Popis projektu

Jednou zo základných úloh žiadateľa je poskytovanie bezplatného odborného energetického poradenstva a zvyšovanie informovanosti v oblasti udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a znižovania konečnej energetickej spotreby. Táto úloha bola v rokoch 2007 – 2015 realizovaná najmä v rámci národného projektu . Prioritne však bola orientovaná na existujúce ciele stanovené na národnej a európskej úrovni, avšak bez dôrazu na významný dopad na znižovanie emisií CO2. Hlavným cieľom národného projektu Žiť energiou je zvýšená realizácia poradenských a informačných aktivít zameraných na rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva. Z tohto dôvodu je kľúčové pokračovať v uvedených poradenských činnostiach, no najmä zintenzívniť overené a účinné informačné aktivity. Projekt bude teda zameraný na aktívnu intervenciu formou poradenstva a overenými interaktívnymi informačnými aktivitami so zásahom segmentovaných cieľových skupín.

Cieľovými skupinami sú:

  1. verejnosť;
  2. subjekty ústrednej správy;
  3. subjekty územnej samosprávy;
  4. subjekty súkromného sektora.

Hlavnou aktivitou projektu je poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energie a OZE, ktorá bude podporená štyrmi podaktivitami:

  • edičná činnosť, tlač a online marketing;
  • poradenstvo v externom prostredí, komunikácia a propagácia;
  • poradenstvo v internom prostredí;
  • analýzy, prieskumy a stratégie.

Základom pre poskytovanie odborného poradenstva  bude posilnenie, rozšírenie a skvalitnenie existujúcej siete poradenských centier žiadateľa. Nové poradenské centrá vzniknú na komunikačne, prípadne strategicky dôležitých miestach pre projekt a cieľové skupiny. Pre zaistenie kontinuálneho poradenstva bude naďalej využívaná a rozšírená existujúca bezplatná poradenská telefonická linka, ako aj webová stránka www.zitenergiou.sk.  Zintenzívnením aktivít s deťmi a mládežou sa u tejto špecifickej cieľovej skupiny významne zvýši informovanosť o danej problematike. Uvedené činnosti prispejú k napĺňaniu priorít v oblasti zvyšovania povedomia a kvalitného informovania o nízkouhlíkových opatreniach a energetickej efektívnosti stanovených vo vládou SR schválenom uznesení č. 548 k Návrhu Energetickej politiky SR zo dňa 5. novembra 2014, v ktorom sa uvádza, že jednou z priorít pre zvýšenie energetickej efektívnosti je aj zabezpečenie kvalitného informovania a vzdelávania o energetickej efektívnosti a iných súvisiacich koncepčných dokumentov.

Pri realizácií poradenstva a marketingových aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o efektívnom využívaní energie pre verejnosť bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, tak aby nedochádzalo k diskriminácií akejkoľvek skupine osôb.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
15,323,383 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,423,380 €
Nezrovnalosti
27,232 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Poradenstvo v oblasti efektívneho využí…
Typ
D. Zvyšovanie infor…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
3010,0 (počet)
Cieľ
2500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
163626,0 (počet)
Cieľ
6500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Automobil - BL672OF

Automobil - BL672OF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,788 €
Schválené na preplatenie
13,788 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom Trenčín 01/2016

Nájom Trenčín 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Nájom Trenčín 06/2016

Nájom Trenčín 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

Nájom Trenčín 10/2016

Nájom Trenčín 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 02/2016

Nájom Banská Bystrica 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.02.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 07/2016

Nájom Banská Bystrica 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 04/2017

Nájom Banská Bystrica 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom Banská Bystrica 07/2017

Nájom Banská Bystrica 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Nájom Košice 06/2016

Nájom Košice 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

Nájom Košice 10/2016

Nájom Košice 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

Nájom Košice 02/2017

Nájom Košice 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

Nájom Košice 06/2017

Nájom Košice 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2017

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,900 €
Schválené na preplatenie
12,900 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2017

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,227 €
Schválené na preplatenie
13,227 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava SOLARIS 2016

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava SOLARIS 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
18,792 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava OZE 2016

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava OZE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava AQUATHERM 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava AQUATHERM 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava DOMEXPO 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava DOMEXPO 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,376 €
Schválené na preplatenie
17,376 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ZÁHRADKÁR 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ZÁHRADKÁR 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
6,600 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Plocha - výstava ABC STAVEBNÍCTVO-ZÁHRADA 2017

Plocha - výstava ABC STAVEBNÍCTVO-ZÁHRADA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,478 €
Schválené na preplatenie
2,478 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,524 €
Schválené na preplatenie
20,524 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,165 €
Schválené na preplatenie
6,165 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,276 €
Schválené na preplatenie
4,276 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,826 €
Schválené na preplatenie
12,826 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,683 €
Schválené na preplatenie
20,683 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Nájom Trenčín 02/2016

Nájom Trenčín 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Nájom Trenčín 07/2016

Nájom Trenčín 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
03.08.2016
Názov

Nájom Trenčín 12/2016

Nájom Trenčín 12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 01/2016

Nájom Banská Bystrica 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
27.01.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 06/2016

Nájom Banská Bystrica 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
22.06.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 11/2016

Nájom Banská Bystrica 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 02/2017

Nájom Banská Bystrica 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Nájom Košice 02/2016

Nájom Košice 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

Nájom Košice 04/2016

Nájom Košice 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Nájom Košice 07/2016

Nájom Košice 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Nájom Košice 03/2017

Nájom Košice 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Médiá a služby Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2017

