Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“). Zámer podporuje ich vzájomnú spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

1) Posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržať si najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.

2) Zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume vo vybraných oblastiach prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a účinného marketingu existujúcich a nových kapacít medzi potenciálnymi domácimi a zahraničnými výskumnými partnermi.

3) Posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na prenos technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

Splnenie cieľov projektu zabezpečia aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu vybraných stavebných objektov, modernizáciu IT infraštruktúry, obstaranie špičkových prístrojov a zariadení, spoločné výskumné programy v oblasti IKT, biomedicíny a priemyselných biotechnológií, pokročilých materiálov.

Obe univerzity sú hlavnými hnacími silami v oblasti výskumu a inovácií v SR a spoločný projekt zvýši potenciál vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie v uvedených troch oblastiach, ktoré úzko súvisia s prioritami RIS3, a tým podporujú ďalší a trvalý rozvoj prosperujúcej slovenskej ekonomiky a odôvodnenej ambície Bratislavy ako regionálneho inovačného centra.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2023
Celková suma
110,965,539 €
Vlastné zdroje
5,548,277 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Program znižovania emisií …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Riadenie projektu
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Riadenie projektu
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 5 - Spoločné výskumné programy
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 5 - Spoločné výskumné programy
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 4 - Obnova výskumnej infraštru…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 4 - Obnova výskumnej infraštru…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 3 - Modernizácia IT infraštruk…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 3 - Modernizácia IT infraštruk…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 2 - Zvyšovanie atraktívnosti v…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 2 - Zvyšovanie atraktívnosti v…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 1 - Program znižovania emisií …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1650,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
8478000,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
35,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet upgradov hardvérovej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
161,0 (FTE)
Cieľ
403,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4900,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
80000,0 (m2)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
101,210,509 €
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
78,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
37,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdy SjF 12_2019

Mzdy_SjF_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy_12_2019 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy_12_2019 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 11_2019 (4_1_13_269)

Mzdy_SjF_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy_11_2019 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy_11_2019 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy 12_2019 (1_4_358)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 12_2019 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 12_2019 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 12_2019 (1_2_355)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 11_2019 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mzdy 11_2019 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

3.124. Analyzátor pien

ZDV/STU/2/2 Faktúra č. F10200220 (3.124.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

3.124. Analyzátor pien

ZDV/STU/2/2 Faktúra č. F10200220 (3.124.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.126. Planetárny guľový mlyn

ZDV/STU/2/1 Faktúra č. 212000243 (3.126.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.126. Planetárny guľový mlyn

ZDV/STU/2/1 Faktúra č. 212000243 (3.126.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.27. Projektová dokumentácia - SvF

Projektová dokumentácia - SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.28. Projektová dokumentácia - SvF

Projektová dokumentácia - SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

3.121. DSC kalorimeter s príslušenstvom

ZDV/STU/5/1 Faktúra č. 6200248 (3.121.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

3.121. DSC kalorimeter s príslušenstvom

ZDV/STU/5/1 Faktúra č. 6200248 (3.121.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.3.1.4. Vodorovné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.1.4. Vodorovné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

2.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_02_2020 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_02_2020 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_332)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_324)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_322)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_313)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_311)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_308)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_273)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_271)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_269)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_267)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02-2020 (4_1_266)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_268)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_270)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_272)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_307)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_309)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_312)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_321)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_2_323)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_331)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_SjF_02_2020 (4_1_346)

Mzdy_SjF_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_298)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_233)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_235)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_242)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_246)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_248)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_250)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_283)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_285)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_287)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_289)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_291)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_293)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_295)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_297)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_299)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_301)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_303)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_305)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_306)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_304)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_302)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_300)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_296)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_294)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_292)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_290)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_288)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_286)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_284)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_252)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_249)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_247)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_243)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_241)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_234)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_231)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_227)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_225)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_224)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_1_226)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_02_2020 (4_2_229)

