Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Eviden Slovakia s.r.o.

Popis projektu

Projekt na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu II. etapa s názvom Medzinárodné CE pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov je zameraný na  v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK " zameraný na produktovú líniu "a a na znalostnú oblasť  v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 ", hlavný trend" Projekt bude realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, v ktorom žiadateľom je nadnárodná spoločnosť - a partneri sú 2 výskumné inštitúcie - a a 1 podnikateľský subjekt (MSP) V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice EP a R 2018/2001 o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.  

Viac
Subjekt
Eviden Slovakia s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, SFÉRA, a.s.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.06.2023
Celková suma
7,924,365 €
Vlastné zdroje
1,590,924 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Experimentálny vývoj v oblasti nástrojo…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
04.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum v oblasti optimalizá…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
04.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získ…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
06.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti mode…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
04.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Experimentálny vývoj ekonomického model…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum v oblasti ekonomické…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,55 (FTE)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
576,556 €
Cieľ
642,826 €
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
32,434 (počet)
Cieľ
26,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
18,22 (FTE)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
19,445 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
71,284 (počet)
Cieľ
44,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
10,441 €
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,64 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,22 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
59,0 (počet)
Cieľ
33,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ZoP11_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-04_100158785_EL

ZoP11_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-04_100158785_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

ZoP11_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-04_100158785_EL

ZoP11_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-04_100158785_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

ZoP11_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-03_100157681_EL

ZoP11_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-03_100157681_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

ZoP11_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-03_100157681_EL

ZoP11_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-03_100157681_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

ZoP11_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-05_100159916_EL

ZoP11_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-05_100159916_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

ZoP11_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-05_100159916_EL

ZoP11_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-05_100159916_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 03-05/2022

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 03-05/2022

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 03-05/2022

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 03-05/2022

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 ( 01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (01/2022 JP)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (01/2022 JK)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 05/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 05/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 05/2022

Faktúra za spotrebované médiá 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 05/2022

Faktúra za spotrebované médiá 05/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Mzdy 06/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
32,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
21,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
72,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 06/2022

Faktúra za spotrebované médiá 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 06/2022

Faktúra za spotrebované médiá 06/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 06/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 06/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
21,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
76,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

ZoP12_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-06_100160926_EL

ZoP12_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-06_100160926_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

ZoP12_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-06_100160926_EL

ZoP12_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-06_100160926_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

ZoP12_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-07_100161974_EL

ZoP12_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-07_100161974_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

ZoP12_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-07_100161974_EL

ZoP12_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-07_100161974_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 06-07/2022

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 06-07/2022

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 06-07/2022

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 06-07/2022

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 01/2022)

Ostatné výdavky projektu (01/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 02/2022)

Ostatné výdavky projektu (02/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 03/2022)

Ostatné výdavky projektu (03/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 04/2022)

Ostatné výdavky projektu (04/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 05/2022)

Ostatné výdavky projektu (05/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (06/2022 JP)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (06/2022 JK)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Riadenie aktivity - jún 2022

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (06/2022)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (06/2022 NB)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (06/2022 ŠN)

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - 1811 - aktivita 0H1

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 06/2022)

Ostatné výdavky projektu (06/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P13 Prístrojové vybavenie-batériové úložisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

2H4P13 Prístrojové vybavenie-batériové úložisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

2H4P13 Prístrojové vybavenie-batériové úložisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08/2022 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
33,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
23,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
84,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
22,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy FIIT 04/2022

Zaúčtovanie mzdy FIIT 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy FIIT 05/2022

Zaúčtovanie mzdy FIIT 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy FIIT 06/2022

Zaúčtovanie mzdy FIIT 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Náhrada stravné (1H3P8 Cestovné náhrady - stravné) - Cintula Boris

Prehľad o výpočte cestovných náhrad

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Náhrada doprava (1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie) - Cintula Boris

Prehľad o výpočte cestovných náhrad

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Náhrada stravné (1H3P8 Cestovné náhrady - stravné) - Bendík Jozef

Prehľad o výpočte cestovných náhrad

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Náhrada stravné (1H3P8 Cestovné náhrady - stravné) - Packa Juraj

Prehľad o výpočte cestovných náhrad

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Náhrada stravné (1H3P8 Cestovné náhrady - stravné) - Perný Milan

Prehľad o výpočte cestovných náhrad

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie - Bendík Jozef

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie - Cintula Boris

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie - Packa Juraj

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie - Perný Milan

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie - Tárník Marián

1H3P7 - Vložné na konferencie, doprava a ubytovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 04-06/2022