Médiá a služby Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
4,667 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Plocha - výstava SOLARIS 2016

Plocha - výstava SOLARIS 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
1,824 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ABC STAVEBNÍCTVO-ZÁHRADA 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ABC STAVEBNÍCTVO-ZÁHRADA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,920 €
Schválené na preplatenie
16,920 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava KVETENA 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava KVETENA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava REGION TOUR 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava REGION TOUR 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Nájom Trenčín 04/2016

Nájom Trenčín 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Nájom Trenčín 09/2016

Nájom Trenčín 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 04/2016

Nájom Banská Bystrica 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 09/2016

Nájom Banská Bystrica 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 12/2016

Nájom Banská Bystrica 12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 05/2017

Nájom Banská Bystrica 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Nájom Banská Bystrica 09/2017

Nájom Banská Bystrica 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Nájom Košice 08/2016

Nájom Košice 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Nájom Košice 11/2016

Nájom Košice 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Nájom Košice 04/2017

Nájom Košice 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

Nájom Košice 07/2017

Nájom Košice 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Médiá a služby Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2017

Médiá a služby Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
4,667 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - festival GRAPE 2016

Organizačno-technické zabezpečenie - festival GRAPE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
64,200 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ELOSYS 2016

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ELOSYS 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
18,900 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ZÁHRADKA-STAVBA-BÝVANIE 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ZÁHRADKA-STAVBA-BÝVANIE 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
6,912 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava AUTOSALÓN BRATISLAVA 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava AUTOSALÓN BRATISLAVA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,100 €
Schválené na preplatenie
11,100 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava AGROSALÓN NITRA 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava AGROSALÓN NITRA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Plocha - výstava CONECO 2017

Plocha - výstava CONECO 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,949 €
Schválené na preplatenie
7,949 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

Automobil - BL349NY

Automobil - BL349NY

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,788 €
Schválené na preplatenie
13,788 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom Trenčín 05/2016

Nájom Trenčín 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Nájom Trenčín 11/2016

Nájom Trenčín 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 03/2016

Nájom Banská Bystrica 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 08/2016

Nájom Banská Bystrica 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
17.08.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 01/2017

Nájom Banská Bystrica 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Nájom Banská Bystrica 06/2017

Nájom Banská Bystrica 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Nájom Košice 01/2016

Nájom Košice 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
13.01.2016
Názov

Nájom Košice 03/2016

Nájom Košice 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

Nájom Košice 05/2016

Nájom Košice 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

Nájom Košice 09/2016

Nájom Košice 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Nájom Košice 12/2016

Nájom Košice 12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Nájom Košice 05/2017

Nájom Košice 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

Nájom Košice 09/2017

Nájom Košice 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Médiá a služby Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2017

Médiá a služby Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,785 €
Schválené na preplatenie
4,785 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Plocha - výstava OZE 2016

Plocha - výstava OZE 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
1,175 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava TATRA EXPO 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava TATRA EXPO 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - MAJÁLES 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - MAJÁLES 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,100 €
Schválené na preplatenie
11,100 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Plocha - výstava DOMEXPO 2017

Plocha - výstava DOMEXPO 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom Trenčín 03/2016

Nájom Trenčín 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Nájom Trenčín 08/2016

Nájom Trenčín 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
17.08.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 05/2016

Nájom Banská Bystrica 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 10/2016

Nájom Banská Bystrica 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Nájom Banská Bystrica 03/2017

Nájom Banská Bystrica 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Nájom Banská Bystrica 08/2017

Nájom Banská Bystrica 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Nájom Košice 01/2017

Nájom Košice 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Nájom Košice 08/2017

Nájom Košice 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
02.08.2017
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2017

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,900 €
Schválené na preplatenie
12,900 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava CONECO 2016

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava CONECO 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,046 €
Schválené na preplatenie
26,046 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Plocha - výstava ELOSYS 2016

Plocha - výstava ELOSYS 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava CONECO 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava CONECO 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,136 €
Schválené na preplatenie
23,136 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava MLADÝ TVORCA 2017

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava MLADÝ TVORCA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Plocha - výstava AQUATHERM 2017

Plocha - výstava AQUATHERM 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,285 €
Schválené na preplatenie
2,285 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
3,466 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,276 €
Schválené na preplatenie
4,276 €
Realizácia
22.11.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,648 €
Schválené na preplatenie
20,648 €
Realizácia
19.04.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
52,349 €
Schválené na preplatenie
52,349 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,055 €
Schválené na preplatenie
20,005 €
Realizácia
15.03.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,736 €
Schválené na preplatenie
3,736 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,404 €
Schválené na preplatenie
9,404 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,264 €
Schválené na preplatenie
13,264 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,566 €
Schválené na preplatenie
15,558 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,882 €
Schválené na preplatenie
6,882 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,404 €
Schválené na preplatenie
9,404 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,847 €
Schválené na preplatenie
7,847 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,716 €
Schválené na preplatenie
31,716 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,849 €
Schválené na preplatenie
11,849 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2016

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,736 €
Schválené na preplatenie
3,736 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
4,138 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,866 €
Schválené na preplatenie
18,866 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27,351 €
Schválené na preplatenie
27,351 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,742 €
Schválené na preplatenie
4,741 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,611 €
Schválené na preplatenie
31,606 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,266 €
Schválené na preplatenie
15,183 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
72,349 €
Schválené na preplatenie
71,794 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
29,425 €
Schválené na preplatenie
29,425 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy - podujatie Green Day 2017

Prenájom výstavnej plochy - podujatie Green Day 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy - veľtrh ABC Stavebníctva - Záhrada 2018

