32. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP zameraná na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
29.11.2017
Dátum uzavretia
31.05.2022
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
38,000,000 €
Prijaté žiadosti
289
Suma schválených žiadostí
44,524,983 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Malá obecná kompostáreň

Obec Vyšný Čaj

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,242 €
Vlastné zdroje
8,362 €
Projekt

Kúpa technologického vybavenia na triedený zber k…

Obec Bátka

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
143,282 €
Vlastné zdroje
7,164 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kompostáreň na zhodnocovanie BRO v meste Lipany

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
667,775 €
Vlastné zdroje
33,389 €
Projekt

Zberný dvor Revúca

Mesto Revúca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,479 €
Vlastné zdroje
26,474 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Kokava nad Rimav…

Obec Kokava nad Rimavicou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
766 €
Vyčerpané z projektu
287,508 €
Suma
526,571 €
Vlastné zdroje
26,329 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Kružlová

Obec Kružlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
406 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
445,641 €
Vlastné zdroje
22,282 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné

Obec Rovné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
16,049 €
Vyčerpané z projektu
191,750 €
Suma
422,436 €
Vlastné zdroje
21,122 €
Projekt

Zberný dvor v obci Lubeník

Obec Lubeník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,091 €
Vlastné zdroje
21,055 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Ožďany

Obec Ožďany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,680 €
Vyčerpané z projektu
194,396 €
Suma
399,960 €
Vlastné zdroje
19,998 €
Projekt

Kompostáreň v obci Nižná Myšľa

Obec Nižná Myšľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
387,825 €
Vlastné zdroje
19,391 €
Projekt

Zberný dvor v obci Kluknava

Obec Kluknava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,196 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
386,083 €
Vlastné zdroje
19,304 €
Projekt

Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice

Obec Lesenice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
382,038 €
Vlastné zdroje
19,102 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v obci Hencovce

Obec Hencovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
372,230 €
Vlastné zdroje
18,612 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Mesto Sečovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
644 €
Vyčerpané z projektu
275,205 €
Suma
361,887 €
Vlastné zdroje
18,094 €
Projekt

Zberný dvor v meste Poltár

Mesto Poltár

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
356,534 €
Vlastné zdroje
17,827 €
Projekt

Zberný dvor Veľká Čalomija

Obec Veľká Čalomija

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
215 €
Vyčerpané z projektu
151,200 €
Suma
329,700 €
Vlastné zdroje
16,485 €
Projekt

Zberný dvor v obci Kamenica

Obec Kamenica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
329,206 €
Vlastné zdroje
16,460 €
Projekt

KOMPOSTÁREŇ PRE ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽIT…

Obec Sačurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
327,999 €
Vlastné zdroje
16,400 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v obci Banské

Obec Banské

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
57 €
Vyčerpané z projektu
116,550 €
Suma
316,321 €
Vlastné zdroje
15,816 €
Projekt

Zberný dvor v obci Zámutov

Obec Zámutov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
310,312 €
Vlastné zdroje
15,516 €
Projekt

Kompostáreň v obci Toporec

Obec Toporec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
292,985 €
Vlastné zdroje
14,649 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Parchovany

Obec Parchovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,961 €
Suma
281,220 €
Vlastné zdroje
14,061 €
Projekt

Zberný dvor v obci Vinica

Obec Vinica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
266,548 €
Vlastné zdroje
13,327 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky

Obec Sečianky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
70,752 €
Suma
262,908 €
Vlastné zdroje
13,145 €
Projekt

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad…

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
253,079 €
Vlastné zdroje
12,654 €
Projekt

Zberný dvor v obci Ďapalovce

Obec Ďapalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
238,105 €
Vlastné zdroje
11,905 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľ…

Obec Jastrabie nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
228 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
233,006 €
Vlastné zdroje
11,650 €
Projekt

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklo…

Obec Čaklov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
230,202 €
Vlastné zdroje
11,510 €
Projekt

Zberný dvor v obci Stakčín

Obec Stakčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
229,000 €
Vlastné zdroje
11,450 €
Projekt

