Mesto Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Počet žiadostí
28
Projekty
26
Úspešnosť žiadostí
85%
Celková suma
7,483,220 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu –…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,380,244 €
Vlastné zdroje
69,012 €
Projekt

OPTIMALIZÁCIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MsÚ VRANOV …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,052,338 €
Vlastné zdroje
52,617 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,257 €
Suma
981,445 €
Vlastné zdroje
49,072 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad T…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,352 €
Suma
629,836 €
Vlastné zdroje
31,492 €
Projekt

Rekonštrukcia Materskej školy Sídlisko 1. Mája Vr…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
555,555 €
Suma
602,956 €
Vlastné zdroje
30,148 €
Projekt

Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
585,835 €
Vlastné zdroje
29,292 €
Projekt

OPTIMALIZÁCIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZUŠ VRANOV …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,029 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
508,391 €
Vlastné zdroje
25,420 €
Projekt

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,626 €
Vlastné zdroje
24,981 €
Projekt

Miestne občianske a preventívne služby vo Vranove…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
488,601 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,433 €
Vlastné zdroje
20,772 €
Projekt

Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
356,762 €
Vlastné zdroje
17,838 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove na…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vrano…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
293,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Vranov nad Top…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
273,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia techni…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,747 €
Vlastné zdroje
11,637 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove na…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,594 €
Vlastné zdroje
9,780 €
Projekt

Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardo…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,405 €
Vlastné zdroje
8,370 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,133 €
Vlastné zdroje
7,607 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,675 €
Vlastné zdroje
7,484 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,297 €
Vlastné zdroje
6,715 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,419 €
Vlastné zdroje
5,921 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,589 €
Vlastné zdroje
5,479 €
Projekt

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
106,406 €
Suma
106,406 €
Vlastné zdroje
5,320 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad T…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,616 €
Vlastné zdroje
4,031 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre m…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,320 €
Vlastné zdroje
2,916 €
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto V…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,000 €
Vlastné zdroje
1,300 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad T…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,352 €
Suma
629,836 €
Vlastné zdroje
31,492 €
Projekt

Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
585,835 €
Vlastné zdroje
29,292 €
Projekt

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,626 €
Vlastné zdroje
24,981 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove na…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,789 €
Suma
294,441 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Projekt

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vrano…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
293,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Vranov nad Top…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
273,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia techni…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,747 €
Vlastné zdroje
11,637 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove na…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,594 €
Vlastné zdroje
9,780 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,133 €
Vlastné zdroje
7,607 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,675 €
Vlastné zdroje
7,484 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,297 €
Vlastné zdroje
6,715 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,419 €
Vlastné zdroje
5,921 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,589 €
Vlastné zdroje
5,479 €
Projekt

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
106,406 €
Suma
106,406 €
Vlastné zdroje
5,320 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre m…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,320 €
Vlastné zdroje
2,916 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.