Popis projektu

Cieľom projektu je rozšírenie webovej aplikácie ATMOPLAN pre modelovanie vplyvu nových zdrojov emisií a opatrení na znižovanie emisií a EIA medzi odbornú verejnosť, školenia pre používateľov, odborná podpora používateľov, rozšírenie IT infraštruktúry pre podporu masového využitia aplikácie medzi odbornou verejnosťou.

Prínosom projektu bude zabezpečenie zvýšenia kvality odborných hodnotení vplyvov na kvalitu ovzdušia, zabezpečenie porovnateľnosti rôznych štúdií a podstatné zjednodušenie ich auditu, ktorý je v súčasnosti prakticky nemožný, zvýšenie odbornosti manažérov kvality ovzdušia a zabezpečenie vyššej efektívnosti pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia (svojpomocná okamžitá kontrola vplyvu potenciálnych opatrení ešte pred ich finálnym návrhom).

Miestom realizácie bude Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2022 - 01.11.2023
Celková suma
211,030 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora modelových výpočtov znečistenia…
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
20.09.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
10.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vykonaných modelových výpočtov a/alebo chemických analýz
Hodnota
474,0 (počet)
Cieľ
200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených existujúcich akreditovaných odberných miest NMSKO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 08-11/2023 - Odborný koordinátor - DoPČ

Mzdy 08-11/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy 08-11/2023 - Odborný technický pracovník - TPP

Mzdy 08-11/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy 08-11/2023 - Expert špecialista - DoPČ

Mzdy 08-11/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy 08-11/2023 - Projektový manažér - TPP

Mzdy 08-11/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

OK DoPČ 02-04/2023

Mzdy 02-04/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

PM TPP 03-04/2023

Mzdy 02-04/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

OTP TPP 02-04/2023

Mzdy 02-04/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

EŠ DoPČ 02-04/2023

Mzdy 02-04/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Server Lenovo ThinkSystem SN550 CLX

Faktúra Autocont 3712202114

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Rozšírenie kapacity hybridného úložiska

Faktúra EVIDEN 5754053366

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
70,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozšírenie kapacity hybridného úložiska

Faktúra EVIDEN 5754053366

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
70,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Mzdy 05-07/2023 - Odborný koordinátor - DoPČ

Mzdy 05-07/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 05-07/2023 - Expert špecialista - DoPČ

Mzdy 05-07/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 05-07/2023 - Odborný technický pracovník - TPP

Mzdy 05-07/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 05-07/2023 - Projektový manažér - TPP

Mzdy 05-07/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Rozšírenie aplikácie ATMOPLAN o modul lokálnych kúrenísk

Faktúra VITO 232002461 - aplikácia ATMOPLAN

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozšírenie aplikácie ATMOPLAN o modul lokálnych kúrenísk

Faktúra VITO 232002461 - aplikácia ATMOPLAN

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

NB zostava s príslušenstvom 1

Faktúra Flex-it 2023054 - notebooky pre ATMOPLAN

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NB zostava s príslušenstvom 1

Faktúra Flex-it 2023054 - notebooky pre ATMOPLAN

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.