Zberný dvor Čičava

Obec Čičava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,178 €
Vlastné zdroje
10,809 €
Projekt

Kompostáreň v obci České Brezovo

Obec České Brezovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
301 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
215,076 €
Vlastné zdroje
10,754 €
Projekt

Kompostáreň v obci Bystré

Obec Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,043 €
Suma
207,003 €
Vlastné zdroje
10,350 €
Projekt

Zberný dvor Dobroč

Obec Dobroč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
204,542 €
Vlastné zdroje
10,227 €
Projekt

Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpa…

Mesto Lučenec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,300 €
Suma
193,800 €
Vlastné zdroje
9,690 €
Projekt

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu…

Obec Plešivec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,396 €
Vlastné zdroje
9,220 €
Projekt

Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie b…

Obec Slavkovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,560 €
Vlastné zdroje
7,428 €
Projekt

Kúpa technologického vybavenia na triedený zber k…

Obec Hodejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,581 €
Vlastné zdroje
7,279 €
Projekt

Zberný dvor - Vyšný Medzev

Obec Vyšný Medzev

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
37,528 €
Suma
137,246 €
Vlastné zdroje
6,862 €
Projekt

Zberný dvor v obci Nižná Myšľa

Obec Nižná Myšľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,643 €
Vlastné zdroje
6,432 €
Projekt

Zberný dvor v obci Dlhá Ves

Obec Dlhá Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,827 €
Vlastné zdroje
6,241 €
Projekt

Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany

Obec Hrnčiarske Zalužany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
67 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,211 €
Vlastné zdroje
6,061 €
Projekt

Kompostáreň v obci Biskupice

Obec Biskupice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,910 €
Vlastné zdroje
5,996 €
Projekt

Kompostáreň v obci Lubeník

Obec Lubeník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,754 €
Vlastné zdroje
5,738 €
Projekt

Malá kompostáreň v obci Hrušov

Obec Hrušov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
148 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
111,533 €
Vlastné zdroje
5,577 €
Projekt

Zberný dvor Ipeľské Predmostie

OBEC Ipeľské Predmostie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,484 €
Suma
109,420 €
Vlastné zdroje
5,471 €
Projekt

Kompostáreň v obci Malý Slavkov

Obec Malý Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,183 €
Vlastné zdroje
5,459 €
Projekt

Triedený zber v obci Vojňany

Obec Vojňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,220 €
Suma
101,563 €
Vlastné zdroje
5,078 €
Projekt

Vybavenie zberného dvora v obci Malá Domaša

Obec Malá Domaša

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,480 €
Vlastné zdroje
4,674 €
Projekt

Zvýšenie kvality ŽP prostredníctvom obstarania no…

Mesto Veľký Krtíš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,218 €
Vlastné zdroje
1,011 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Mesto Trebišov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,992,690 €
Vlastné zdroje
149,634 €
Projekt

Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Mesto Kežmarok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,786,077 €
Vlastné zdroje
139,304 €
Projekt

Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu –…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,380,244 €
Vlastné zdroje
69,012 €
Projekt

Zberný dvor v obci Torysa

Obec Torysa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,234,980 €
Vlastné zdroje
61,749 €
Projekt

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho…

Mesto Lučenec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
761,235 €
Vlastné zdroje
38,062 €
Projekt

Zberný dvor v obci Šarišské Čierne

Obec Šarišské Čierne

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
717,261 €
Vlastné zdroje
35,863 €
Projekt

Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
715,081 €
Vlastné zdroje
35,754 €
Projekt

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
712,748 €
Vlastné zdroje
35,637 €
Projekt

Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany

Obec Hrnčiarske Zalužany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
554,419 €
Vlastné zdroje
27,721 €
Projekt

Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
553,366 €
Vlastné zdroje
27,668 €
Projekt

Kompostáreň Spišská Stará Ves

Mesto Spišská Stará Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
535,744 €
Vlastné zdroje
26,787 €
Projekt

