TEMPEST a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO
31326650
DIČ
2020327716
IČ DPH
SK2020327716
Vznik subjektu
24. jún 1992 0:00
Zisk
4,516,970 € (+97%)
Tržby
107,495,216 € (+49%)
Projekty
0
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Peter Kotuliak, Ing. Štefan Petergáč, Ing. Jozef Mokrý
Osoby v ORSR
Ing. Mgr. Peter Krásny, Ing. Jozef Šipoš, Ing. Roman Kriško
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
121 €
Vyčerpané z projektu
14,109,017 €
Suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,747,390 €
Suma
20,446,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálne…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,407,051 €
Suma
16,433,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,622,274 €
Suma
9,127,294 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,064,297 €
Suma
6,842,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný systém modelovania kvality ovzdušia v SR

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,788,801 €
Suma
6,702,128 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kva…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,921,831 €
Suma
6,077,174 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,733,698 €
Vlastné zdroje
186,685 €
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Administratívna budova (technicko hospodárska) Zo…

Národná zoologická záhrada Bo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,936 €
Suma
158,228 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.