Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť kompostovanie v domácnostiach v obci Zemianska Olča s cieľom znížiť objem komunálneho odpadu, zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov. Každý obyvateľ vyprodukuje približne 339 kg odpadu ročne, z ktorého viac ako 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Cieľom projektu je odbúrať zo zmesového komunálneho odpadu biologicky rozložiteľnú zložku (záhradný odpad ako tráva, lístie, odrezky kríkov a stromov, ale aj kuchynské odpady…), znižovať množstvo zmesových komunálnych odpadov prostredníctvom podpory domáceho kompostovania, predchádzania vzniku odpadu a zvyšovania miery triedenia odpadov, a tak

  • znížiť množstvo skládkovaného odpadu,
  • znížiť náklady za odpady a ušetriť obecné financie,
  • ušetriť obrovské množstvo skleníkových a iných plynov,
  • a bioodpad premeniť na hodnotný zdroj živín – kompost.

Vďaka kompostovaniu v záhradnom kompostéry jednotlivé domácnosti a záhrady (keďže územie je typické pestovaním ovocia a zeleniny) vrátia prírode, čo nám dala (energia, ktorú rastliny odobrali z pôdy k svojmu rastu  je vrátená naspäť do pôdy), vytvoríme oveľa menej odpadu (ktorý by ináč skončil na skládke), netvoríme nebezpečné skleníkové plyny (tie prispievajú k zmene klímy), zlepšíme kvalitu našej pôdy a nemusíme kupovať hnojivá pre našu záhradu, a tak ušetríme peniaze.

Cieľom obce Zemianska Olča je zabezpečiť vhodné materiálno – technické zázemie určených na nakladanie s BRKO, a to v rámci hlavnej aktivity „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“ (855ks záhradných kompostérov, t.j. zvýšenie kapacity zariadení na predchádzanie vzniku odpadov o 855 m3). Obec sa nachádza v platnom Atlase rómskych komunít. Zároveň obec leží na Žitnom ostrove, ktorý je najväčšou zásobárňou podzemnej pitnej vody v Strednej Európe.

Viac
Subjekt
Obec Zemianska Olča
Miesta realizácie
Zemianska Olča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.04.2019
Celková suma
99,799 €
Vlastné zdroje
4,990 €
Vyčerpané z projektu
99,691 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
28.08.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
20.09.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
855,0 (m3)
Cieľ
855,0 (m3)
Naposledy aktualizované
21.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
855,0 (počet)
Cieľ
855,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FAKTÚRA

FAKTURA

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,799 €
Schválené na preplatenie
96,799 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

FAKTÚRA

FAKTURA

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,799 €
Schválené na preplatenie
96,799 €
Realizácia
31.03.2019
Názov

Mzda projektového manažéra

Mzda projektového manažéra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
Obec Zemianska Olča
Žiadaná suma
2,892 €
Schválené na preplatenie
2,892 €
Realizácia
20.05.2019
Názov IČO
Názov
Obec Zemianska Olča
IČO
00306720
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.