Prenájom výstavnej plochy - veľtrh ABC Stavebníctva - Záhrada 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
1,416 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - veľtrh ELO SYS 2017 Žiť energiou

Organizačno-technické zabezpečenie - veľtrh ELO SYS 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,256 €
Schválené na preplatenie
11,256 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - 48. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Prenájom prezentačnej plochy - 48. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
1,995 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - festival Hory a mesto 2018

Prenájom prezentačnej plochy - festival Hory a mesto 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia HORECA 2017

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia HORECA 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
2,655 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia VYKUROVANIE 2018

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia VYKUROVANIE 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
3,492 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy - veľtrh ELO SYS 2017

Prenájom výstavnej plochy - veľtrh ELO SYS 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
3,264 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - veľtrh ITF SLOVAKIATOUR 2018

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - veľtrh ITF SLOVAKIATOUR 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
2,910 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2018

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
3,150 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
33,348 €
Schválené na preplatenie
33,348 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,002 €
Schválené na preplatenie
5,002 €
Realizácia
-
Názov

Média a služby - Trnavská 100, 4.Q 2017

Média a služby - Trnavská 100, 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,157 €
Schválené na preplatenie
4,157 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2017

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,491 €
Schválené na preplatenie
11,491 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,159 €
Schválené na preplatenie
16,159 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
74,967 €
Schválené na preplatenie
74,967 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
32,757 €
Schválené na preplatenie
32,757 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Média a služby - Trnavská 100 , 1.Q 2018

Média a služby - Trnavská 100 , 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,157 €
Schválené na preplatenie
4,157 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q. 2018

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q. 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,491 €
Schválené na preplatenie
11,491 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Nájom sklad, Trnavská 100, 1.Q 2018

Nájom sklad - Trnavská 100, 1. Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,744 €
Schválené na preplatenie
36,701 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
5,505 €
Realizácia
-
Názov

os.automobil

os.automobil BL981SK

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,199 €
Schválené na preplatenie
38,199 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

os.automobil BL965SK

os.automobil BL965SK

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,199 €
Schválené na preplatenie
38,199 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

os.automobil BL154SJ

os.automobil BL154SJ

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,333 €
Schválené na preplatenie
14,333 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

os.automobil BL737SG

os.automobil BL737SG

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,333 €
Schválené na preplatenie
14,333 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

os.automobil BL048SF

os.automobil BL048SF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,333 €
Schválené na preplatenie
14,333 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2021

Nájom parkovacích miest 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2021

Nájom parkovacích miest 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2021

Nájom parkovacích miest 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Nájom BB sklad 10/2021

Nájom BB sklad 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Nájom BB sklad 11/2021

Nájom BB sklad 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Nájom BB sklad 12/2021

Nájom BB sklad 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Nájom KE 10/2021

Nájom KE 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nájom KE 11/2021

Nájom KE 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Nájom KE 12/2021

Nájom KE 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Nájom ZA 10/2021

Nájom ZA 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nájom ZA 11/2021

Nájom ZA 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Nájom ZA 12/2021

Nájom ZA 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 4.Q 2021

Nájom sklad Tomášikova 30, 4.Q 2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2021

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 4.Q 2021

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 4.Q 2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2021

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2021, médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2021, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 03/2022 Trnavský, Prešovský a Košický kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 03/2022 Trnavský, Prešovský a Košický kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 04/2022 Bratislavský, Košický, Žilinský a Nitriansky kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 04/2022 Bratislavský, Košický, Žilinský a Nitriansky kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,740 €
Schválené na preplatenie
5,740 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38,267 €
Schválené na preplatenie
38,267 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
86,520 €
Schválené na preplatenie
86,520 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava DOMEXPO 2018

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava DOMEXPO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia HORECA 2018

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia HORECA 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - výstava CONECO 2018, seminár

Prenájom prezentačnej plochy - výstava CONECO 2018, seminár

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - výstava CONECO 2018, expozícia

Prenájom prezentačnej plochy - výstava CONECO 2018, expozícia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
8,160 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava CONECO 2018

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava CONECO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,992 €
Schválené na preplatenie
19,992 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy - výstava ELO SYS 2018

Prenájom výstavnej plochy - výstava ELO SYS 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
3,264 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy - výstava TATRA EXPO 2018

Prenájom výstavnej plochy - výstava TATRA EXPO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia OZE 2018

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia OZE 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,394 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - výstava CONECO 2018, prezentácia OZE

Prenájom prezentačnej plochy - výstava CONECO 2018, prezentácia OZE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
8,160 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ELO SYS 2018

Organizačno-technické zabezpečenie - výstava ELO SYS 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,324 €
Schválené na preplatenie
21,324 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,978 €
Schválené na preplatenie
12,978 €
Realizácia
-
Názov

Nájom sklad - Trnavská 100, 2.Q 2018

Nájom sklad - Trnavská 100, 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2018

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,491 €
Schválené na preplatenie
11,491 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Nákup elektrobicyklov

Nákup elektrobicyklov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,490 €
Schválené na preplatenie
8,490 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Média a služby - Trnavská 100, 2.Q 2018

Média a služby - Trnavská 100, 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,157 €
Schválené na preplatenie
4,157 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Nákup prezentačných systémov

Nákup prezentačných systémov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,951 €
Schválené na preplatenie
5,951 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2018

Médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2018

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,705 €
Schválené na preplatenie
8,705 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom sklad - Tomášikova 30, 3.Q 2018

