Popis projektu

Slovenský hydrometeorologický ústav zabezpečuje v oblasti monitorovania a hodnotenia množstva, režimu a kvality podzemnej vody činnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a Vodného plánu Slovenska zamerané na monitorovanie a hodnotenie kvantity a kvality podzemnej vody. Namerané a zhodnotené údaje z objektov v rámci základného a prevádzkového monitorovania tvoria základné údaje pre hodnotenie stavu podzemnej vody v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES, sú podkladom  pre nastavenie opatrení a následné posúdenie účinnosti schválených opatrení  Vodného plánu Slovenska. Proces monitorovania podzemnej vody v objektoch štátnej hydrologickej siete je plne v súlade s Rámcovým programom monitorovania stavu vôd na roky 2016 - 2021 schváleným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) a schváleným Programom monitorovania na rok 2017. Cieľom projektu je skvalitnenie procesu monitorovania podzemnej vody na celom území Slovenska, zamerané na zlepšenie správy a prevádzky objektov podzemnej vody, na zvýšenie podpory automatizácie a operatívnosti meraní a technologických liniek spracovania údajov, na zvýšenie technickej úrovne monitorovaných objektov, na zabezpečenie vzorkovania kvality podzemnej vody vrátane merania in situ, prevádzku monitorovacích sietí a výkon monitorovania, na zabezpečenie kontrolných mechanizmov procesu monitorovania v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005 a na skvalitnenie prezentácie a výstupov hodnotení podzemnej vody. Merateľným ukazovateľom projektu je celkový počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.12.2022
Celková suma
6,066,548 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,111,455 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
12.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
01.04.2016
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet analýz podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
8449,0 (počet)
Cieľ
7370,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete podzemných vôd
Hodnota
98,0 (počet)
Cieľ
98,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
74,0 (počet)
Cieľ
74,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 012022 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 012022 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Materiál na prevádzku laboratória

Faktúra č.2 laboratórne pomôcky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
3,083 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Materiál na prevádzku laboratória

Faktúra č.1 laboratorna technika

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2017
Názov

Prístrojové vybavenie

Faktúra WTW

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,526 €
Schválené na preplatenie
33,526 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Prístrojové vybavenie - príslušenstvo

Faktúra WTW

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
3,032 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Sada vzorkovacej techniky pre odber vzoriek podzemných vôd s príslušenstvom

Faktúra Ekotechnika

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,680 €
Schválené na preplatenie
100,680 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Výpočtová technika a príslušenstvo

Faktúra Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,245 €
Schválené na preplatenie
31,245 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Výpočtová technika a príslušenstvo 2

Faktúra Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
6,376 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 1/2022

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 76

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 1-3/2022

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 76

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
106,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Mzdové výdavky

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_01G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
21,592 €
Schválené na preplatenie
21,551 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_01G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_2_G183_ZoP_3

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,398 €
Schválené na preplatenie
5,398 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 042022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 042022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky hlavná aktivita 2-6/2017

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_zop_4_3G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
115,437 €
Schválené na preplatenie
115,437 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 7-9/2018

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_zop_4_3G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,923 €
Schválené na preplatenie
5,923 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky hlavná aktivita 7-12/2017

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_5_ZOP_4G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
128,545 €
Schválené na preplatenie
128,538 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 022022 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,571 €
Schválené na preplatenie
4,571 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 022022 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 032022 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,390 €
Schválené na preplatenie
14,390 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 032022 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Mzdové výdavky hlavná aktivita 1-6/2018

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_5/G183_ZOP_6

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
156,247 €
Schválené na preplatenie
156,224 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 7-12/2018

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_6/G183_ZOP_7

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
139,983 €
Schválené na preplatenie
139,983 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 10-12-2018

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_6/G183_ZOP_7

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,923 €
Schválené na preplatenie
5,923 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 1-3/2019

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_7/G183_ZOP_8

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
86,495 €
Schválené na preplatenie
86,481 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 1-3/2019

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_7/G183_ZOP_8

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,492 €
Schválené na preplatenie
5,492 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 4-6/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
100,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 4-6/2019

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_ZOP_9_8G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
92,609 €
Schválené na preplatenie
92,588 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 4-6/2019

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_ZOP_9_8G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
6,299 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Softvér PZV SOFT MARS7

