Slovenský hydrometeorologický ústav

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO
00156884
DIČ
2020749852
IČ DPH
SK2020749852
Vznik subjektu
1. január 1972 0:00
Tržby
+4%
Počet žiadostí
17
Projekty
10
Úspešnosť žiadostí
76%
Celková suma
63,133,467 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,853,516 €
Suma
20,446,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OPTIMALIZÁCIA DÁTOVÝCH TOKOV V OBLASTI KVANTITY A…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,048,752 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a pov…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,625,466 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,064,297 €
Suma
6,842,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný systém modelovania kvality ovzdušia v SR

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,788,801 €
Suma
6,702,128 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kva…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,939,886 €
Suma
6,077,174 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,602,273 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
495,548 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj a úprava Národného emisného informačného s…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
309,061 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie SAV

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,992 €
Vlastné zdroje
416,417 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,853,516 €
Suma
20,446,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,064,297 €
Suma
6,842,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný systém modelovania kvality ovzdušia v SR

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,788,801 €
Suma
6,702,128 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie SAV

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,992 €
Vlastné zdroje
416,417 €
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kva…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,939,886 €
Suma
6,077,174 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

Obec Červený Hrádok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,559 €
Suma
97,063 €
Vlastné zdroje
4,853 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.