Nájom sklad - Tomášikova 30, 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
35,697 €
Schválené na preplatenie
35,697 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Nájom KE 03/2018

Nájom KE 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Nájom KE 10/2017

Nájom KE 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
05.10.2017
Názov

Nájom BB 12/2017

Nájom BB 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Nájom KE 02/2018

Nájom KE 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Nájom BB 1/2018

Nájom BB 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
19.01.2018
Názov

Nájom KE 11/2017

Nájom KE 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

Nájom KE 01/2018

Nájom KE 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Nájom BB 10/2017

Nájom BB 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
23.10.2017
Názov

Nájom KE 12/2017

Nájom KE 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Nájom BB 11/2017

Nájom BB 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Nájom KE 04/2018

Nájom KE 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,355 €
Schválené na preplatenie
5,355 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
5,214 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,759 €
Schválené na preplatenie
34,759 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Nájom BB 04/2018

Nájom BB 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Nájom BB 07/2018

Nájom BB 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nájom BB 09/2018

Nájom BB 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Nájom KE 09/2018

Nájom KE 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Nájom KE 08/2018

Nájom KE 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Nájom KE 07/2018

Nájom KE 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Nájom KE 06/2018

Nájom KE 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Nájom KE 05/2018

Nájom KE 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Nájom BB 08/2018

Nájom BB 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

Nájom BB 06/2018

Nájom BB 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Nájom BB 05/2018

Nájom BB 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Nájom BB 03/2018

Nájom BB 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Nájom BB 02/2018

Nájom BB 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Nákup tlačiarní

Nákup tlačiarní

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,900 €
Schválené na preplatenie
24,900 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nákup tlačiarní

Nákup tlačiarní

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 02/2018

Nájom parkovacích miest 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 12/2017

Nájom parkovacích miest 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2017 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2017 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2017

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2017 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2017 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2017

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2017 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2017 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2017

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2017 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2017 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2017

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
2,929 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
2,404 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
2,002 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
2,529 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2018 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2018 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 09/2018

Nájom parkovacie miesta 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 08/2018

Nájom parkovacie miesta 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 07/2018

Nájom parkovacie miesta 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 06/2018

Nájom parkovacie miesta 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 05/2018

Nájom parkovacie miesta 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 04/2018

Nájom parkovacie miesta 04/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 03/2018

Nájom parkovacie miesta 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 01/2018

Nájom parkovacie miesta 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2018 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2018 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2018

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2018

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2018 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2018 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2018

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Prístup do fotobanky

Prístup do fotobanky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
2,304 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,285 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,498 €
Schválené na preplatenie
6,426 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Nájom KE 10/2018

Nájom KE 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Nájom BB 10/2018

Nájom BB 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Nájom BB sklad 09/2018

Nájom BB sklad 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Nájom BB sklad 10/2018

Nájom BB sklad 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48,821 €
Schválené na preplatenie
48,821 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Nákup tlačiarní

Nákup tlačiarní

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,960 €
Schválené na preplatenie
9,960 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
78,972 €
Schválené na preplatenie
78,972 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,169 €
Schválené na preplatenie
19,169 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - Partnerský balíček č. 2 - konferencia SlovakiaTech Forum - Expo 2018

Prenájom prezentačnej plochy - Partnerský balíček č. 2 - konferencia SlovakiaTech Forum - Expo 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Nákup prezentačných systémov

Nákup prezentačných systémov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,567 €
Schválené na preplatenie
5,567 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - 49. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Prenájom prezentačnej plochy - 49. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava MODDOM 2018

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava MODDOM 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
2,184 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava SPIŠ EXPO 2018

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava SPIŠ EXPO 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Nákup propagačných predmetov

Nákup propagačných predmetov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,409 €
Schválené na preplatenie
52,409 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - Konferencia ENEF 2018

Prenájom prezentačnej plochy - Konferencia ENEF 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia Vykorovanie, Vetranie a Klimatizácia

Prenájom prezentačnej plochy - konferencia Vykurovanie, Vetranie a Klimatizácia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,394 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava AQUA 2018

Prenájom výstavnej plochy + registračný poplatok - výstava AQUA 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
1,524 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
8,154 €
Schválené na preplatenie
8,154 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Dodávka a montáž regálov

Dodávka a montáž regálov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Žiadaná suma
19,493 €
Schválené na preplatenie
19,493 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,797 €
Schválené na preplatenie
7,797 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
51,977 €
Schválené na preplatenie
51,977 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Nájom sklad - Tomášikova 30, 4.Q 2018

Nájom sklad - Tomášikova 30, 4.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 12/2018

Nájom parkovacie miesta 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom BB 12/2018

Nájom BB 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2018

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
8,835 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 4.Q 2018

Médiá a služby - Trnavská 100, 4.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Nájom BB sklad 12/2018

Nájom BB sklad 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom KE 11/2018

Nájom KE 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2018 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2018 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom BB sklad 11/2018

Nájom BB sklad 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Nájom KE 12/2018

Nájom KE 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2018

Nájom Konzultačné centrum 4.Q 2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacie miesta 11/2018

Nájom parkovacie miesta 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom BB 11/2018

Nájom BB 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 01/2022

Nájom parkovacích miest 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 02/2022

Nájom parkovacích miest 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 03/2022

Nájom parkovacích miest 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Nájom BB sklad 01/2022

Nájom BB sklad 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nájom BB sklad 02/2022

Nájom BB sklad 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Nájom BB sklad 03/2022

Nájom BB sklad 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Nájom KE 01/2022