Mzdy_FCHPT_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_2020 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_01_2020 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_2_324)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_2_322)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_1_313)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_1_307)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_2_270)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_1_267)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_1_266)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_1_269)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_2_272)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_2_309)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_1_321)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_SjF_01_2020 (4_2_323)

Mzdy_SjF_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_304)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_302)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_300)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_298)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_296)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_294)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_292)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_290)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_288)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_286)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_284)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_252)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_249)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_246)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_235)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_233)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_229)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_224)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_227)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_231)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_234)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_242)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_247)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_250)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_283)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_285)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_287)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_289)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_291)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_293)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_295)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_297)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_299)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_1_301)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_303)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_305)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_FCHPT_01_2020 (4_2_306)

Mzdy_FCHPT_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_9_359)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_5_361)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_2_355)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_4_358)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_8_356)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 02_2020 (1_10_360)

Mzdy_R-STU_02_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy 01_2020 (1_4_358)

Mzdy_R-STU_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy 01_2020 (1_2_355)

Mzdy_R-STU_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy 01_2020 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy 01_2020 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy 01_2020 (1_8_356)

Mzdy_R-STU_01_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

DPH 4/20 (2.3)

DPH 4/20(2.3)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

DPH 2/20 (3.124.)

DPH 2/20(3.124.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

DPH 2/20 (3.126.)

DPH 2/20(3.126.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Faktúra č. 2010200

ZDV/STU/10/1 Faktúra č. 2010200 (3.123.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Faktúra č. 2010200

ZDV/STU/10/1 Faktúra č. 2010200 (3.123.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

2.4.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia plášťa a strechy

DPH 5/20 (2.3.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Mzdy_04_2020 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_04_2020 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_347)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020(4_1_343)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_331)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_321)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_312)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_310)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_308)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_273)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_271)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_269)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_267)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_266)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_268)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_270)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_272)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_307)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_309)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_311)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_313)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_324)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_332)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_346)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_351)

Mzdy_SjF_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_306)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_304)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_301)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020(4_2_296)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_293)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_289)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_286)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_284)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_252)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_249)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_247)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_244)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_242)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_231)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_226)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020(4_2_234)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_243)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_246)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_248)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_250)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_283)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_285)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_288)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_290)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_294)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_300)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_303)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_305)

Mzdy_FCHPT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_03_2020 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy_03_2020 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_351)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_347)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_344)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_1_332)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_322)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_313)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_311)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_309)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_307)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_272)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_269)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_267)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_266)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_268)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_270)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_273)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_308)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_310)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_2_312)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_1_321)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_324)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_343)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_346)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_349)

Mzdy_SjF_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_297)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_299)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_301)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_2_303)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_2_305)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_306)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_304)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzd 03_2020 (4_1_302)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_300)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_298)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_291)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_293)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_295)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_296)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_294)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_292)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_290)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_287)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_285)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_283)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_250)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_248)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_246)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_235)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_233)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_226)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_224)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_225)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_227)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_234)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_242)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_1_247)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_249)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_252)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_284)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_286)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_288)

Mzdy_FCHPT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_281)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_279)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_277)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_10_360)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_3_357)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_2_355)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_1_353)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_8_356)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_4_358)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (1_5_361)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020(4_2_278)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020(4_2_280)

Mzdy-R-STU_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

MZD 03_2020 (1_5_361)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (1_4_358)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (1_8_356)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (1_1_353)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (1_2_355)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (1_3_357)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (1_10_360)

Mzdy-R-STU_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

MZ (FMFI) 05/2020

MZ (FMFI) 05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

MZ (FMFI) 04/2020

MZ (FMFI) 04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

MZ (FMFI) 03/2020

MZ (FMFI) 03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

MZ (FMFI) 02/2020

MZ (FMFI) 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

MZ (FMFI) 01/2020

MZ (FMFI) 01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

MZ (FMFI) 12/2019

MZ (FMFI) 12/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

MZ (FMFI) 11/2019

MZ (FMFI) 11/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

MZ (FMFI) 10/2019

MZ (FMFI) 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

MZ (FMFI) 09/2019

MZ (FMFI) 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

MZ (RUK) 03/2020

MZ (RUK) 03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

MZ (RUK) 05/2020

MZ (RUK) 05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

MZ (RUK) 04/2020

MZ (RUK) 04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

MZ (RUK) 02/2020

MZ (RUK) 02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

2.3.2.14. Konštrukcie doplnkové kovové

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.15. Montáž vzduchotechnických zariadení

