MICROCOMP - Computersystém s r. o.

Nitra

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,868 €
Vyčerpané z projektu
44,698,886 €
Suma
45,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,548,655 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
121 €
Vyčerpané z projektu
14,119,904 €
Suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,794 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
19,522,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,324,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
816,334 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,940,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spracovanie dokumentov miestnych územných systémo…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,286,615 €
Suma
16,660,610 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpe…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,471,427 €
Vyčerpané z projektu
15,228,135 €
Suma
16,027,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Žiť energiou

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
27,232 €
Vyčerpané z projektu
5,423,380 €
Suma
15,323,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,184 €
Vyčerpané z projektu
10,542,665 €
Suma
14,855,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,007,771 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
15,588 €
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,272,673 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačných systémov

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,468,669 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby informačných systémov MV SR n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,781,149 €
Suma
10,781,149 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänov…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
619,619 €
Suma
7,714,322 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
291,780 €
Vyčerpané z projektu
1,546,288 €
Suma
7,401,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
159 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Projekt

Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho vý…

Správa Tatranského národného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,903,672 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,896,821 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtá…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,311,884 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o …

Slovenská inšpekcia životného…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,230,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,106,207 €
Suma
4,905,189 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spracovanie dokumentov regionálnych územných syst…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,806,794 €
Suma
4,107,791 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,958,091 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenske…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,710,472 €
Suma
3,710,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačných systémov Štatistického …

Štatistický úrad Slovenskej r…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,665,154 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,459,527 €
Suma
3,628,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OPTIMALIZÁCIA DÁTOVÝCH TOKOV V OBLASTI KVANTITY A…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,338,209 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
743,944 €
Suma
3,240,892 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandém…

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,640 €
Suma
3,120,618 €
Vlastné zdroje
156,031 €
Projekt

Spracovanie dokumentov miestnych územných systémo…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,110,201 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologick…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,280 €
Vyčerpané z projektu
486,299 €
Suma
3,072,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,982,134 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej …

Sociálna poisťovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,257,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho vý…

Správa Národného parku Nízke …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,919,511 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivo…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,864,285 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z prog…

Správa Národného parku Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,764,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany h…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,957 €
Suma
1,762,158 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská B…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,520,239 €
Vlastné zdroje
76,012 €
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú …

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,696 €
Suma
1,327,007 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Národný p…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,506 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravino…

Štátna veterinárna a potravin…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,039,190 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podpor…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,256 €
Suma
1,003,269 €
Vlastné zdroje
50,163 €
Projekt

Starostlivosť o územie v správe Národného parku V…

Správa Národného parku Veľká …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
963,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zv…

Najvyšší kontrolný úrad Slove…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
937,694 €
Suma
950,597 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autent…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
915,516 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
882,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej …

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,052 €
Suma
759,071 €
Vlastné zdroje
37,954 €
Projekt

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záť…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
646,346 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kra…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
603,687 €
Vlastné zdroje
30,184 €
Projekt

Rozšírenie projektu Elektronické služby informačn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
550,800 €
Suma
550,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané c…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
546,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov Registra právnických osôb, podni…

Štatistický úrad Slovenskej r…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
495,166 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,887 €
Suma
453,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programu starostlivosti o Národný pa…

Správa Národného parku Malá F…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,016 €
Suma
408,185 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a b…

Správa Národného parku Malá F…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,420 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních s…

Krajské ředitelství policie J…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,683 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,574 €
Vlastné zdroje
40,575 €
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o medzináro…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,594 €
Suma
349,681 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie výdavkov na materiálno-technické vyb…

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
268,500 €
Suma
333,151 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, Hlavná 264, 930 41…

Obec Kvetoslavov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
244,318 €
Vlastné zdroje
12,216 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora modelovania vplyvu nových zdrojov a opatr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,030 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora inovatívneho výrobného procesu vo firme V…

VENRON, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,660 €
Vlastné zdroje
27,999 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie orgánu auditu v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,650 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorivo, moderne a digitálne k praxi

Škola umeleckého priemyslu La…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,000 €
Suma
158,505 €
Vlastné zdroje
7,925 €
Projekt

Podpora remeselnej výroby v spoločnosti - Mária O…

Mária Opavská VEGA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,003 €
Vlastné zdroje
7,850 €
Projekt

Celoživotné vzdelávanie pre úspech na trhu práce

Nadácia Mojmír

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,074 €
Suma
152,860 €
Vlastné zdroje
7,643 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Kysucká nemocnica s poliklini…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,022 €
Vlastné zdroje
5,769 €
Projekt

Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti Technol…

Technológie, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,139 €
Vlastné zdroje
20,571 €
Projekt

Financovanie výdavkov na materiálno - technické v…

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,969 €
Suma
130,531 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,741 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultét…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,779 €
Vlastné zdroje
5,639 €
Projekt

Multimediálne filmové štúdio

Media City s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,058 €
Vlastné zdroje
4,953 €
Projekt

Podpora a rozvoj úrovne informačnej a kybernetick…

Fakultná nemocnica Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,129 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

VSP Horehron - Financovanie prevádzkových náklad…

Verejno-súkromné partnerstvo …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,102 €
Vyčerpané z projektu
70,433 €
Suma
95,626 €
Vlastné zdroje
4,781 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrk…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,055 €
Vlastné zdroje
4,303 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethov…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,937 €
Vlastné zdroje
4,197 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábreži…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,712 €
Vlastné zdroje
3,736 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipán…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,758 €
Vlastné zdroje
3,138 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežať…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,337 €
Vlastné zdroje
2,667 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatrans…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,944 €
Vlastné zdroje
2,597 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľov…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,421 €
Vlastné zdroje
2,521 €
Projekt

Financovanie výdavkov na MTZ pre zamestnancov SIE…

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,684 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa S…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,434 €
Vlastné zdroje
1,472 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajsk…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,673 €
Vlastné zdroje
1,284 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,200 €
Vlastné zdroje
910 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.