DMC, s.r.o.

Šurany

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do …

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
245 €
Vyčerpané z projektu
26,037,168 €
Suma
49,982,435 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizá…

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,620,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
65,418 €
Vyčerpané z projektu
18,314,719 €
Suma
33,259,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora internacionalizácie MSP

Slovenská agentúra pre rozvoj…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
12,367 €
Vyčerpané z projektu
10,346,262 €
Suma
30,242,990 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,853,516 €
Suma
20,446,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,794 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
19,530,219 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,326,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,822,502 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovate…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,917,640 €
Suma
11,575,295 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zv…

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,940,249 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a pov…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,294,484 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
58,832 €
Vyčerpané z projektu
4,587,274 €
Suma
8,392,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
714,526 €
Vyčerpané z projektu
2,097,681 €
Suma
7,395,889 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,384,657 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,064,297 €
Suma
6,842,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,622,274 €
Suma
6,821,461 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,454,780 €
Suma
6,238,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
593,903 €
Vyčerpané z projektu
3,258,195 €
Suma
6,160,223 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kva…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,111,455 €
Suma
6,066,548 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
534,483 €
Vyčerpané z projektu
2,212,868 €
Suma
5,663,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
579,101 €
Vyčerpané z projektu
2,473,649 €
Suma
5,650,596 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
407,967 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,509,224 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalit…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,489,095 €
Suma
4,813,152 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
576,876 €
Vyčerpané z projektu
2,637,064 €
Suma
4,763,398 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
636,925 €
Vyčerpané z projektu
1,529,729 €
Suma
3,926,658 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
373,535 €
Vyčerpané z projektu
716,070 €
Suma
3,852,762 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
157,391 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,781,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskum…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,251 €
Vyčerpané z projektu
653,424 €
Suma
3,499,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
567,941 €
Vyčerpané z projektu
1,412,270 €
Suma
3,350,532 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lok…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
101,880 €
Vyčerpané z projektu
358,105 €
Suma
2,555,674 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
256,320 €
Vyčerpané z projektu
335,974 €
Suma
2,400,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite RS (1…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,348,427 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
227,515 €
Vyčerpané z projektu
2,173,142 €
Suma
2,247,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zastávka Ivanka pri Dunaji - záchytné parkovisko …

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,046,405 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia aktivít informovania a komunikácie v r…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,034,584 €
Suma
1,576,784 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
902,367 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora a rozvoj chemických analýz kvality ovzduš…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
856,573 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite ZH (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
655,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite B2 (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,469 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite NM (0…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
427,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavn…

Obec Štiavnik

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,569 €
Suma
307,959 €
Vlastné zdroje
15,398 €
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpred…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,436 €
Suma
233,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,046 €
Vyčerpané z projektu
57,031 €
Suma
181,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzd…

Prešovská univerzita v Prešove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
12,459 €
Vyčerpané z projektu
69,542 €
Suma
126,542 €
Vlastné zdroje
6,327 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.