Nájom KE 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Nájom KE 02/2022

Nájom KE 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Nájom KE 03/2022

Nájom KE 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Nájom ZA 01/2022

Nájom ZA 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Nájom ZA 02/2022

Nájom ZA 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Nájom ZA 03/2022

Nájom ZA 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 1.Q 2022

Nájom sklad Tomášikova 30, 1.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2022

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 1.Q 2022

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 1.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2022

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2022, médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2022, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Prenájom plochy VYKUROVANIE 2022

Prenájom plochy na podujatí VYKUROVANIE 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Technicko-organizačné zabezpečenie účasti na výstave CONECO 2022

Technicko-organizačné zabezpečenie účasti na výstave CONECO 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom plochy na výstave ABC stavebníctva 2022

Prenájom plochy na výstave ABC stavebníctva 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Účasť na konferencii Správa budov 2022

Účasť na konferencii Správa budov 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prenájom plochy na konferencii Energetický manažment 2022

Prenájom plochy na konferencii Energetický manažment 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prenájom plochy na výstave Drevodomy 2022

Prenájom plochy na výstave Drevodomy 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prenájom plochy na konferencii Slovenské klimatické fórum 2022

Prenájom plochy na konferencii Slovenské klimatické fórum 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Prenájom plochy na konferencii Reality summit 2022

Prenájom plochy na konferencii Reality summit 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Prenájom priestorov na konferencii Obnoviteľné zdroje energie 2022

Prenájom priestorov na konferencii Obnoviteľné zdroje energie 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Prenájom plochy CONECO 2020

Prenájom plochy CONECO 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom plochy na podujatí Vodíkový workshop 2022

Prenájom plochy na podujatí Vodíkový workshop 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Chateau GRAND BARI s.r.o.
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,454 €
Schválené na preplatenie
7,454 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2018

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
49,692 €
Schválené na preplatenie
49,692 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Nájom BB 02/2019

Nájom BB 02/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Nájom KE 02/2019

Nájom KE 02/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Nájom BB sklad 01/2019

Nájom BB sklad 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Nájom BB sklad 02/2019

Nájom BB sklad 02/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Nájom BB 01/2019

Nájom BB 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Kancelársky nábytok KE

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Interiérové vybavenie KC Košice

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Interiérové vybavenie KC Košice

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

kancelársky nábytok KE_1055

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
2,462 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

kancelársky nábytok KE_1055

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Nájom KE 01/2019

Nájom KE 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Nájom KE 03/2019

Nájom KE 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Nájom BB sklad 03/2019

Nájom BB sklad 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
27.03.2019
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,549 €
Schválené na preplatenie
16,546 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
56,373 €
Schválené na preplatenie
56,361 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
53,952 €
Schválené na preplatenie
53,943 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Nájom BB 03/2019

Nájom BB 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2019 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2019 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2019

Nájom Konzultačné centrum 1.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 1.Q 2019

Médiá a služby - Trnavská 100, 1.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2019

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
8,835 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Nájom sklad - Tomášikova 30, 1.Q 2019

Nájom sklad - Tomášikova 30, 1.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Prenájom plochy počas výstavy ABC Stavebníctva 2019

Prenájom plochy počas výstavy ABC Stavebnícta 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
1,416 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Prenájom plochy počas veľtrhu Aquatherm 2019

Prenájom plochy počas veľtrhu Aquatherm 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
3,264 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Prenájom plochy počas konferencie Energetický manažment 2019

Prenájom plochy počas konferencie Energetický manažment 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
3,150 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Prenájom plochy počas výstavy CONECO/RACIOENERGIA 2019

Prenájom plochy počas výstavy CONECO/RACIOENERGIA 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,524 €
Schválené na preplatenie
10,524 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Prenájom priestoru na seminár "Energeticky efektívne v roku 2019" CONECO/RACIOENERGIA 2019

Prenájom priestoru na usporiadanie seminára počas veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Prenájom plochy počas 50. konferencie elektrotechnikov Slovenska

Prenájom plochy počas 50. konferencie elektrotechnikov Slovenska

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
1,995 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,338 €
Schválené na preplatenie
18,338 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
62,291 €
Schválené na preplatenie
62,291 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59,963 €
Schválené na preplatenie
59,963 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

prenájom nebyt.priestorov 2.Q2019-klien.c.

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2019

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

prenájom nebyt.priestorov 2.Q2019-klien.c.

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2019 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 2.Q 2019 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Nájom BB 04/2019

Nájom BB 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nájom BB 05/2019

Nájom BB 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2019

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
8,835 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 2.Q 2019

Médiá a služby - Trnavská 100, 2.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nájom sklad - Tomášikova 30, 2.Q 2019

Nájom sklad - Tomášikova 30, 2.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nájom BB sklad 04/2019

Nájom BB sklad 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nájom BB sklad 05/2019

Nájom BB sklad 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Nájom KE 04/2019

Nájom KE 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Nájom KE 05/2019

Nájom KE 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - MS v ľadovom hokeji 2019

Organizačno-technické zabezpečenie - MS v ľadovom hokeji 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,658 €
Schválené na preplatenie
154,658 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - MS v ľadovom hokeji 2019

Organizačno-technické zabezpečenie - MS v ľadovom hokeji 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,167 €
Schválené na preplatenie
19,167 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,577 €
Schválené na preplatenie
9,577 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63,846 €
Schválené na preplatenie
63,846 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Prenájom plochypočas výstavy DOMEXPO 2019

Prenájom plochy počas výstavy DOMEXPO 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Prenájom plochy počas výstavy TATRA EXPO 2019

Prenájom plochy počas výstavy TATRA EXPO 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Prenájom plochy počas výstavy ELO SYS 2019

