Popis projektu

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je realizácia hlavnej aktivity –.

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná nasledovnými činnosťami:
• pre záujmové územie obce Šoporňa na parcele č. 6174/100 – orná pôda, ktorú si obec prenajala od
vlastníka na 50 rokov.
• veľkokapacitné kontajnery, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
drvič drobného stavebného odpadu a nevyhnutná doplnková technika.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šoporňa, za zber ktorého a nakladanie s ním je
zodpovedná obec a na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Realizácia projektu
by mala okrem naplnenia hlavného cieľa prispieť k podpore trvalo udržateľného ekologického rozvoja, zlepšeniu kvality životného prostredia v
záujmovom území obce Šoporňa, obmedzeniu, resp. zabráneniu vzniku nepovolených (čiernych) skládok odpadu, ako aj k zníženiu množstva
komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov:
• Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 1540 t/rok,
• Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 1540 t/rok.

V rámci projektu budú realizované aj povinné podporné aktivity:
• Externé riadenie projektu,
• Publicita a informovanosť.

Viac
Subjekt
Obec Šoporňa
Miesta realizácie
Šoporňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.11.2018
Celková suma
276,122 €
Vlastné zdroje
13,806 €
Vyčerpané z projektu
275,701 €
Nezrovnalosti
27,170 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
22.04.2016
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
22.04.2016
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
1540,0 (t/rok)
Cieľ
1540,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
3233,05 (t/rok)
Cieľ
1540,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
15.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Drvič biologicko rozložiteľného odpadu DRV390

Drvič biologicko rozložiteľného odpadu DRV390

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,463 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

kontajner pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad 7m3 otvorený (ZAK 7 m3)

Kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

kontajner pre veľkoobjemový odpad 5,5 m3

Kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre objekt Zberný dvor Šoporňa

Platba za projekt stavby Zberný dvor Šoporňa

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2016
Názov

vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre objekt Zberný dvor Šoporňa

Platba za projekt stavby Zberný dvor Šoporňa

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

Stavebné práce a dodávky podľa zmluvy č. 2/2018

Stavebné práce a dodávky podľa zmluvy č. 2/2018

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,562 €
Schválené na preplatenie
254,518 €
Realizácia
19.01.2020
Názov

Stavebné práce a dodávky podľa zmluvy č. 2/2018

Stavebné práce a dodávky podľa zmluvy č. 2/2018

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,518 €
Schválené na preplatenie
254,518 €
Realizácia
19.01.2020
Názov

Faktúra č. 20181204

Faktúra č. 20181204

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
4,070 €
Schválené na preplatenie
3,703 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

1.Závesný kontajner 5,5 m3 (ZAK-5,5 m3) Výrobné číslo: 452/2018

Faktúra č. 20180615

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
1,069 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

2.Závesný kontajner 7 m3 (ZAK-7 m3) Výrobné číslo: 453/2018 ; 454/2018

Faktúra č. 20180615

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
19.12.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Šoporňa

Suma celkom
27,170 €
Vrátená suma
27,170 €
Suma na vymáhanie
27,170 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Peter Smrtník
IČO
44946007
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
Silkat plus s.r.o.
IČO
44008597
Názov
KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
IČO
31433073
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.