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Softvér PZV SOFT MARS8-SAT

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Licencia PZV SOFT MARS7

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,400 €
Schválené na preplatenie
224,400 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Licencia PZV SOFT MARS8-SAT

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,200 €
Schválené na preplatenie
61,200 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
4,560 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Automatický prístroj MARS8-SAT

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
11,760 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Vyčítacia jednotka MARS-RDU

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,000 €
Schválené na preplatenie
27,000 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Automatický prístroj MARS8-GSM

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
11,760 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Automatický prístroj MARS6

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
3,310 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Licencia PZV SOFT MARS8-GSM

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,400 €
Schválené na preplatenie
224,400 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Licencia PZV SOFT MARS6

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,400 €
Schválené na preplatenie
224,400 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Softvér PZV SOFT MARS8-GSM

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
15,600 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Softvér PZV SOFT MARS6

Faktúra PDAwin 11019013

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
19,800 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Faktura Merkas 201900081

Faktúra Merkas 1

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,881 €
Schválené na preplatenie
2,881 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Geodetické služby

Faktúra Geodézia Žilina

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,424 €
Schválené na preplatenie
17,424 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra WTW, 1921428

Faktúra WTW - spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,186 €
Schválené na preplatenie
2,186 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Náhrady rok 2017

Výpočet OMV náhrady, dovolenky 2017

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
55,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2018
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 7-9/2019

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_ZOP_12_9G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
6,299 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 7-9/2019

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP_ZOP_12_9G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
96,662 €
Schválené na preplatenie
96,662 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Náhrady rok 2018

Výpočet náhrad 2018

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
67,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2019
Názov

Náhrady rok 2019

Výpočet náhrad 2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
78,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP13 10G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
95,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 10-12/2019

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP13 10G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Automatický prístroj MARS8-GSM

Faktúra č.2 PDAwin 11019020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Automatický prístroj MARS8-SAT

Faktúra č.2 PDAwin 11019020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Automatický prístroj MARS8-GSM

Faktúra PDAwin 11020011

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra PDAwin 11020011

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra PDAwin 11020011

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Automatický prístroj MARS8-GSM

Faktúra PDAwin 11020011

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Automatický prístroj MARS6

Faktúra č. 3 PDAwin 11019022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra č. 3 PDAwin 11019022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra 022020 Perútka (odber vzoriek)

Faktúra 022020 Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Faktúra 022020 Perútka (odber vzoriek)

Faktúra 022020 Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 032020 Perútka (čistenie)

Faktúra 032020 Perútka (čistenie)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Faktúra 032020 Perútka (čistenie)

Faktúra 032020 Perútka (čistenie)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 01-03/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP19 11G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01-03/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP19 11G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
96,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Nitrocelulózové membránové filtre

Faktúra Molchem 10190029

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

Vybavenie a materiál na prevádzku laboratória

Faktúra Molchem 10190029

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

Destilovaná voda

Faktúra Molchem 10190016

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Materiál na prevádzku laboratória

Faktúra Molchem 10190016

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

Čistenie objektov

Faktúra 012020 Perútka (čistenie)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 042020 Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
4,724 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 042020 Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052020 Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,330 €
Schválené na preplatenie
13,330 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052020 Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Čistenie objektov

Faktúra 072020 - čistenie objektov

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistenie objektov

Faktúra 072020 - čistenie objektov

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 082020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 082020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nabíjačka na akumulátory

Faktúra PDAwin - akumulátory 11020026

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Nabíjacie akumulátory do automatických prístrojov

Faktúra PDAwin - akumulátory 11020026

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Nabíjačka na akumulátory

Faktúra PDAwin - akumulátory 11020026

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nabíjacie akumulátory do automatických prístrojov

Faktúra PDAwin - akumulátory 11020026

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický prístroj MARS8-SAT

Faktúra PDAwin 11020015

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra PDAwin 11020015

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04-06/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 28 12G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
101,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 04-06/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 28 12G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 072022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 072022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 082022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 082022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Náhrady rok 2020

Výpočet náhrad 2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
84,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Faktura Merkas 202000080

Faktúra Merkas 202000080

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

SensoLyt 900-P

Faktúra WTW - spotrebný materiál 2021090

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

SC FDO 925

Faktúra WTW - spotrebný materiál 2021090

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Náhrady rok 2021

Výpočet náhrad 2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
81,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Čistenie objektov

