Popis projektu

 Jedná sa o existujúcu budovu ZUŠ na Hurbanovej ulici v Bardejove.

            Objekt ZUŠ pozostáva z dvoch častí – uličná časť a dvorné krídlo v pôdorysnom tvare písmena „T“. Uličná časť je čiastočne podpivničená, trojpodlažná budova s podkrovím a dvorné krídlo je nepodpivničená dvojpodlažná budova s podkrovím. Obidve časti sú prepojené schodiskovým priestorom.

            Strecha je šikmá sedlová s valbami na koncoch. Vo valbach sú osadené presvetľovacie vikiere.

            Konštrukčne je objekt murovanou stavbou so železobetónovými stropmi a dreveným krovom.

            Účelom projektu je znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverných výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚVK a výmenou ohrievačov TÚV.

            Zateplením objektu a jeho modernizáciou dôjde k technickému zhodnoteniu a skvalitneniu priestorov ZUŠ.

            Prevádzka a dispozície objektu ostávajú bez zmeny.

Viac
Subjekt
Mesto Bardejov
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.08.2020
Celková suma
1,133,842 €
Vlastné zdroje
56,692 €
Vyčerpané z projektu
454,092 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
22.06.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
03.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.08.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
16.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
342783,652 (kWh/rok)
Cieľ
348907,612 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,746 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,83 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
345,5273 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4084,89 (m2)
Cieľ
4084,98 (m2)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
105,0047 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
344,17 (MWh/rok)
Cieľ
344,17 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
239165,2683 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
318232,9628 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,579 €
Schválené na preplatenie
272,579 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,579 €
Schválené na preplatenie
272,579 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,592 €
Schválené na preplatenie
175,592 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,592 €
Schválené na preplatenie
175,592 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Faktúra za energetický certifikát

Faktúra za energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby

Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2017
Názov

Faktúra za energetický audit

Faktúra za energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2017
Názov IČO
Názov
Energia plus s.r.o
IČO
46762990
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o.
IČO
31653880
Názov
MARKO a MARKO s.r.o.
IČO
36504947
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.