Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Strečno.

  • nákup 800 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
  • nákup 22 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a  zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 822 ks

Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov: 863,1 m3

od 01/2018 – 10/2018

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.12.2018
Celková suma
97,678 €
Vlastné zdroje
4,884 €
Vyčerpané z projektu
96,901 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Predchádzanie vzniku BRKO prostredníctv…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
20.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
03.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
863,1 (m3)
Cieľ
863,1 (m3)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
822,0 (počet)
Cieľ
822,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Záhradný kompostér nad 1000 litrov (1 m3)

Faktúra č. 11813274

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,900 €
Schválené na preplatenie
94,900 €
Realizácia
-
Názov

Záhradný kompostér nad 1000 litrov (1 m3)

Faktúra č. 11813274

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,900 €
Schválené na preplatenie
94,900 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Projektový manažér - interný 01/2019

Výpis z účtu č. 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Projektový manažér - interný 12/2018

Výpis z účtu č. 2/2019

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Projektový manažér - interný 11/2018

Výpis z účtu č. 50/2018

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Projektový manažér - interný 10/2018

Výpis z účtu č. 45/2018

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Projektový manažér - interný 09/2018

Výpis z účtu č. 41/2018

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Projektový manažér - interný 08/2018

Výpis z účtu č. 37/2018

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
10.09.2018
Názov IČO
Názov
Obec Strečno
IČO
00321648
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.