Faktúra HES COMGEO (čistenie)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
HES - COMGEO spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistenie objektov

Faktúra HES COMGEO (čistenie)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
HES - COMGEO spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 102020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 102020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 142020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 142020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Čistenie objektov

Faktúra 132020 - čistenie objektov

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistenie objektov

Faktúra 132020 - čistenie objektov

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 152020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 152020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 172019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 162019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 152019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 142019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 132019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 082019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 072019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052019 - odber vzoriek, Perútka

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 07-09/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 41 13G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
91,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 07-09/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 41 13G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 172020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 172020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 162020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 162020 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 10-12/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 46 13G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10-12/2020

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 46 13G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
90,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Automatický prístroj MARS6

Faktúra PDAwin 11021005

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra PDAwin 11021005

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický prístroj MARS7

Faktúra PDAwin 11021005

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Automatický prístroj MARS6

Faktúra PDAwin 11021005

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 012021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 012021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 032021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 032021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 022021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 022021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 01-03/2021

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 52

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
107,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 1-3/2021

Suhrnny uctovny doklad mzdove vydavky DOP ZOP 52

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 042021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 042021 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 062021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052021 - Perútka(odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 052021 - Perútka(odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

CRM

Faktúra Merkas 202100441

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Spotrebný materiál

Faktúra WTW - spotrebný materiál 2121134

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Filtračný papier

Faktúra Sartorius - 2021214

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 04-06/2021

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 59

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
99,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 04-06/2021

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 59

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 072021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 072021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 102021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 102021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Čistenie objektov

Faktúra HES-COMGEO

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
HES - COMGEO spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Čistenie objektov

Faktúra HES-COMGEO

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
HES - COMGEO spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky HA 07-09/2021

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 65

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
90,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 07-09/2021

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 65

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 132021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 132021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 142021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 142021 - Perúka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Ochranné plechové búdy

Faktúra IN SITU (ochranné plechové búdy)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Spotrebný materiál

Faktúra WTW - spotrebný materiál 2221080

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál

Faktúra WTW - spotrebný materiál 2221080

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Filtračný papier

Faktúra Sartorius 2022132

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Filtračný papier

Faktúra Sartorius 2022132

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 10-12/2021

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 72

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
98,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita 10-12/2021

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky DOP ZOP 72

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 112022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Karotáž a kamerovanie tech. stavu sond

Faktúra HES-COMGEO (karotáže)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
HES - COMGEO spol. s r.o.
Žiadaná suma
132,000 €
Schválené na preplatenie
132,000 €
Realizácia
-
Názov

Karotáž a kamerovanie tech. stavu sond

Faktúra HES-COMGEO (karotáže)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
HES - COMGEO spol. s r.o.
Žiadaná suma
132,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 122022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,742 €
Schválené na preplatenie
13,742 €
Realizácia
13.02.2023
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 092022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 102022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
6,867 €
Realizácia
17.02.2023
Názov

Odber vzoriek

Faktúra 102022 - Perútka (odber vzoriek)

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Stále tabule

Faktúra - stále tabule DMC

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Spotrebný materiál

Faktúra WTW

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 07-11/2022

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky G183

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
111,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
5 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
5 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Nehospodárne vymáha…
Subjekt

Slovenský hydrometeorologický ústav

Suma celkom
10,626 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenský hydrometeorologický ústav

Suma celkom
12,467 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenský hydrometeorologický ústav

Suma celkom
9,587 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
HES - COMGEO spol. s r.o.
IČO
17325277
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
Perútka s.r.o.
IČO
35681381
Názov
Ekotechnika spol. s r.o.
IČO
25147501
Názov
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.
IČO
36035904
Názov
MERKAS, s.r.o
IČO
46295941
Názov
RNDr. Ján Šepeľák
IČO
47789581
Názov
GEODÉZIA Žilina a. s.
IČO
36859010
Názov
PDAwin s.r.o.
IČO
35835206
Názov
Molchem s. r. o.
IČO
47427507
Názov
IN SITU s. r. o.
IČO
48264261
Názov
Sartorius Slovensko, s.r.o.
IČO
31408389
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.