Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie odborných učební- IKT učebňa, jazyková učebňa a učebňa polytechnickej výchovy v Základnej škole Bartolomeja Krpelca, Bardejov.   

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie skvalitnenia vzdelávacích podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Bartolomeja Krpelca.  

Špecifický cieľ:

ŠC1: Zlepšenie digitálnych a komunikačných kompetencií žiakov školy.

ŠC2: Podpora autonómneho učenia sa žiakov prepájaním teórie s praxou.

ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Obstaranie jazykovej učebne.

2. Obstaranie IKT učebne.

3. Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy.

4. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 6 mesiacov, Tarasa Ševčenka 3,  085 55 Bardejov, katastrálne územie bartdejov, parcelné čísla: 1504/2, 1504/5.

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 546 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy, 1  IKT učebňa a 1 jazyková učebňa. 

Viac
Subjekt
Mesto Bardejov
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.08.2020
Celková suma
98,921 €
Vlastné zdroje
4,946 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4.Uskutočnenie nevyhnutných stavebných …
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
24.04.2020
Názov
3. Obstaranie odbornej učebne polytehc…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
12.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
2. Obstaranie IKT učebne.
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
12.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
1. Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
12.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
542,0 (osoby)
Cieľ
546,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie odborných učební nábytok

Vybavenie účební - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební nábytok

Vybavenie účební - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební nábytok

Vybavenie účební - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odborných učební nábytok

Vybavenie účební - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Vybavenie odborných učební nábytok

Vybavenie účební - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Vybavenie odborných učební nábytok

Vybavenie účební - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy.

Fa č. 20200109

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy.

Fa č. 20200109

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne IKT. (softvér)

Faktúra č. 20200268

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne IKT.

Faktúra č. 20200268

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne- IKT

Faktúra č. 20200268

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne IKT. (softvér)

Faktúra č. 20200268

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne- IKT

Faktúra č. 20200268

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne IKT.

Faktúra č. 20200268

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Riadenie projektu/projektový manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Bardejov
Dodávateľ
Mesto Bardejov
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Bardejov
IČO
00321842
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
SAGANSPORT s.r.o.
IČO
47846470
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.