Marián Šupa

Veľké Kostoľany

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Projekt

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum int…

Eviden Slovakia s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,924,365 €
Vlastné zdroje
1,590,924 €
Projekt

Kompostáreň na biologicky rozložiteľný odpad v me…

Mesto Partizánske

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,072,603 €
Vlastné zdroje
153,630 €
Projekt

Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Mesto Kežmarok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,786,077 €
Vlastné zdroje
139,304 €
Projekt

Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložite…

Mesto Levice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,824,213 €
Vlastné zdroje
91,211 €
Projekt

Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany

Mesto Piešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
616,222 €
Suma
1,545,127 €
Vlastné zdroje
77,256 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Lu…

Obec Ludanice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,098,686 €
Vlastné zdroje
54,934 €
Projekt

Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,040,787 €
Vlastné zdroje
52,039 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava

Obec Zubrohlava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,503 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,029,884 €
Vlastné zdroje
51,494 €
Projekt

Zberný dvor Dubovany

Obec Dubovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
568,555 €
Vlastné zdroje
28,428 €
Projekt

Zberný dvor v obci Chrenovec Brusno

Obec Chrenovec-Brusno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
519,351 €
Vlastné zdroje
25,968 €
Projekt

Zberný dvor

Obec Župkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
506,137 €
Vlastné zdroje
25,307 €
Projekt

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho…

Obec Diviacka Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
478,437 €
Suma
502,191 €
Vlastné zdroje
25,110 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Rasla…

Obec Raslavice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
491,839 €
Vlastné zdroje
24,592 €
Projekt

Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove

Mesto Gabčíkovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
489,372 €
Vlastné zdroje
24,469 €
Projekt

Zberný dvor v obci Nitrianske Sučany

Obec Nitrianske Sučany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
450,084 €
Vlastné zdroje
22,504 €
Projekt

Zberný dvor v obci Zuberec

Obec Zuberec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
433,032 €
Vlastné zdroje
21,652 €
Projekt

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC

OBEC Žihárec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,892 €
Vlastné zdroje
21,095 €
Projekt

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho od…

Obec Dolný Lopašov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
406,721 €
Vlastné zdroje
20,336 €
Projekt

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v ob…

Obec Oslany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
320 €
Vyčerpané z projektu
396,121 €
Suma
404,884 €
Vlastné zdroje
20,244 €
Projekt

Zberný dvor v obci Liešťany

Obec Liešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
370,304 €
Suma
387,609 €
Vlastné zdroje
19,380 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Chrenovec-Brusno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
382,566 €
Suma
384,511 €
Vlastné zdroje
19,226 €
Projekt

Zberný dvor - Moravský Svätý Ján

Obec Moravský Svätý Ján

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,150 €
Vyčerpané z projektu
151,952 €
Suma
358,039 €
Vlastné zdroje
17,902 €
Projekt

Zberný dvor v meste Poltár

Mesto Poltár

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
356,534 €
Vlastné zdroje
17,827 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Bystričany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
318,100 €
Suma
325,855 €
Vlastné zdroje
16,293 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina

Obec Pružina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
7,682 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
302,092 €
Vlastné zdroje
15,105 €
Projekt

Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJ…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
300,764 €
Vlastné zdroje
15,038 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Ráztočno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
277,863 €
Suma
281,000 €
Vlastné zdroje
14,050 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Trakovice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
274,689 €
Suma
278,203 €
Vlastné zdroje
13,910 €
Projekt

Zberný dvor Šoporňa

Obec Šoporňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
27,170 €
Vyčerpané z projektu
275,701 €
Suma
276,122 €
Vlastné zdroje
13,806 €
Projekt

Triedený zber odpadov v obci Brodské - technické …

Obec Brodské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
252,744 €
Vlastné zdroje
12,637 €
Projekt

Zberný dvor v obci Kanianka

Obec Kanianka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
248,200 €
Vlastné zdroje
12,410 €
Projekt

Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Obec Horovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,788 €
Suma
233,026 €
Vlastné zdroje
11,651 €
Projekt

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového ho…

Mesto Fiľakovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
222,577 €
Suma
222,934 €
Vlastné zdroje
11,147 €
Projekt

Zberný dvor v obci Liptovská Osada

Obec Liptovská Osada

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
220,424 €
Vlastné zdroje
11,021 €
Projekt

Kompostáreň v obci České Brezovo

Obec České Brezovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
301 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
215,076 €
Vlastné zdroje
10,754 €
Projekt

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
205,590 €
Suma
205,590 €
Vlastné zdroje
10,279 €
Projekt

Obec Tušice - Zberný dvor a stojisko

Obec Tušice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,350 €
Suma
198,069 €
Vlastné zdroje
9,903 €
Projekt

Nákup strojno-technologického zariadenia na podpo…

Obec Čáry

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,385 €
Vlastné zdroje
9,019 €
Projekt

Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností…

Obec Sirník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,576 €
Suma
129,384 €
Vlastné zdroje
6,469 €
Projekt

Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany

Obec Hrnčiarske Zalužany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
67 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,211 €
Vlastné zdroje
6,061 €
Projekt

Triedený zber KO v obci Trakovice

Obec Trakovice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,924 €
Vlastné zdroje
5,946 €
Projekt

Kompostáreň v obci Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,749 €
Vlastné zdroje
5,787 €
Projekt

Malá kompostáreň v obci Hrušov

Obec Hrušov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
148 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
111,533 €
Vlastné zdroje
5,577 €
Projekt

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného k…

Obec Beluša

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
21,000 €
Vyčerpané z projektu
109,220 €
Suma
109,225 €
Vlastné zdroje
5,461 €
Projekt

Kompostáreň v obci Malý Slavkov

Obec Malý Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,183 €
Vlastné zdroje
5,459 €
Projekt

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Boleš…

Obec Bolešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
108,619 €
Vlastné zdroje
5,431 €
Projekt

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Dolná Ždaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,743 €
Vlastné zdroje
5,387 €
Projekt

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

Obec Zemianska Olča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,691 €
Suma
99,799 €
Vlastné zdroje
4,990 €
Projekt

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce S…

Obec Strečno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,901 €
Suma
97,678 €
Vlastné zdroje
4,884 €
Projekt

Triedený zber odpadov v obci Lakšárska Nová Ves

Obec Lakšárska Nová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
96,350 €
Vlastné zdroje
4,818 €
Projekt

Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNU PODHORIE

SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓN…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,999 €
Suma
94,559 €
Vlastné zdroje
4,728 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v ob…

Obec Veľká Mača

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,536 €
Vlastné zdroje
4,027 €
Projekt

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

Obec Dojč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,824 €
Suma
66,824 €
Vlastné zdroje
3,341 €
Projekt

Zberný dvor Martinček

Obec Martinček

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,617 €
Vlastné zdroje
2,931 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obc…

Obec Liptovské Matiašovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,985 €
Vlastné zdroje
1,899 €
Projekt

Komunálny malotraktor - set na zimnú údržbu pre o…

Obec Sasinkovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,538 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.