Popis projektu

SHMÚ zabezpečuje v oblasti monitorovania a hodnotenia množstva a režimu povrchových vôd činnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a Vodného plánu Slovenska zamerané na monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd, ktorým plní Program monitorovania vôd. Namerané a zhodnotené údaje z vodomerných staníc štátnej hydrologickej siete v rámci základného monitorovania povrchových vôd tvoria údaje pre hodnotenie stavu povrchových vôd v útvaroch povrchových vôd v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES, ktoré sú ďalej podkladom pre nastavenie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, pre následné posúdenie účinnosti schválených opatrení Vodného plánu Slovenska a  nastavenie cieľov nasledujúceho plánovacieho obdobia v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu povrchových vôd ako aj požiadavky Zákona o ochrane pred povodňami 7/2010 Z. z.. Proces monitorovania povrchových vôd vo vodomerných staniciach štátnej hydrologickej siete je plne v súlade s Rámcovým programom monitorovania stavu vôd na  roky 2016 - 2021 schváleným MŽP SR.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2016 - 01.12.2021
Celková suma
6,842,946 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,942,482 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
08.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A. Monitorovanie a …
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
20.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analýz podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
54687,5 (počet)
Cieľ
93750,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
56373,33 (počet)
Cieľ
96640,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
334,0 (počet)
Cieľ
334,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové položky hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky_1/G197

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,399 €
Schválené na preplatenie
24,399 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Mzdové položky podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky_1/G197

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
1,237 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Faktúra Tempest

Faktúra Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Faktúra Tempest

Faktúra Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,466 €
Schválené na preplatenie
5,466 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

Faktura Tempest

Faktúra Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,753 €
Schválené na preplatenie
3,753 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

Faktúra Tempest

Faktura Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
3,643 €
Realizácia
26.09.2017
Názov

Faktura Tempest

Faktúra Tempest

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
2,502 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 02-06/2017

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky 2/G197

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
136,541 €
Schválené na preplatenie
136,541 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Faktúra ECM 11800323

Faktúra ECM 11800323

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
7,524 €
Schválené na preplatenie
7,524 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Faktúra ECM 11800323

Faktúra ECM 11800323

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
12,718 €
Schválené na preplatenie
12,718 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Faktúra ECM 11800323

Faktúra ECM 11800323

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
105,620 €
Schválené na preplatenie
105,620 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Faktúra ECM 11800323

Faktúra ECM 11800323

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Faktura_Battex_20181077

Faktúra Battex 20181077

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,210 €
Schválené na preplatenie
15,210 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Faktúra AQUATEST 19850003

Faktúra AQUATEST 19850003

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,160 €
Schválené na preplatenie
428,160 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Faktúra AQUATEST 19850003

Faktúra AQUATEST 19850003

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,952 €
Schválené na preplatenie
143,952 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Faktúra AQUATEST 19850003

Faktúra AQUATEST 19850003

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,952 €
Schválené na preplatenie
143,952 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra AQUATEST 19850003

Faktúra AQUATEST 19850003

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,160 €
Schválené na preplatenie
428,160 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05-12/2017

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky 3/G197_ZoP 6

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
157,087 €
Schválené na preplatenie
157,084 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Geodetické služby_PP_01/08/2019

Faktúra Geodézia Žilina

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geodetické služby_PP_01+02

Faktúra Geodézia Žilina

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,988 €
Schválené na preplatenie
119,988 €
Realizácia
-
Názov

Geodetické služby_PP_01+02

Faktúra Geodézia Žilina

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,988 €
Schválené na preplatenie
119,988 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Automatický prístroj - SAT

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
11,760 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Sada automatického prístroja s kamerou a zrážkomerom - GSM

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,728 €
Schválené na preplatenie
13,728 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Vyčítacia jednotka

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,920 €
Schválené na preplatenie
25,920 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Licencia SAT

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,000 €
Schválené na preplatenie
54,000 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Licencia GSM

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,000 €
Schválené na preplatenie
324,000 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Softvér SAT

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Softvér GSM

Faktúra PDAwin 11019012

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
26,400 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Automatický prístroj - SAT

Faktúra PDAwin 11019019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,240 €
Schválené na preplatenie
282,240 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Sada automatického prístroja s kamerou a zrážkomerom - GSM

Faktúra PDAwin 11019019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,029,600 €
Schválené na preplatenie
1,029,600 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Mzdové výdavky - hlavná aktivita 01-06/2018

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky 4/G197_ZoP 13

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
184,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2018
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita 01-06/2018

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky 4/G197_ZoP 13

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2018
Názov

Geodetické služby_PP_03

Faktúra Geodézia Žilina II.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenský hydrometeorologický ústav

Suma celkom
4 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
4 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
ECM Systems, s.r.o.
IČO
36415367
Názov
AQUATEST, a.s.
IČO
36656623
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.