Paušálne výdavky_04/2022-06/2022_W404

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 07/2022 - H5

Faktúra za nájom 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 08/2022 - H5

Faktúra za nájom 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 07/2022 - H6

Faktúra za nájom 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 08/2022 - H6

Faktúra za nájom 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 09/2022 - H6

Faktúra za nájom 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 09/2022 - H5

Faktúra za nájom 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 07/2022 - H5

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 08/2022 - H5

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 07/2022 - H6

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 08/2022 - H6

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 09/2022 - H5

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 09/2022 - H6

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 07/2022 - H5

Faktúra za spotrebované médiá 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 07/2022 - H6

Faktúra za spotrebované médiá 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

3H5P54 - Autorská odmena 07/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

3H5P53 - Autorská odmena 07/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 07/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 08/2022 - H5

Faktúra za spotrebované médiá 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 08/2022 - H6

Faktúra za spotrebované médiá 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 07/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 07/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H5P54 - Autorská odmena 08/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

3H5P53 - Autorská odmena 08/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 08/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebované médiá 11/2019

Faktúra za spotrebované médiá 11/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Spotrebované médiá 11/2019

Faktúra za spotrebované médiá 11/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Mzdy 11/2019

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mzdy 11/2019

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 11/2019

Faktúra za nájom 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 12/2019

Faktúra za nájom 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 11/2019

Faktúra za nájom 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 12/2019

Faktúra za nájom 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 11/2019

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 12/2019

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 12/2019

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 11/2019

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Spotrebované médiá 12/2019

Faktúra za spotrebované médiá 12/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Spotrebované médiá 12/2019

Faktúra za spotrebované médiá 12/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 03/2020

Faktúra za nájom 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 02/2020

Faktúra za nájom 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 01/2020

Faktúra za nájom 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 02/2020

Faktúra za nájom 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 03/2020

Faktúra za nájom 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 01/2020

Faktúra za nájom 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdy 12/2019

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Mzdy 12/2019

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2019

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Mzdy 01/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Mzdy 01/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Mzdy 02/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Mzdy 02/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Mzdy 03/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
57,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzdy 03/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzdy 04/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
65,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdy 04/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Spotrebované médiá 01/2020

Faktúra za spotrebované médiá 01/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

Spotrebované médiá 01/2020

Faktúra za spotrebované médiá 01/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 03/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 02/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 01/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 01/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 02/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 03/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Spotrebované médiá 02/2020

Faktúra za spotrebované médiá 02/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Spotrebované médiá 02/2020

Faktúra za spotrebované médiá 02/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Spotrebované médiá 03/2020

Faktúra za spotrebované médiá 03/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Spotrebované médiá 03/2020

Faktúra za spotrebované médiá 03/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 04/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Spoločné prevádzkové náklady 04/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 06/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 05/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 05/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 06/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Spotrebované médiá 04/2020

Faktúra za spotrebované médiá 04/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Spotrebované médiá 04/2020

Faktúra za spotrebované médiá 04/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 11/19 - 04/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV50 za 11/19 - 04/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 04/2020

Faktúra za nájom 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Nájom kancelárskych priestorov 04/2020

Faktúra za nájom 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 05/2020)

Faktúra za nájom 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 06/2020)

Faktúra za nájom 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 05/2020)

Faktúra za nájom 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 06/2020)

Faktúra za nájom 2Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 05/20 - 06/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/20 - 06/20

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV50 za 05/20 - 06/20

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/20 - 06/20

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H5P50 IKT prostriedky (4 ks C9200-48T-E a 3ks C9300-48UXM-E)

Faktúra za CISCO switche (VO79691384)

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

3H6P25 IKT prostriedky (4 ks C9200-48T-E a 3ks C9300-48UXM-E)

Faktúra za CISCO switche (VO79691384)

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 06/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 06/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 06/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 05/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 05/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 05/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 05/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
67,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 07/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 07/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
73,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 07/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 07/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 07/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 08/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spoločné prevádzkové náklady 08/2020)

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 09/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 09/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 07/2020)

Faktúra za nájom 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 07/2020)

Faktúra za nájom 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 08/2020)

Faktúra za nájom 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Nájom kancelárskych priestorov 08/2020)

Faktúra za nájom 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 09/2020

Faktúra za nájom 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 09/2020

Faktúra za nájom 3Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 09/2022 - H6

