Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove

Mesto Bardejov

Popis projektu

Budova, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti je administratívna budova vo vlastníctve mesta Bardejov a nachádza sa na ulici Dlhý rad 16 v Bardejove. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu
- , ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
1. zníženie energetickej náročnosti budovy opatreniami stavebného charakteru
2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
3. meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie
4. rekonštrukcia interiérového osvetlenia
Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia mesta v počte 33 060 obyvateľov budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:
P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0,00
P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0,00
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2 5,64
P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove počet 4
P0470 Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie počet 1
P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek m2  4 107,29
P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 382,01
P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 752,884
P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách kWh/rok 370 833,93
P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách kWh/rok 131 840,50
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx kg/rok 493,43
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 kg/rok 112,29
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 kg/rok 30,05
P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách kWh/rok 145 703,1
P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe 0,00
P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW 0,00
P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt 0,00

Viac
Subjekt
Mesto Bardejov
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2020
Celková suma
1,219,271 €
Vlastné zdroje
60,964 €
Vyčerpané z projektu
1,040,323 €
Nezrovnalosti
1,367 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetických nákladov na prev…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
04.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
29.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
5,2683 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,628 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
19,3348 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
616,8939 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
506720,1899 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4011,49 (m2)
Cieľ
4011,49 (m2)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
404,2913 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
752,8393 (MWh/rok)
Cieľ
752,8393 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
348547,9847 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
225387,61 (kWh/rok)
Cieľ
186476,3352 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Faktúra č. 2019013

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,237 €
Schválené na preplatenie
247,237 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Faktúra č. 2019013

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,237 €
Schválené na preplatenie
247,237 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 06/2019-18

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,023 €
Schválené na preplatenie
3,023 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 06/2019-18

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,023 €
Schválené na preplatenie
3,023 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019040

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
4,200 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019040

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
4,200 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 08/2019-22

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
3,488 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 08/2019-22

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
3,488 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2019022

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,208 €
Schválené na preplatenie
259,208 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2019022

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,208 €
Schválené na preplatenie
259,208 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 201932

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,749 €
Schválené na preplatenie
242,749 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 201932

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,749 €
Schválené na preplatenie
242,749 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 010/2019-24

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
3,387 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 010/2019-24

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
3,387 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019061

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,760 €
Schválené na preplatenie
8,760 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019061

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,760 €
Schválené na preplatenie
8,760 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2019043

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264,750 €
Schválené na preplatenie
264,750 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2019043

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264,750 €
Schválené na preplatenie
264,750 €
Realizácia
26.02.2020
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 012/2019-28

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,521 €
Schválené na preplatenie
3,521 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 012/2019-28

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,521 €
Schválené na preplatenie
3,521 €
Realizácia
26.02.2020
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 4/2020-04

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 4/2020-04

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2020009

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2020009

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 6/2020-05

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 6/2020-05

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2020014

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2020014

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa - faktúra č. 20201022

Faktúra za stálu tabuľu

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
3pple s.r.o.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Veľkoplošný pútač - faktúra č. 20191010

Faktúra za veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
3pple s.r.o.
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2020019

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Energetický certifikát - faktúra č. 20200801

Faktúra za energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 6/2020-08

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 2020015

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Bardejov

Suma celkom
1,367 €
Vrátená suma
1,367 €
Suma na vymáhanie
1,367 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Bardejov

Suma celkom
70 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ing. Renáta Gulová
IČO
45448230
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
CUKSTAV s. r. o.
IČO
45344086
Názov
3pple s.r.o.
IČO
46132872
Názov
Ing. Kamil Kurilla - VAK BUILDING
IČO
35372281
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.