Popis projektu

Mesto Poltár s 5 693 obyvateľmi je okresným mestom v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Mesto je členom Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, ktoré zabezpečuje zber a uskladnenie TKO ako aj zber separovaného odpadu. Skládka, ako aj zberný dvor združenia sa nachádzajú v obci Breznička. V súčasnosti sa v meste Poltár nenachádza zberný dvor ani kompostáreň. Uvedené negatíva by mala odstrániť realizácia projektu s názvom „Zberný dvor v meste Poltár“. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. V rámci projektu dôjde k vybudovaniu zberného dvora a obstaraniu potrebnej techniky na jeho prevádzku. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o 483,65 t za rok a k vytriedeniu komunálneho odpadu v množstve 483,65 t za rok. Projekt zvýši úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov.

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.11.2021
Celková suma
356,534 €
Vlastné zdroje
17,827 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
29.12.2021
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
05.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
483,65 (t/rok)
Cieľ
483,65 (t/rok)
Naposledy aktualizované
11.02.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
483,65 (t/rok)
Naposledy aktualizované
11.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

realizačná projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

realizačná projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nakladač teleskopický GIANT GT5048

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Kontajner uzatvorený na textil 9 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Nádoba zberná plastová 120 l Gastro

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Nádoba kovová na Bio odpad 800 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Nosič kontajnerov PORTYR 8 Tandem

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Drvič stavebného odpadu CR600

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Kontajner otvorený 9 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Kontajner otvorený 9 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Kontajner otvorený 9 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený 9 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drvič stavebného odpadu CR600

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nosič kontajnerov PORTYR 8 Tandem

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nádoba kovová na Bio odpad 800 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nádoba zberná plastová 120 l Gastro

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner uzatvorený na textil 9 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nakladač teleskopický GIANT GT5048

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo podľa súpisu vykonaných prác na zákazke " Zberný dvor v meste Poltár"

FAKTÚRA č. 210100003

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
138,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo podľa súpisu vykonaných prác na zákazke " Zberný dvor v meste Poltár"

FAKTÚRA č. 210100003

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
138,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo podľa súpisu vykonaných prác na zákazke "Zberný dvor v meste Poltár"

FAKTÚRA č. 210100008

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
25,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo podľa súpisu vykonaných prác na zákazke "Zberný dvor v meste Poltár"

FAKTÚRA č. 210100008

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
25,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Faktúrujeme Vám výkon činnosti externého manažmentu k projektu s názvom: Zberný dvor v meste Poltár

FAKTÚRA č. 200100007

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Faktúrujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 03/10/2018 výkon činnosti stavebného dozoru v mesiaci júl 2021 na stavbe "Zberný dvor v meste Poltár"

Faktúra číslo: 10210039

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Faktúrujeme Vám výkon činnosti externého manažmentu k projektu s názvom: Zberný dvor v meste Poltár

FAKTÚRA č. 210100091

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Faktúrujeme Vám za vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia na základe zmluvy o dielo č. 2019/243 na stavbu "Zberný dvor Poltár"

FAKTÚRA č. 210100013

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Faktúrujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 03/10/2018 výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe ""Zberný dvor v meste Poltár"

Faktúra číslo: 10210052

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Faktúrujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 03/10/2018 výkon činnosti stavebného dozoru v mesiaci august 2020 na stavbe "Zberný dvor v meste Poltár""

Faktúra číslo: 10200043

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Poltár

Suma celkom
369,222 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
330,674 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
MANOS CONSULTING, s.r.o.
IČO
46041915
Názov
SITE s.r.o.
IČO
36800864
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
ByvaPro s. r. o.
IČO
47202173
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.