Prenájom plochy počas výstavy ELO SYS 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
3,456 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Prenájom plochy počas konferencie EnergyCamp 2019

Prenájom plochy počas konferencie EnergyCamp 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Prenájom plochy počas konferencie Vykurovanie 2019

Prenájom plochy počas konferencie Vykurovanie 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
3,492 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Prenájom plochy počas podujatia LEPORELO 2019

Prenájom plochy počas podujatia LEPORELO 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71,259 €
Schválené na preplatenie
71,259 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,599 €
Schválené na preplatenie
31,599 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
68,751 €
Schválené na preplatenie
68,751 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
70,653 €
Schválené na preplatenie
70,653 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Tonery BA

Tonery BA

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,865 €
Schválené na preplatenie
5,865 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Tonery TN

Tonery TN

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Tonery KE

Tonery KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Tonery BB

Tonery BB

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Vysielanie rádio Slovensko 05/2019

Vysielanie rádio Slovensko 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,632 €
Schválené na preplatenie
12,632 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Vysielanie rádio Slovensko 06/2019

Vysielanie rádio Slovensko 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
1,719 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Vysielanie rádio Slovensko 06/2019

Vysielanie rádio Slovensko 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,351 €
Schválené na preplatenie
14,351 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Vysielanie rádio Slovensko 07/2019

Vysielanie rádio Slovensko 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,351 €
Schválené na preplatenie
14,351 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Vysielanie rádio Slovensko 08/2019

Vysielanie rádio Slovensko 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,351 €
Schválené na preplatenie
14,351 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Nájom ZA 03/2019

Nájom ZA 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nájom ZA 04/2019

Nájom ZA 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nájom ZA 05/2019

Nájom ZA 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2019

Médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2019

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nájom BB 08/2019

Nájom BB 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

Nájom BB sklad 08/2019

Nájom BB sklad 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Nájom KE 07/2019

Nájom KE 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2019

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
8,835 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nájom BB 06/2019

Nájom BB 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nájom BB sklad 06/2019

Nájom BB sklad 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Nájom KE 08/2019

Nájom KE 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Nájom sklad - Tomášikova 30, 3.Q 2019

Nájom sklad - Tomášikova 30, 3.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2019 2019 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2019 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nájom BB 07/2019

Nájom BB 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Nájom BB sklad 07/2019

Nájom BB sklad 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nájom KE 06/2019

Nájom KE 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nákup prezentačných predmetov

Nákup prezentačných predmetov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,827 €
Schválené na preplatenie
30,827 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup prezentačných predmetov

Nákup prezentačných predmetov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,532 €
Schválené na preplatenie
5,532 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Nákup prezentačných predmetov

Nákup prezentačných predmetov

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,964 €
Schválené na preplatenie
27,964 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - Roadshow so Žiť energiou, 08-09/2019

Organizačno-technické zabezpečenie - Roadshow so Žiť energiou, 08-09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
FEELING, spol. s r.o.
Žiadaná suma
53,160 €
Schválené na preplatenie
53,160 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 08/2019

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 09/2019(2)

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 09/2019(2)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energfiou efektívne 09/2019(1)

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 09/2019(1)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 09/2019(3)

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 09/2019(3)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Kancelársky a sedací nábytok KC Žilina

Kancelársky a sedací nábytok Žilina

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,729 €
Schválené na preplatenie
11,729 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Partnerský balíček na podujatie Vedecký veľtrh 2019

Partnerský balíček na podujatie Vedecký veľtrh 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
2,490 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Konferencia SLOVAKIATECH FORUM-EXPO 2019

Konferencia SLOVAKIATECH FORUM-EXPO 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,311 €
Schválené na preplatenie
11,311 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Vysielanie Rádio Slovensko 09/2019

Vysielanie Rádio Slovensko 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,351 €
Schválené na preplatenie
14,351 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Prenájom plochy počas konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2019

Prenájom plochy počas konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,394 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
75,404 €
Schválené na preplatenie
75,404 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Prístup do Fotobanky Shutterstock

Prístup do fotobanky Shutterstock

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,027 €
Schválené na preplatenie
11,027 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 10/2019

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
73,511 €
Schválené na preplatenie
73,511 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 10/2019 Bratislavský kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 10/2019 Bratislavský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,403 €
Schválené na preplatenie
17,403 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 10-11/2019 Trnavský kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 10-11/2019 Trnavský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,308 €
Schválené na preplatenie
14,308 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie - Roadshow so Žiť energiou, 10/2019

Organizačno-technické zabezpečenie - Roadshow so Žiť energiou, 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
FEELING, spol. s r.o.
Žiadaná suma
90,600 €
Schválené na preplatenie
90,600 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Vysielanie Rádio Slovensko 10/2019

Vysielanie Rádio Slovensko 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,702 €
Schválené na preplatenie
28,702 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Vysielanie Rádio Slovensko 11/2019

Vysielanie Rádio Slovensko 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,176 €
Schválené na preplatenie
7,176 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Tlačiarenské a grafické služby

Tlačiarenské a grafické služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
Žiadaná suma
45,696 €
Schválené na preplatenie
45,696 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 11/2019 (1)

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 11/2019 (1)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 11/2019 (2)

TA3 Vysielanie relácie S energiou efektívne 11/2019 (2)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,597 €
Schválené na preplatenie
40,597 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2019

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 4.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
8,996 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 4.Q 2019

Médiá a služby - Trnavská 100, 4.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
3,149 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2019 médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2019 médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2019

Nájom Konzultačné centrum, 4.Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 4.Q 2019