Drienica – Zberný dvor

Obec Drienica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
514,010 €
Vlastné zdroje
25,701 €
Projekt

Malá kompostáreň v obci Tomášovce

Obec Tomášovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
485,001 €
Vlastné zdroje
24,250 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri …

Obec Družstevná pri Hornáde

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
476,341 €
Vlastné zdroje
23,817 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
417,076 €
Vlastné zdroje
20,854 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v meste Strážske

Mesto Strážske

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,996 €
Vlastné zdroje
20,800 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Tisinec

Obec Tisinec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,257 €
Vlastné zdroje
20,763 €
Projekt

Kompostáreň v obci Matiašovce

Obec Matiašovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
414,556 €
Vlastné zdroje
20,728 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Vechec

Obec Vechec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
390,847 €
Vlastné zdroje
19,542 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Záhorce

Obec Záhorce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
204,235 €
Suma
388,066 €
Vlastné zdroje
19,403 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
382,626 €
Vlastné zdroje
19,131 €
Projekt

Zberný dvor v obci Tovarné

Obec Tovarné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,745 €
Vlastné zdroje
18,587 €
Projekt

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho od…

Obec Margecany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
366,299 €
Vlastné zdroje
18,315 €
Projekt

Zriadenie zberného dvora a nákup technickej vybav…

Obec Malý Krtíš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
365,329 €
Vlastné zdroje
18,266 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Závada

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
351,240 €
Vlastné zdroje
17,562 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Uzovský Šalgov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
346,002 €
Vlastné zdroje
17,300 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Balog nad Ipľom …

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
335,935 €
Vlastné zdroje
16,797 €
Projekt

Zberný dvor Spišská Stará Ves

Mesto Spišská Stará Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
303,932 €
Vlastné zdroje
15,197 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Veľké Zlievce

Obec Veľké Zlievce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
302,148 €
Vlastné zdroje
15,107 €
Projekt

Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
286,052 €
Vlastné zdroje
14,303 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinné

Obec Vinné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
276,488 €
Vlastné zdroje
13,824 €
Projekt

Zberný dvor Bušince - novostavba

Obec Bušince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
266,195 €
Vlastné zdroje
13,310 €
Projekt

Zberný dvor - Poloma

Obec Poloma

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
257,923 €
Vlastné zdroje
12,896 €
Projekt

Kompostovisko Kolbovce - Výstavba zariadenia pre …

Obec Kolbovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
142 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
243,200 €
Vlastné zdroje
12,160 €
Projekt

Kompostáreň v obci Smolník

Obec Smolník

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
240,000 €
Vlastné zdroje
12,000 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v …

Obec Soľ

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
229,381 €
Vlastné zdroje
11,469 €
Projekt

VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE V OBCI VYŠNÝ MEDZEV

Obec Vyšný Medzev

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
227,042 €
Vlastné zdroje
11,352 €
Projekt

Kúpa technologického vybavenia na triedený zber k…

Obec Bátka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
221,887 €
Vlastné zdroje
11,094 €
Projekt

Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
219,456 €
Vlastné zdroje
10,973 €
Projekt

Zberný dvor Dlhé Klčovo

Obec Dlhé Klčovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,458 €
Vlastné zdroje
10,623 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Dolinka (3)

Obec Dolinka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,088 €
Vlastné zdroje
10,604 €
Projekt

Zberný dvor Kamenné Kosihy

Obec Kamenné Kosihy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,358 €
Vlastné zdroje
10,018 €
Projekt

Zberný dvor – Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
196,308 €
Vlastné zdroje
9,815 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v ob…

Obec Čierne nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,705 €
Vlastné zdroje
8,785 €
Projekt

Kompostáreň v obci Ďurďoš

Obec Ďurďoš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
141,183 €
Vlastné zdroje
7,059 €
Projekt

Kompostáreň v obci Breznička

Obec Breznička

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,944 €
Vlastné zdroje
5,247 €
Projekt

Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu,…

Obec Kaluža

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,558 €
Vlastné zdroje
4,278 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.