

Mzdové výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,436 €
Schválené na preplatenie
12,436 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Mzdové výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,909 €
Schválené na preplatenie
9,909 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Mzdové výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,770 €
Schválené na preplatenie
6,770 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Mzdové výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,384 €
Schválené na preplatenie
6,384 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 4/2018

Mzdové výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,469 €
Schválené na preplatenie
5,469 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 3/2018

Mzdové výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,071 €
Schválené na preplatenie
15,071 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Mzdové náklady 2/2018

Mzdové náklady 2/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
16,157 €
Schválené na preplatenie
16,157 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,880 €
Schválené na preplatenie
44,880 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,680 €
Schválené na preplatenie
38,680 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,880 €
Schválené na preplatenie
44,880 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,680 €
Schválené na preplatenie
38,680 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 HA

Mzdové výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,768 €
Schválené na preplatenie
4,768 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 PA

Mzdové výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Zajickova 2018 PA

Zajickova 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,499 €
Schválené na preplatenie
2,499 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Sviatky 2018 HA

Sviatky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
8,692 €
Schválené na preplatenie
8,692 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Sviatky 2018 PA

Sviatky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 HA

Mzdové výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
24,116 €
Schválené na preplatenie
24,116 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 PA

Mzdové výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Dovolenky 2018 PA

Dovolenky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Dovolenky 2018 HA

Dovolenky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
16,109 €
Schválené na preplatenie
16,109 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 HA

Mzdové výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,151 €
Schválené na preplatenie
12,151 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 PA

Mzdové výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Náhrady 2018 HA

Náhrady 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,524 €
Schválené na preplatenie
4,524 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Náhrady 2018 PA

Náhrady 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Cestovné náhrady 05/2018

Cestovné náhrady 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
29.05.2018
Názov

Cestovné náhrady 06/2018

Cestovné náhrady 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

Cestovné náhrady 07/2018

Cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Cestovné náhrady 08/2018

Cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Cestovné náhrady 09/2018

Cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Cestovné náhrady 10/2018 - doplnenie

Cestovné náhrady 10/2018 doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
1,301 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Cestovné náhrady 11/2018

Cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Cestovné náhrady 12/2018

Cestovné náhrady 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Cestovné náhrady 3/2019

Cestovné náhrady 3/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Cestovné náhrady 4/2019 doplnenie

Cestovné náhrady 4/2019 doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 01/2019 hlavná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 01/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,630 €
Schválené na preplatenie
20,630 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 01/2019 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 01/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,659 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 02/2019 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 02/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
19,561 €
Schválené na preplatenie
19,561 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 02/2019 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 02/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,817 €
Schválené na preplatenie
1,817 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 03/2019 hlavná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 03/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
24,959 €
Schválené na preplatenie
24,959 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 03/2019 podporná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 03/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
2,075 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 04/2019 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 04/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,831 €
Schválené na preplatenie
20,831 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 - 04/2019 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 708 - 04/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
1,895 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 02/2018

Cestovné náhrady 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

Cestovné náhrady 03/2018

Cestovné náhrady 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Mzdové náklady 708 PA 7 2109 - dopln

Mzdové náklady 708 7 2019 - dopln

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
1,640 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové náklady 708 HA 7 2019 - dopln

Mzdové náklady 708 7 2019 - dopln

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
19,069 €
Schválené na preplatenie
19,069 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové náklady 708 HA 6 2019

Mzdové náklady 708 6 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
17,557 €
Schválené na preplatenie
17,557 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové náklady PA 708 6 2019

Mzdové náklady 708 6 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
2,092 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové náklady 708 HA 5 2019 - dopln2

Mzdové výdavky 708 5 2019 - dopln2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
13,437 €
Schválené na preplatenie
13,437 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové náklady 708 PA 5 2019 - dopln2

Mzdové výdavky 708 5 2019 - dopln2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
1,728 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 7 2019

Cestovné náhrady 708 6 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
1,249 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 6 2019

Cestovné náhrady 708 6 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 5 2019

Cestovné náhrady 708 5 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Mzdové náklady 708 8/2019

Mzdové náklady 708 8/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
18,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 9/2019

Cestovné náhrady 708 9/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Mzdové náklady 708 9/2019

Mzdové náklady 708 9/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
21,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 8/2019

Cestovné náhrady 708 8/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 10/2019

Cestovné náhrady 708 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové náklady 708 10/2019

