Popis projektu

Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmenu drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ 1, MŠ 2, Hospodárskom pavilóne a Telocvični.

Vykurovanie objektu ostáva jestvujúce. Vykurovanie objektov MŠ je z centrálnej kotolne pre Mesto Bardejov cez teplovodné kanály, ktorej médiom je biomasa z drevnej triesky.

Vetranie je navrhnuté prirodzené oknami a nútené rekuperáciou.

Dodaním stavebných prác bude poverená firma, vybraná v rámci procesu verejného obstarávania.

Viac
Subjekt
Mesto Bardejov
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.07.2019
Celková suma
510,073 €
Vlastné zdroje
25,504 €
Vyčerpané z projektu
482,114 €
Nezrovnalosti
2,001 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetických nákladov MŠ, Kom…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
12.09.2016
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
26.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
1,73 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
150,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1695,06 (m2)
Cieľ
1695,06 (m2)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
273,164 (MWh/rok)
Cieľ
273,164 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
110,8781 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
162285,9295 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
106904,6946 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
210021,9441 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúa za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24"

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,583 €
Schválené na preplatenie
198,583 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúa za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24"

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,583 €
Schválené na preplatenie
198,583 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti dozora na stavbe „Zniženie energetickych nákladov MŠ, Komenského 24 Bardejov“

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti dozora na stavbe „Zniženie energetickych nákladov MŠ, Komenského 24 Bardejov“

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

externý manažment

Faktúra za práce externého projektového manažéra v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24 , Bardejov"

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
-
Názov

externý manažment

Faktúra za práce externého projektového manažéra v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24 , Bardejov"

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra za stavebné práce na stavbe: ,,Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24 , Bardejov"

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,508 €
Schválené na preplatenie
114,508 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra za stavebné práce na stavbe: ,,Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24 , Bardejov"

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,508 €
Schválené na preplatenie
114,508 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
1,805 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
1,805 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,891 €
Schválené na preplatenie
162,891 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,891 €
Schválené na preplatenie
162,891 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Bardejov

Suma celkom
2,001 €
Vrátená suma
2,001 €
Suma na vymáhanie
2,001 €
Typ
Nesprávne doklady Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Energia plus s.r.o
IČO
46762990
Názov
Ing. Jozef Pavličko
IČO
45548242
Názov
CUKSTAV s. r. o.
IČO
45344086
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.