Nájom sklad Tomášikova 30, 4.Q 2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
5,854 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nájom KE 11/2019

Nájom KE 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Nájom KE 10/2019

Nájom KE 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Nájom KE 09/2019

Nájom KE 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Nájom BB sklad 11/2019

Nájom BB sklad 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Nájom BB sklad 10/2019

Nájom BB sklad 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nájom BB sklad 09/2019

Nájom BB sklad 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Nájom BB 11/2019

Nájom BB 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Nájom BB 09/2019

Nájom BB 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2019

Nájom parkovacích miest 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2019

Nájom parkovacích miest 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2019

Nájom parkovacích miest 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
80,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
79,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
73,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22,456 €
Schválené na preplatenie
22,456 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
75,376 €
Schválené na preplatenie
75,376 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2019

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
74,332 €
Schválené na preplatenie
74,332 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
72,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
74,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Prenájom plochy KOBD 2019

Prenájom plochy KOBD 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
2,322 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Prenájom plochy EKOTOPFILM Senec

Prenájom plochy EKOTOPFILM Senec

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
2,376 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Prenájom plochy EKOTOPFILM Bánovce nad Bebravou

Prenájom plochy EKOTOPFILM Bánovce nad Bebravou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
2,376 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Prenájom plochy počas 51. konferencie elektrotechnikov Slovenska

Prenájom plochy počas 51. konferencie elektrotechnikov Slovenska

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Prenájom plochy CEEC 2019

Prenájom plochy CEEC 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,510 €
Schválené na preplatenie
3,510 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Prenájom plochy Vnútorná klíma budov 2019

Prenájom plochy Vnútorná klíma budov 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
2,664 €
Realizácia
20.01.2020
Názov

Prenájom plochy - Pohoda festival, 07/2022

Prenájom plochy - Pohoda festival, 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Tvorba a realizácia prezentácie - Pohoda festival, 07/2022

Tvorba a realizácia prezentácie - Pohoda festival, 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom plochy - 52. konferencia elektrotechnikov Slovenska, 06/2022

Prenájom plochy - 52. konferencia elektrotechnikov Slovenska, 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Zabezpečenie účasti - Jarná ITAPA 2022, 06/2022

Zabezpečenie účasti - Jarná ITAPA 2022, 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Prenájom plochy - VYKUROVANIE - EXTRA, 09/2022

Prenájom plochy - VYKUROVANIE - EXTRA, 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Zabezpečenie účasti - SlovakiaTech Forum - Expo, 09/2022

Zabezpečenie účasti - SlovakiaTech Forum - Expo, 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nájom BB sklad 04/2022

Nájom BB sklad 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2022

Nájom parkovacích miest 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nájom BB sklad 05/2022

Nájom BB sklad 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájom BB sklad 06/2022

Nájom BB sklad 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Nájom KE 04/2022

Nájom KE 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nájom KE 05/2022

Nájom KE 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Nájom KE 06/2022

Nájom KE 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nájom ZA 04/2022

Nájom ZA 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nájom ZA 05/2022

Nájom ZA 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Nájom ZA 06/2022

Nájom ZA 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2022

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2022

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2022, médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2022, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2022

Nájom parkovacích miest 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Nájom BB sklad 07/2022

Nájom BB sklad 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2022

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nájom BB sklad 09/2022

Nájom BB sklad 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Nájom KE 07/2022

Nájom KE 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Nájom KE 08/2022

Nájom KE 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Nájom KE 09/2022

Nájom KE 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2022

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 04/2022

Nájom parkovacích miest 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 05/2022

Nájom parkovacích miest 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Nájom parkovacích miest 06/2022

Nájom parkovacích miest 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 2.Q 2022

Nájom sklad Tomášikova 30, 2.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom ZA 07/2022

Nájom ZA 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2022, médiá na služby

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2022, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nájom ZA 08/2022

Nájom ZA 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Nájom ZA 09/2022

Nájom ZA 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 2.Q 2022

Nájom médiá a služby - Trnavská 100, 2.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2022

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 3.Q 2022

Nájom sklad Tomášikova 30, 3.Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Technické vybavenie pracovísk (BA)

Technické vybavenie pracovísk (BA)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Technické vybavenie pracovísk (TN)

Technické vybavenie pracovísk (TN)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Technické vybavenie pracovísk (KE)

Technické vybavenie pracovísk (KE)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Technické vybavenie pracovísk (ZA)

Technické vybavenie pracovísk (ZA)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Technické vybavenie pracovísk (BB)

Technické vybavenie pracovísk (BB)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

Osobný automobol Škoda Scala Ambition

Osobný automobil Škoda Scala

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Osobný automobil Škoda Scala Ambition

Osobný automobil Škoda Scala

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 11/2019 Košický kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 11/2019 Košický kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 11/2019 Banskobystrický kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 11/2019 Banskobystrický kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 12/2019 Nitriansky kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 12/2019 Nitriansky kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 12/2019 Žilinský kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 12/2019 Žilinský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
78,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Prenájom plochy počas veľtrhu Drevodomy 2020

Prenájom plochy počas veľtrhu Drevodomy 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Prenájom plochy počas podujatia Clean.techsummit 2020

Prenájom plochy počas podujatia Clean.techsummit 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Prenájom plochy počas konferencie Vykurovanie 2020

Prenájom plochy počas konferencie Vykurovanie 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 01/2020 Prešovský kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 01/2020 Prešovský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 02/2020 Trenčiansky kraj