Mzdové náklady 708 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
23,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové náklady 708 HA 9/2019

Účtovný doklad 521_708_9_2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,355 €
Schválené na preplatenie
20,355 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové náklady PA 708 9/2019

Účtovný doklad 521_708_9_2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
1,640 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 9/2019

UD c. 512-708-09-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Mzdové náklady 708 PA 8/2019

Účtovný doklad 521_708_8_2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,270 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Mzdové náklady 708 HA 8/2019

Účtovný doklad 521_708_8_2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
17,141 €
Schválené na preplatenie
17,141 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 8/2019

UD c. 512-708-08-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 708 10/2019

UD c. 512-708-10-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 708 PA 10/2019

Účtovný doklad 521_708_10_2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
1,468 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové náklady 708 HA 10/2019

Účtovný doklad 521_708_10_2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
21,630 €
Schválené na preplatenie
21,630 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

AUTOCONT tonery k 708

AUTOCONT FA tonery k 708

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Náhrady 2019 Kušnáriková

Mzdové výdavky Kušnáriková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2019 Kušnáriková

Mzdové výdavky Kušnáriková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenka 2019 Kušnáriková

Mzdové výdavky Kušnáriková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady 2019 Blašková

Mzdové výdavky Blašková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sviatok 2019 Blašková

Mzdové výdavky Blašková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenka 2019 Blašková

Mzdové výdavky Blašková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny 2019 Blašková

Mzdové výdavky Blašková - 100% zapojenosť

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady 12-2019 Mapovanie

Cestovné náhrady 12-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 11-2019 Mapovanie

Cestovné náhrady 11-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Dovolenky 2018

Mzdové výdavky Zajíčková - 100% zapojenosť - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady2019

Mzdové výdavky Zajíčková - 100% zapojenosť - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2019

Mzdové výdavky Zajíčková - 100% zapojenosť - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2019

Mzdové výdavky Zajíčková - 100% zapojenosť - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny 2019 - doplnenie

Mzdové výdavky Zajíčková - 100% zapojenosť - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2019 - odborný/technický pracovník

Mzdové výdavky 708 - Dovolenky 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
8,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2019 - expert/špecialista

Mzdové výdavky 708 - Dovolenky 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
19,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2019 - projektový manažér

Mzdové výdavky 708 - Dovolenky 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2018 - projektový manažér

Mzdové výdavky 708 - Dovolenky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2018 - odborný/technický pracovník

Mzdové výdavky 708 - Dovolenky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2018 - expert/špecialista

Mzdové výdavky 708 - Dovolenky 2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2019 - projektový manažér

Mzdové výdavky 708 - sviatky 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2019 - odborný/technický pracovník

Mzdové výdavky 708 - sviatky 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2019 - expert/špecialista

Mzdové výdavky 708 - sviatky 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
7,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN 2019 708- odborný/technický pracovník

Mzdové výdavky 708 Mapovanie PN 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PN 2019 708- expert/špecialista

Mzdové výdavky 708 Mapovanie PN 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady 2019 708 - projektový manažér

Mzdové výdavky 708 - náhrady 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady 2019 708- expert/špecialista

Mzdové výdavky 708 - náhrady 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady 2019 708- odborný/technický pracovník

Mzdové výdavky 708 - náhrady 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2019 Mapovanie - odborný/tech.pracovnik

Mzdové výdavky 12-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdy 12-2019 Mapovanie - expert/špecialista

Mzdové výdavky 12-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdy 12-2019 Mapovanie- projektový manažer

Mzdové výdavky 12-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdy 11-2019 Mapovanie- projektový manažer

Mzdové výdavky 11-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdy 11-2019 Mapovanie - expert/špecialista

Mzdové výdavky 11-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdy 11/2019 Mapovanie - odborný/tech.pracovnik

Mzdové výdavky 11-2019 Mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 03/2020

Cestovné náhrady 03/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Cestovné náhrady 4/2020

Cestovné náhrady 04/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Mzdové výdavky - 5/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky - 5/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - 5/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky - 5/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Cestovné náhrady 5/2020

Cestovné náhrady 5/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - 1/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky - 1/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky - 1/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky - 1/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky - 2/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky - 2/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
16,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky - 2/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky - 2/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky - 3/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky - 3/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
8,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky - 3/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky - 3/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky - 4/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky - 4/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky - 4/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky - 4/2020 - mapovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
3,522,811 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
106,080 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO
36356654
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.