Mesto Bardejov

Bardejov

Počet žiadostí
49
Projekty
41
Úspešnosť žiadostí
75%
Celková suma
20,291,595 €
Nezrovnalosti
3,367 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozlo…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,619,354 €
Suma
2,631,544 €
Vlastné zdroje
131,577 €
Projekt

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISK…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,557,752 €
Vlastné zdroje
77,888 €
Projekt

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISK…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,263,070 €
Vlastné zdroje
63,154 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku admi…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,367 €
Vyčerpané z projektu
1,040,323 €
Suma
1,219,271 €
Vlastné zdroje
60,964 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Ba…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
454,092 €
Suma
1,133,842 €
Vlastné zdroje
56,692 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpe…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,049,643 €
Vlastné zdroje
52,482 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisk…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,010,144 €
Vlastné zdroje
50,507 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpe…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
960,111 €
Vlastné zdroje
48,006 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ N…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,509 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
930,638 €
Vlastné zdroje
46,532 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ K…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
927,969 €
Vlastné zdroje
46,398 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
863,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisk…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
157,283 €
Suma
783,557 €
Vlastné zdroje
39,178 €
Projekt

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLI…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,972 €
Suma
764,185 €
Vlastné zdroje
38,209 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
731,735 €
Vlastné zdroje
36,587 €
Projekt

Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
715,081 €
Vlastné zdroje
35,754 €
Projekt

VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY …

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
672,249 €
Vlastné zdroje
33,612 €
Projekt

Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
180,790 €
Suma
671,443 €
Vlastné zdroje
33,572 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku admi…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
627,559 €
Vlastné zdroje
31,378 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov MŠ, Komenského 24…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,001 €
Vyčerpané z projektu
482,114 €
Suma
510,073 €
Vlastné zdroje
25,504 €
Projekt

SMART Bardejov - mesto na dosah

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
502,933 €
Vlastné zdroje
25,147 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mest…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
486,809 €
Suma
490,505 €
Vlastné zdroje
24,525 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,994 €
Suma
464,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE M…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
440,313 €
Vlastné zdroje
22,016 €
Projekt

REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE M…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,108 €
Vlastné zdroje
18,005 €
Projekt

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodoz…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
359,814 €
Vlastné zdroje
17,991 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
359,040 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrum Poštárka, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
312,813 €
Suma
313,977 €
Vlastné zdroje
15,699 €
Projekt

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídli…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
304,695 €
Vlastné zdroje
15,235 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku budo…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,843 €
Vlastné zdroje
13,542 €
Projekt

REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE M…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
223,670 €
Vlastné zdroje
11,184 €
Projekt

REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE M…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
221,296 €
Vlastné zdroje
11,065 €
Projekt

CYKLOCHODNÍK NA ULICI KRÁTKY RAD V BARDEJOVE

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,308 €
Vlastné zdroje
10,565 €
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku mest…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
183,975 €
Suma
185,374 €
Vlastné zdroje
9,269 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,821 €
Vlastné zdroje
8,791 €
Projekt

Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,921 €
Vlastné zdroje
4,946 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisk…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,578 €
Vlastné zdroje
3,579 €
Projekt

Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,405 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,668 €
Vlastné zdroje
3,033 €
Projekt

FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,027 €
Vlastné zdroje
2,101 €
Projekt

Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctv…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,250 €
Vlastné zdroje
2,012 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisk…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,533 €
Vlastné zdroje
1,827 €
Projekt

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie me…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,239 €
Vlastné zdroje
1,412 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
863,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mest…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
486,809 €
Suma
490,505 €
Vlastné zdroje
24,525 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,994 €
Suma
464,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
359,040 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetických nákladov na prevádzku mest…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
183,975 €
Suma
185,374 €
Vlastné zdroje
9,269 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,821 €
Vlastné zdroje
8,791 €
Projekt

Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,921 €
Vlastné zdroje
4,946 €
Projekt

Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,405 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,668 €
Vlastné zdroje
3,033 €
Projekt

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie me…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,239 €
Vlastné zdroje
1,412 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.