Faktúra za spotrebované médiá 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 09/2022 - H5

Faktúra za spotrebované médiá 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

3H5P54 - Autorská odmena 09/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3H5P53 - Autorská odmena 09/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 09/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 09/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 09/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2022 VVK - 1H4

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 VVK - 1H3

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
28,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
11,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
67,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
29,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
14,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 10/2022 - H5

Faktúra za nájom 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 10/2022 - H6

Faktúra za nájom 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 12/2022 - H6

Faktúra za nájom 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 12/2022 - H5

Faktúra za nájom 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 11/2022 - H5

Faktúra za nájom 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 11/2022 - H6

Faktúra za nájom 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 10/2022 - H5

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 10/2022 - H6

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 12/2022 - H6

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 11/2022 - H5

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 11/2022 - H6

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 12/2022 - H5

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 10/2022 - H5

Faktúra za spotrebované médiá 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 10/2022 - H6

Faktúra za spotrebované médiá 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 10/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 10/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2022 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H5P53 - Autorská odmena 10/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

3H5P54 - Autorská odmena 10/2022

Interný doklad o zaúčtovaní autorskej odmeny 10/2022

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Mzdy 08/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 CE2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
67,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 CE2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - júl 2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Riadenie aktivity - júl 2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (07/2022 ŠN)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (07/2022 NB)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - 1811 - aktivita 0H1

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (07/2022 JP)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (07/2022)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (07/2022 JK)

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky / paušál 07/2020

Ostatné výdavky projektu (07/2020)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H5P52 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 08/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

3H6P21 Prevádzkové náklady (Spotrebované médiá 08/2020)

Faktúra za spotrebované médiá 08/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 08/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
10,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 08/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 07/2020)

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 07/2020)

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 07/2020)

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - júl 2020

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2020

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - júl 2020

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - júl 2020

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 07/2020)

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (Simančík 07/2020)

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 07/2020)

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 08/2020)

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 08/2020)

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 08/2020)

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 08/2020)

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 08/2020)

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky / paušál 08/2020

Ostatné výdavky projektu (08/2020)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_11/2019-05/2020_W404

Paušálne výdavky_11/2019-05/2020_W404

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Mzdy FIIT - 05/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

MZDY_5/2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy FIIT - 04/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

MZDY_4/2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy FIIT - 03/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

MZDY_3/2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy FIIT - 02/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy FIIT - 01/2020

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (PV65) za obdobie 03-06/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (PV65) za obdobie 03-06/2020

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

ZoP01_AT_06A_Uct.doklad-Mzdy_2020-06_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
10,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Mzdové výdavky O4/2020

ZoP01_AT_04A_Uct.doklad-Mzdy_2020-04_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

ZoP01_AT_05A_Uct.doklad-Mzdy_2020-05_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020

ZoP01_AT_03A_Uct.doklad-Mzdy_2020-03_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - august 2022

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2022

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (08/2022 ŠN)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (08/2022 NB)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - 1811 - aktivita 0H1

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (08/2022 JK)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (08/2022)

MZDY 08/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - september 2022

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2022

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (09/2022 ŠN)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (09/2022 NB)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - 1811 - aktivita 0H1

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
17,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P3 Vedecko-výskumný pracovník 2.03 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (09/2022)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (09/2022 JK)

MZDY 09/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy 09/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
7,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
65,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 08-10/2022

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 08-10/2022

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZoP13_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-08_100164286_EL

ZoP13_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-08_100164286_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

ZoP13_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-08_100164286_EL

ZoP13_AT_01_UctovnyDoklad-MZDY_2022-08_100164286_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

ZoP13_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-09_100165635_EL

ZoP13_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-09_100165635_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

ZoP13_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-09_100165635_EL

ZoP13_AT_04_UctovnyDoklad-MZDY_2022-09_100165635_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

ZoP13_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-10_100166760_EL

ZoP13_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-10_100166760_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

ZoP13_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-10_100166760_EL

ZoP13_AT_07_UctovnyDoklad-MZDY_2022-10_100166760_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 08-10/2022

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 08-10/2022

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 09/2020

Faktúra za spotrebované médiá 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 09/2020

Faktúra za spotrebované médiá 09/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 09/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 09/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky ( paušál 09/2020)

Ostatné výdavky projektu (09/2020)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 09/2020)

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 09/2020)

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 09/2020)

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 09/2020)

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 09/2020)

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Paušálne výdavky_06/2020-08/2020_W404

