Popis projektu

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú úroveň a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v meste Vranov nad Topľou.

Špecifický cieľ 1.: Podpora sociálnych služieb v zabezpečení nového zariadenia opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni.

Špecifický cieľ 2.: Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb investovaním do materiálno-technického vybavenia Zariadenia opatrovateľskej služby.

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí

Cieľová skupina: 12 klientov zariadenia, zamestnanci zariadenia, občania mesta.

Miesto realizácie: Vranov. n.T., č. par. 3006/91, 3006/29.

Merateľné ukazovatele projektu: P0070 Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb (12), P0387 Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore (1), P0374 Počet renovovaných verejných budov (1), P0614  Podlahová plocha renovovaných verejných budov (507,05 m2).

Druh sociálnej služby v zmysle Prílohy č. 9 Výzvy: Zariadenie opatrovateľskej služby.

Začiatok hlavných aktivít: 06/2022

Koniec hlavných aktivít: 11/2023

Celková dĺžka realizácie aktivít: 18 mesiacov

Viac
Subjekt
Mesto Vranov nad Topľou
Miesta realizácie
Vranov nad Topľou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
585,835 €
Vlastné zdroje
29,292 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Investovanie do materiálno-technického …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
25.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
02.11.2023
Názov
Zriadenie Zariadenia opatrovateľskej sl…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
07.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
31.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
507,05 (m2)
Cieľ
507,05 (m2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
163,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
24,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Mesto Vranov nad Topľou
Žiadaná suma
3,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Manažér pre verejné obstarávanie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Mesto Vranov nad Topľou
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Finančný manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Mesto Vranov nad Topľou
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
189,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
189,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

výpočtová technika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výpočtová technika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

interiérové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

interiérové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

prevádzkové zariadenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

prevádzkové zariadenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
161,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
161,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Vranov nad Topľou
IČO
00332933
Názov
Reinter s.r.o.
IČO
46005218
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Prodap s.r.o.
IČO
36490903
Názov
Elektroservis VV, s.r.o.
IČO
44602731
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.