Popis projektu

Projekt je realizovaný v obci Margecany, v najmenej rozvinutom okrese Gelnica. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu KO a zefektívnenie odpadového hospodárstva obce, za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce, zvýšenia efektívnosti hospodárenia obce a napĺňania legislatívnych požiadaviek.

Predmetom projektu je vybudovanie areálu pre dočasné uloženie vytriedených zložiek komunálneho odpadu s oplotením, manipulačnou plochou a prístreškom ako alokovanej súčasti  existujúceho zberného dvora. V rámci projektu bude obstarané vybavenie na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu: rýpadlo – nakladač 1ks, mobilný bubnový štiepkovač s pásovým podávačom 1 ks, kontajnery na zvozové vozidlo 10 ks a zvozové vozidlo 1 ks.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu množstva vytriedeného a mechanicky upraveného BRKO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu na území obce.

Areál pre dočasné uloženie vytriedených zložiek bude slúžiť na krátkodobú úschovu odpadu po dobu, kým bude v zmysle zákona zlikvidovaný, resp. zhodnotený.

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu 150 t/rok

 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 150 t/rok

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.04.2024
Celková suma
366,299 €
Vlastné zdroje
18,315 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
07.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
150,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
150,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce "Rozšírenie kapacity triedeného zberu KO v obci Margecany"

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce "Rozšírenie kapacity triedeného zberu KO v obci Margecany"

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Stavebné práce "Rozšírenie kapacity triedeného zberu KO v obci Margecany

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Rýpadlo - nakladač

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajnery na zvozové vozidlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajnery na zvozové vozidlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Rýpadlo-nakladač

Predfaktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rýpadlo-nakladač

Predfaktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Bubnový štiepkovač drevnej hmoty s pásovým nakladačom

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bubnový štiepkovač drevnej hmoty s pásovým nakladačom

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov IČO
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
IČO
47426136
Názov
Róbert Končík - ROKON
IČO
40108864
Názov
MMJ Trade s.r.o.
IČO
36057487
Názov
DANOVA SK s.r.o.
IČO
47427761
Názov
TOMS TRADE, s.r.o.
IČO
47244402
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.