Paušálne výdavky_06/2020-08/2020_W404

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy FIIT - 08/2020

Zaúčtovanie miezd 08/2020-FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Mzdy FIIT - 07/2020

Zaúčtovanie miezd 07/2020-FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

MZDY_7/2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie miezd 07/2020-FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy FIIT - 06/2020

Zaúčtovanie miezd 06/2020 - FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

MZDY_6/2020_BXZ1_A1_FIIT

Zaúčtovanie miezd 06/2020 - FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy FEI - 08/2020

Zaúčtovanie miezd 08/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08/2020_0H1

Zaúčtovanie miezd 08/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy FEI - 07/2020

Zaúčtovanie miezd 07/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Mzdy FEI - 06/2020

Zaúčtovanie miezd 06/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
42,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (PV65) za obdobie 07-09/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (PV65) za obdobie 07-09/2020

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZoP02_AT_03A-Uct.doklad-Mzdy_2020-09_EL

ZoP02_AT_03A-Uct.doklad-Mzdy_2020-09_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

ZoP02_AT_02A-Uct.doklad-Mzdy_2020-08_EL

ZoP02_AT_02A-Uct.doklad-Mzdy_2020-08_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
7,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

ZoP02_AT_01A-Uct.doklad-Mzdy_2020-07_EL

ZoP02_AT_01A-Uct.doklad-Mzdy_2020-07_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za10/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 10/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 10/2020

Faktúra za spotrebované médiá 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 10/2020

Faktúra za spotrebované médiá 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
65,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 10/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
19,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 10/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 10/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 11/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 11/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 12/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 12/2020

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 10/2020

Faktúra za nájom 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 10/2020

Faktúra za nájom 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 11/2020

Faktúra za nájom 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 11/2020

Faktúra za nájom 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 12/2020

Faktúra za nájom 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 12/2020

Faktúra za nájom 4Q 2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Mzdy 11/2020 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
15,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za11/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 11/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebované médiá 11/2020

Faktúra za spotrebované médiá 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 11/2020

Faktúra za spotrebované médiá 11/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Mzdy 01/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 01/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 01/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 03/2021

Faktúra za nájom 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 03/2021

Faktúra za nájom 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 02/2021

Faktúra za nájom 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 02/2021

Faktúra za nájom 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 01/2021

Faktúra za nájom 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 01/2021

Faktúra za nájom 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 01/2021

Faktúra za spotrebované médiá 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 01/2021

Faktúra za spotrebované médiá 01/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 03/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 03/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 02/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 02/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 01/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 01/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 1Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za12/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 12/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 12/2020

Faktúra za spotrebované médiá 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 12/2020

Faktúra za spotrebované médiá 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
20,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 12/2020

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
63,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

ZoP03_AT_03A-Uct.doklad-Mzdy_2020-12_EL

ZoP03_AT_03A-Uct.doklad-Mzdy_2020-12_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

ZoP03_AT_02A-Uct.doklad-Mzdy_2020-11_EL

ZoP03_AT_02A-Uct.doklad-Mzdy_2020-11_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

ZoP03_AT_01A-Uct.doklad-Mzdy_2020-10_EL

ZoP03_AT_01A-Uct.doklad-Mzdy_2020-10_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 10-12/2020

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 10-12/2020

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie aktivity - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít prjektu (Kurcz 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít prjektu (Poničan 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 12/2020)

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Riadenie aktivity - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 11/2020)

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 11/2020)

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 11/2020)

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 11/2020)

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 11/2020)

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 02/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
60,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
4,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
5,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 02/2021

Faktúra za spotrebované médiá 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 02/2021

Faktúra za spotrebované médiá 02/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pom.pracovníci (Kurcz 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pom.pracovníci (Poničan 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 01/2021)

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 01/2021)

Ostatné výdavky projektu (01/2021)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 10/2020)

Ostatné výdavky projektu (10/2020)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 11/2020)

Ostatné výdavky projektu (11/2020)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 12/2020)

Ostatné výdavky projektu (12/2020)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 02/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 02/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZoP04_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-02_EL

ZoP04_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-02_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

ZoP04_AT_01A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-01_EL

ZoP04_AT_01A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-01_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 01-02/2021

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 01-02/2021

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 09/2020 - 12/2020 W404

Paušálne výdavky 09/2020 - 12/2020 W404

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2020 - FIIT STU

Zaúčtovanie mzdy FIIT_12_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2020 - FIIT STU

