Popis projektu

Projekt s názvom „“ je zameraný na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ (kompostáreň) v meste Piešťany a nákup hnuteľných vecí súvisiacich so zhodnocovaním BRKO. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Piešťany za účelom znižovania množstva BRKO zneškodňovaných skládkovaním. Realizáciou projektu sa dosiahne riešenie nakladania s odpadom v súlade s aktuálnymi predpismi a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva.

Cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia mesta Piešťany. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ a „Podporných aktivít projektu“ ktoré bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými kapacitami a finančnými zdrojmi.

Miestom realizácie projektu je mesto Piešťany, areál centra odpadového hospodárstva.

Realizáciou projektu bude vybudované nové zariadenie na zhodnocovanie BRKO a zabezpečenie hnuteľných veci na zhodnocovanie BRKO. Kapacita zariadenie bude 4800 t BRKO za rok a produkcia kompostu z tohto objemu bude približne na úrovni 2880 t. Hodnota ukazovateľa „Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov“ a „Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov“ bude teda 4800 ton za rok.

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.09.2020
Celková suma
1,545,127 €
Vlastné zdroje
77,256 €
Vyčerpané z projektu
616,222 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
29.06.2016
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
18.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
4800,0 (t/rok)
Cieľ
4800,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
4800,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,639 €
Schválené na preplatenie
22,639 €
Realizácia
24.08.2016
Názov

Bubnový rotačný triedič - triedič kompostu s manipulačným podvozkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,555 €
Schválené na preplatenie
55,555 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Bubnový rotačný triedič - triedič kompostu s manipulačným podvozkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,555 €
Schválené na preplatenie
55,555 €
Realizácia
-
Názov

Pásový dopravník

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,661 €
Schválené na preplatenie
10,661 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Pásový dopravník

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,661 €
Schválené na preplatenie
10,661 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru : prekopávač kompostu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,570 €
Schválené na preplatenie
104,570 €
Realizácia
-
Názov

Traktor s minimálnym výkonom 170 HP upravený pre plazivé rýchlosti s trojbodovým závesom a vývodovým hriadeľom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,701 €
Schválené na preplatenie
131,701 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču ku traktoru : drapákové vidly

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,073 €
Schválené na preplatenie
4,073 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču ku traktoru : lopata s vymeniteľným britom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču ku traktoru : paletizačné vidly

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,396 €
Schválené na preplatenie
2,396 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenia ku traktoru : kompostovací voz traktorom ťahaný - na rezanie a miešanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,393 €
Schválené na preplatenie
114,393 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru : drvič/štiepkovač max. 22 mm

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,759 €
Schválené na preplatenie
22,759 €
Realizácia
-
Názov

Traktor s minimálnym výkonom 170 HP upravený pre plazivé rýchlosti s trojbodovým závesom a vývodovým hriadeľom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,701 €
Schválené na preplatenie
131,701 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču ku traktoru : drapákové vidly

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,073 €
Schválené na preplatenie
4,073 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču ku traktoru : lopata s vymeniteľným britom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie k čelnému nakladaču ku traktoru : paletizačné vidly

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,396 €
Schválené na preplatenie
2,396 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru : prekopávač kompostu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,570 €
Schválené na preplatenie
104,570 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru : drvič/štiepkovač max. 22 mm

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,759 €
Schválené na preplatenie
22,759 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenia ku traktoru : kompostovací voz traktorom ťahaný - na rezanie a miešanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,393 €
Schválené na preplatenie
114,393 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru : čelný nakladač s rýchlym odpínaním náradia aj rámu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,764 €
Schválené na preplatenie
19,764 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru vlečka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,592 €
Schválené na preplatenie
26,592 €
Realizácia
-
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru vlečka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,592 €
Schválené na preplatenie
26,592 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Prídavné zariadenie ku traktoru : čelný nakladač s rýchlym odpínaním náradia aj rámu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,764 €
Schválené na preplatenie
19,764 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Kolesový nakladač - manipulátor (vrátane príslušenstva - lyžica, paletizačný vidly, drapákové vidly)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,707 €
Schválené na preplatenie
97,707 €
Realizácia
-
Názov

Kolesový nakladač - manipulátor (vrátane príslušenstva - lyžica, paletizačný vidly, drapákové vidly)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,707 €
Schválené na preplatenie
97,707 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Kamerový systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
780,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Vystrojenie čerpacej stanice výluhových vôd čerpadlami + postrekovací systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
113,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Piešťany

Suma celkom
1,594,707 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
593,583 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
AVA-stav, s.r.o.
IČO
43989268
Názov
AT Agrotyp, s.r.o.
IČO
36436810
Názov
Andrej Barbierik
IČO
46160655
Názov
HYDROCOOP, spol. s r.o.
IČO
31336949
Názov
ANTES Group, s.r.o.
IČO
45704848
Názov
ASIO-SK, s.r.o.
IČO
36368075
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.