Popis projektu

Obec Zuberec leží v Žilinskom samosprávnom kraji v okrese Tvrdošín. V obci žije 1 841 obyvateľov na území s rozlohou 72,33 km2.

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Hlavnou aktivitou projektu je Triedený zber komunálnych odpadov, rámci ktorej dôjde k vybudovaniu zberného dvora a obstaraniu potrebnej techniky.

Výsledkom projektu je vybudovaný Zberný dvor v obci Zuberec, kde sa bude odpad triediť, zhromažďovať a následne bude odvážaný oprávnenou osobou (organizáciou) na zhodnotenie resp. zneškodnenie. Od  výstavby zberného dvora sa  očakáva zvýšenie vyseparovaného odpadu , čím sa prirodzene zníži objem  komunálneho zmesového odpadu, ďalej zlepšenie podmienok separácie, čo v konečnom dôsledku bude mať  pozitívny vplyv na životné prostredie v obci.  

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o 363,22 t za rok a k vytriedeniu komunálneho odpadu v množstve 363,22 t za rok. Projekt zvýši úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov.

Viac
Subjekt
Obec Zuberec
Miesta realizácie
Zuberec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.11.2023
Celková suma
433,032 €
Vlastné zdroje
21,652 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
10.08.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
07.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
21.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
363,22 (t/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
363,22 (t/rok)
Cieľ
363,22 (t/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fakturujeme Vám zrealizované stavebné práce na predmetnej stavbe v zmysle priložených súpisov vykonaných prác k 31.7.2022

Faktúra č. 2022001

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Fakturujeme Vám zrealizované stavebné práce na predmetnej stavbe v zmysle priložených súpisov vykonaných prác k 31.7.2022

Faktúra č. 2022001

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám realizované stavebné práce na predmetnej stavbe v zmysle priložených súpisov vykonaných prác k 23.9.2022

FAKTÚRA č. 2022004

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Fakturujeme Vám realizované stavebné práce na predmetnej stavbe v zmysle priložených súpisov vykonaných prác k 23.9.2022

FAKTÚRA č. 2022004

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám realizované stavebné práce na predmetnej stavbe v zmysle priložených súpisov vykonaných prác k 23.9.2022

FAKTÚRA č. 2022006

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Fakturujeme Vám realizované stavebné práce na predmetnej stavbe v zmysle priložených súpisov vykonaných prác k 23.9.2022

FAKTÚRA č. 2022006

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizačná projektová dokumentácia

Faktúra 20210054

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 04/SD/2021 výkon funkcie stavebného dozoru v mesiaci september 2022 na investičnej akcii "Zberný dvor v obci Zuberec"

Faktúra číslo: 10220046

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 04/SD/2021 výkon funkcie stavebného dozoru v mesiaci júl 2022 na investičnej akcii "Zberný dvor v obci Zuberec"

Faktúra číslo: 10220031

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 04/SD/2021 výkon funkcie stavebného dozoru v mesiaci august 2022 na investičnej akcii "Zberný dvor v obci Zuberec"

Faktúra číslo: 10220039

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Traktor KUBOTA M5092

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uzavretý kontajner na textílie 9 m3

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač TIREX

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kovová nádoba na BIO odpad 800l

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Teleskopický nakladač GIANT G3500 TELE

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený 9 m3

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený 7 m3

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zberné nádoby - Plastová nádoba, typ 0004-5 GASTRO

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kovová nádoba na BIO odpad 800l

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Uzavretý kontajner na textílie 9 m3

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Štiepkovač TIREX

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Kontajner otvorený 7 m3

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Kontajner otvorený 9 m3

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Teleskopický nakladač GIANT G3500 TELE

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Traktor KUBOTA M5092

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Zberné nádoby - Plastová nádoba, typ 0004-5 GASTRO

Faktúra č. 12309352

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Nosič PORTYR 12.9

Faktúra č. 12314065

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Náves BIG 12.9

Faktúra č. 12314065

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Nosič PORTYR 12.9

Faktúra č. 12314065

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náves BIG 12.9

Faktúra č. 12314065

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu externého manažmentu za obdobie September 2021 pri implementácii projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Zuberec, kód projektu v ITMS 2014+: 310011U165"

Faktúra č. 210100044

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu externého manažmentu za obdobie December 2021 pri implementácii projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Zuberec, kód projektu v ITMS 2014+: 310011U165"

Faktúra č. 20100015

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu externého manažmentu za obdobie Január 2022 pri implementácii projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Zuberec, kód projektu v ITMS 2014+: 310011U165"

Faktúra č. 220100016

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu externého manažmentu za obdobie November 2021 pri implementácii projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Zuberec, kód projektu v ITMS 2014+: 310011U165"

Faktúra č. 210100085

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu externého manažmentu za obdobie Október 2021 pri implementácii projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Zuberec, kód projektu v ITMS 2014+: 310011U165""

Faktúra č. 210100084

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov IČO
Názov
MANOS CONSULTING, s.r.o.
IČO
46041915
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
Keteb architekti, s.r.o.
IČO
50251864
Názov
BMU, s.r.o.
IČO
36399116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.