Zaúčtovanie mzdy FIIT_11_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 03/2021

Faktúra za spotrebované médiá 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 03/2021

Faktúra za spotrebované médiá 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 03/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 03/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
61,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 LD - H2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 LD - H1

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
31,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 SANET2 - H8

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 SANET2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 03/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 04/2021

Faktúra za spotrebované médiá 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 04/2021

Faktúra za spotrebované médiá 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 04/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 04/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 04/2021 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
13,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
33,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
18,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
64,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 04/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
3,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 06/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 06/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 04/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 04/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H5P52 - Spoločné prevádzkové náklady 05/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H6P21 - Spoločné prevádzkové náklady 05/2021

Faktúra za spoločné prevádzkové náklady 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 06/2021

Faktúra za nájom 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 06/2021

Faktúra za nájom 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 04/2021

Faktúra za nájom 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 04/2021

Faktúra za nájom 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H5P52 - Nájom kancelárskych priestorov 05/2021

Faktúra za nájom 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

3H6P21 - Nájom kancelárskych priestorov 05/2021

Faktúra za nájom 2Q 2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

1H3P4 Traktorová kosačka

1H3P4 Traktorová kosačka

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

1H3P4 Traktorová kosačka

1H3P4 Traktorová kosačka

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

1H3P5 Univerzálny nakladač

1H3P5 Univerzálny nakladač

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

1H3P5 Univerzálny nakladač

1H3P5 Univerzálny nakladač

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 03-04/2021

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 03-04/2021

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZoP05_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-04_EL

ZoP05_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-04_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

ZoP05_AT_01A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-03_EL

ZoP05_AT_01A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-03_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1H3P3 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

1H3P3 Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

1H3P3 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

1H3P3 Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

PV_01/2021 - 03/2021 W404

Paušálne výdavky 01/2021 - 03/2021 W404

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - FIIT STU

Zaúčtovanie miezd 03/2021 - FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - FIIT STU

Zaúčtovanie miezd 02/2021 - FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - FIIT STU

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - FIIT STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

Mzdy_03_ATR9_2021

Zaúčtovanie miezd 03/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

FEI_Mzdy_03_ATR9_2021

Zaúčtovanie miezd 03/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - FEI STU

Zaúčtovanie miezd 03/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
60,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Mzdy_02_ATR9_2021

Zaúčtovanie miezd 02/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

FEI_Mzdy_02_ATR9_2021

Zaúčtovanie miezd 02/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - FEI STU

Zaúčtovanie miezd 02/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

Mzdy_01_ATR9_2021

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

FEI_Mzdy_01_ATR9_2021

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - FEI STU

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 04/2021)

Ostatné výdavky projektu (04/2021)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (Beronská 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovnik 2.01 (Simančík 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (Takáčová 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (Poničan 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (Kurcz 04/2021)

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 03/2021)

Ostatné výdavky projektu (03/2021)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (Poničan 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (Takáčová 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (Kurcz 03/2021)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

2P3N1 Nepriame výdavky (paušál 02/2021)

Ostatné výdavky projektu (02/2021)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (Kurzc 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (Simančík 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (Poničan 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 02/2021)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy 05/2021 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
12,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 LD

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
32,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
6,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 SANET2

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
16,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 CE2 - H5

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
62,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 CE2 - H6

Interný doklad o zaúčtovaní miezd 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
17,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

3H5P52 - Spotrebované médiá 05/2021

Faktúra za spotrebované médiá 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

3H6P21 - Spotrebované médiá 05/2021

Faktúra za spotrebované médiá 05/2021

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV75 za 05/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
9,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV50 za 05/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05/2021 CE2

Vlastník dokladu
SFÉRA, a.s.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (Jarás 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomoc.pracovníci 2.10 (Poničan 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (Simančík 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomoc.pracovníci 2.10 (Kurcz 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (Takáčová 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (Takáčová 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (Takáčová 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (Štefánik 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (Krížik 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (Beronská 05/2021)

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 05-06/2021

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky EV40 za 05-06/2021

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 05-06/2021

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky PV65 za 05-06/2021

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZoP06_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-06_EL

ZoP06_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-06_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

ZoP06_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-06_EL

ZoP06_AT_02A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-06_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

ZoP06_AT_01A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-05_EL

ZoP06_AT_01A_UctovnyDoklad-MZDY_2021-05_EL

Vlastník dokladu
Eviden Slovakia s.r.o.
Dodávateľ