Zabezpečenie podujatia S kamarátkou Energiou, 02/2020 Trenčiansky kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 02/2020 Bratislavský kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 02/2020 Bratislavský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 03/2020 Banskobystrický kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 03/2020 Banskobystrický kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
67,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
75,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Nákom Konzultačné centrum, 1.Q 2020, médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2020, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2020

Nájom Konzultačné centrum, 1.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 1.Q 2020

Médiá a služby - Trnavská 100, 1.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2020

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 1.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nájom sklad Tomášiková 30, 1.Q 2020

Nájom sklad Tomášikova 30, 1.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Nájom KE 03/2020

Nájom KE 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nájom KE 02/2020

Nájom KE 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Nájom KE 01/2020

Nájom KE 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Nájom KE 12/2019

Nájom KE 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nájom BB sklad 03/2020

Nájom BB sklad 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Nájom BB sklad 02/2020

Nájom BB sklad 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nájom BB sklad 01/2020

Nájom BB sklad 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Nájom BB sklad 12/2019

Nájom BB sklad 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom BB 03/2020

Nájom BB 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Nájom BB 02/2020

Nájom BB 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nájom BB 01/2020

Nájom BB 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Nájom BB 12/2019

Nájom BB 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom parkovacích miest 03/2020

Nájom parkovacích miest 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 02/2020

Nájom parkovacích miest 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 01/2020

Nájom parkovacích miest 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2019

Nájom parkovacích miest 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2019

Nájom parkovacích miest 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Tlačiarenské a grafické služby - folder A4

Tlačiarenské a grafické služby - folder A4

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Tlačiarenské a grafické služby - zošit A4, A5

Tlačiarenské a grafické služby - zošit A4, A5

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
Žiadaná suma
16,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nájom KE 06/2020

Nájom KE 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 2.Q 2020

Médiá a služby - Trnavská 100, 2.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2020

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 2.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom KE 04/2020

Nájom KE 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 06/2020

Nájom parkovacích miest 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Nájom BB 04/2020

Nájom BB 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom BB 06/2020

Nájom BB 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Nájom BB sklad 04/2020

Nájom BB sklad 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom BB sklad 05/2020

Nájom BB sklad 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nájom BB sklad 06/2020

Nájom BB sklad 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 2.Q 2020

Nájom sklad Tomášikova 30, 2.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2020, médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2020, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2020

Nájom Konzultačné centrum, 2.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nájom BB 05/2020

Nájom BB 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 05/2020

Nájom parkovacích miest 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 04/2020

Nájom parkovacích miest 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
72,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
66,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
68,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
68,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2022

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
79,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

Účasť na podujatí Európska noc výskumníkov 2022

Účasť na podujatí Európska noc výskumníkov 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Účasť na podujatí ITAPA EXPO 2022

Účasť na podujatí ITAPA EXPO 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
50,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Prenájom plochy na festivale GRAPE 2022

Prenájom plochy na festivale GRAPE 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Realizácia projektu na podujatí Festival GRAPE 2022

Realizácia projektu na podujatí Festival GRAPE 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
72,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Nájom BB sklad 09/2020

Nájom BB sklad 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Nájom BB 09/2020

Nájom BB 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2020

Nájom parkovacích miest 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Nájom KE 09/2020

Nájom KE 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Nájom KE 08/2020

Nájom KE 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Nájom KE 07/2020

Nájom KE 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2020, médiá a služby

Nájom Konzultačné centrum 3.Q 2020, médiá a služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2020

Nájom Konzultačné centrum, 3.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2020

Médiá a služby - Trnavská 100, 3.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2020

Nájom Bratislava - Trnavská 100, 3.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Nájom sklad Tomášikova 30, 3.Q 2020

Nájom sklad Tomášikova 30, 3.Q 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Nájom BB sklad 08/2020

Nájom BB sklad 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Nájom BB sklad 07/2020

Nájom BB sklad 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Nájom BB 08/2020

Nájom BB 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nájom BB 07/2020

Nájom BB 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2020

Nájom parkovacích miest 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2020

Nájom parkovacích miest 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Grafcké a tlačiarenské služby - Pexeso (dve grafické verzie)

Grafické a tlačiarenské služby - Pexeso (dve grafické verzie)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
Žiadaná suma
25,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Prenájom plochy počas konferencie Energetický manažment 2020

Prenájom plochy počas konferencie Energetický manažment 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Prenájom plochy počas výstavy SPIŠ EXPO 2020

Prenájom plochy počas výstavy SPIŠ EXPO 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 08/2020 Košický, Prešovský, Bratislavský, Žilinský, Nitriansky a Trnavský kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 08/2020 Košický, Prešovský, Bratislavský, Žilinský, Nitriansky a Trnavský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 08/2020 Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 08/2020 Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 07/2020 Banskobystrický kraj

Zabezpečenie podujatia S Kamarátkou Energiou, 07/2020 Banskobystrický kraj

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Podporné aktivity projektu Žiť energiou

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
75,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2020

Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom prac. pomere Žiť energiou 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
76,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Nájom ZA 08/2020

Nájom ZA 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Nájom ZA 07/2020

Nájom ZA 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Nájom ZA 06/2020

Nájom ZA 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Nájom ZA 04/2020

Nájom ZA 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Nájom ZA 11/2019

Nájom ZA 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Nájom ZA 07-10/2019

Nájom ZA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Nájom ZA 06/2019

Nájom ZA 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nájom ZA 09/2020

Nájom ZA 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Nájom ZA 05/2020

Nájom ZA 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Nájom ZA 01/03/2020

Nájom ZA 01-03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nájom ZA 11-12/2019

Nájom ZA 11-12/2019