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.15. Montáž vzduchotechnických zariadení

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.2.14. Konštrukcie doplnkové kovové

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

2.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

Stavebný objekt SvF - blok B

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_263)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_261)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_214)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_207)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_37)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_35)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_33)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_28)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_26)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_18)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_15)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_14)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_8)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_7)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_5)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_19)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_17)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_6)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_4)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_2)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_16)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_24)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_27)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020(4_1_30)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_32)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_34)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020(4_2_36)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_39)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020(4_2_209)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_258)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_262)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_264)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_31)

Mzdy_FEI_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_281)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020(4_2_279)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_277)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy_05_2020 (1_10_360)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy_05_2020 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (1_2_355)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy_05_2020 (1_8_356)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy_05_2020 (1_4_358)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy_05_2020 (1_5_361)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_276)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_278)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_280)

Mzdy_R-STU_05_20

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH, Eubirac (2.3.)

DPH, Eubirac (2.3)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

DPH, Eubirac (2.3.)

DPH, Eubirac (2.3)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

DPH, RMI s.r.o (3.123.)

DPH RMI, s.r.o. (3.123.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_181)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_179)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_177)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_175)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_173)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_170)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_168)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_166)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_3_138)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_132)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_124)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_96)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_94)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_91)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_87)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_85)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_54)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_43)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_44)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_84)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_86)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_88)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_93)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_95)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020(4_2_123)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_127)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_136)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_3_139)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_167)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_169)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_172)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_1_174)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_176)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_178)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 04_2020 (4_2_180)

Mzdy_FIIT_04_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_180)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_178)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_176)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_174)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_172)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_169)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_167)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_3_139)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_137)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_131)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_124)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_96)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_94)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020(4_2_87)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_86)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_93)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_95)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_123)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_127)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_136)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_3_138)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_166)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_168)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_170)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_1_173)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_175)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_177)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_179)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03_2020 (4_2_181)

Mzdy_FIIT_03_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_319)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_317)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_263)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_261)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_259)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020(4_1_254)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_216)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_39)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_32)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_24)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_19)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_17)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_15)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_11)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020(4_1_8)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_6)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_4)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_2)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_1)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06 (4_2_3)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_5)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_7)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_10)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_14)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_16)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_18)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_20)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_26)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_35)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_207)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_254)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_258)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_260)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_262)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_264)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_318)

Mzdy ́_FEI_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_06_2020 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_06_2020 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy SjF 06/20

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_322)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_349)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_343)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_331)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020(4_2_311)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_307)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_272)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_270)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_268)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_266)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_267)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_269)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_271)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_273)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_309)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_310)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_313)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_332)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_347)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_351)

Mzdy_SjF_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_305)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_252)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_249)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_244)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_242)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_234)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_231)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_225)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_229)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020(4_2_233)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_235)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_243)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_1_246)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_250)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_284)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_306)

Mzdy_FCHPT_06_200

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_05_2020 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy_05_2020 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_348)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_346)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_332)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_324)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_313)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_311)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_309)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_307)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_272)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_270)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_268)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_266)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_267)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_269)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_271)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_273)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_308)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_310)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_312)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_321)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_331)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_343)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_347)

Mzdy_SjF_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_305)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_284)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_250)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_246)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_243)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_235)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_231)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_227)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_229)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_233)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_242)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_244)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_249)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_252)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_1_289)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05_2020 (4_2_306)

Mzdy_FCHPT_05_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_281)

Mzdy_R-STU_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_279)

Mzdy_R-STU_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06_2020 (4_2_277)

Mzdy_R-STU_06_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020