Popis projektu

sa orientuje na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Hlavným cieľom je vybudovanie zariadenia pre zber a dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Rovné za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne). Komunálny odpad bude vyzbieraný v obci, odvezený, vytriedený a uskladnený na navrhovanom zbernom dvore.

t.j. vybudovanie zberného dvora v obci Rovné. Za účelom zberu a triedenia komunálneho odpadu bude potrebné zberný dvor vybaviť aj vhodnými zariadeniami, t. j. nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO.

aktivity súvisiace s externým riadením projektu.

  • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 156,95 t
  • Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 156,95 t

Okres Svidník, katastrálne územie obce Rovné

9 mesiacov

Viac
Subjekt
Obec Rovné
Miesta realizácie
Rovné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.09.2020
Celková suma
422,436 €
Vlastné zdroje
21,122 €
Vyčerpané z projektu
191,750 €
Nezrovnalosti
16,049 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
04.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
21.10.2020
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
12.01.2018
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
156,95 (t/rok)
Cieľ
156,95 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
156,95 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. JM12001

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
3,290 €
Realizácia
20.03.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. JM12001

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
3,290 €
Realizácia
-
Názov

Kolesový traktor s príslušenstvom

Faktúra č. 3000051219

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,960 €
Schválené na preplatenie
108,960 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

Kolesový traktor s príslušenstvom

Faktúra č. 3000051219

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,960 €
Schválené na preplatenie
108,960 €
Realizácia
-
Názov

Šmykom riadený nakladač s drviacou lyžicou

Faktúra č. 3000091119

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,500 €
Schválené na preplatenie
79,500 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

Šmykom riadený nakladač s drviacou lyžicou

Faktúra č. 3000091119

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,500 €
Schválené na preplatenie
79,500 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra 2020065

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra 2020065

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Stavebné práce "Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné"

Faktúra 20200116

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
Pozemné staviteľstvo, a.s.
Žiadaná suma
156,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce "Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné"

Faktúra 20200116

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
Pozemné staviteľstvo, a.s.
Žiadaná suma
156,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra 2020080

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajnery + priemyselná váha

Faktúra VF2020080002

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra 2020092

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra JM11801

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Rovné

Suma celkom
414 €
Vrátená suma
414 €
Suma na vymáhanie
414 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Rovné

Suma celkom
7,818 €
Vrátená suma
7,818 €
Suma na vymáhanie
7,818 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,818 €
Vrátená suma
7,818 €
Suma na vymáhanie
7,818 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Maiana Consulting, s.r.o.
IČO
46429573
Názov
AN fors, spol. s r.o.
IČO
46429573
Názov
MANNET spol. s r.o.
IČO
36227552
Názov
JM1 s.r.o.
IČO
50477340
Názov
Pozemné staviteľstvo, a.s.
IČO
36454508
Názov
Ilo Media s.r.o.
IČO
47567015
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.