11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
21.03.2016
Dátum uzavretia
16.09.2016
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
40,000,000 €
Prijaté žiadosti
131
Suma schválených žiadostí
37,113,382 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Obec Klčov 0,22% 86,904 €
Obec Ňagov 0,22% 86,465 €
Obec Dolné Saliby 0,21% 82,279 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v meste Bojnice

Technické služby, príspevková…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
471,958 €
Vlastné zdroje
23,598 €
Projekt

Obecná kompostáreň Horná Súča

Obec Horná Súča

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
407,702 €
Vlastné zdroje
20,385 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozlo…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,619,354 €
Suma
2,631,544 €
Vlastné zdroje
131,577 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v …

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,434,027 €
Suma
2,434,027 €
Vlastné zdroje
121,701 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov K…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
17,315 €
Vyčerpané z projektu
2,139,117 €
Suma
2,232,339 €
Vlastné zdroje
111,617 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ru…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,032,380 €
Suma
2,032,380 €
Vlastné zdroje
101,619 €
Projekt

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Ban…

Technické služby, mestský pod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,606,568 €
Suma
1,607,580 €
Vlastné zdroje
80,379 €
Projekt

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I.etapa

Odvoz a likvidácia odpadu a.s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,561,880 €
Suma
1,561,880 €
Vlastné zdroje
78,094 €
Projekt

Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany

Mesto Piešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
616,222 €
Suma
1,545,127 €
Vlastné zdroje
77,256 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný K…

Technické služby, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,448,960 €
Suma
1,449,360 €
Vlastné zdroje
72,468 €
Projekt

Zberný dvor, Dubnica nad Váhom

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,038 €
Suma
1,309,131 €
Vlastné zdroje
65,457 €
Projekt

Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
356 €
Vyčerpané z projektu
1,228,188 €
Suma
1,228,648 €
Vlastné zdroje
61,432 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Ni…

Podnik služieb Opatovce nad N…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,918 €
Vyčerpané z projektu
1,156,936 €
Suma
1,182,001 €
Vlastné zdroje
59,100 €
Projekt

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

TEKOS, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,112,990 €
Suma
1,112,990 €
Vlastné zdroje
55,650 €
Projekt

Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo

Mesto Kolárovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
946,479 €
Suma
947,437 €
Vlastné zdroje
47,372 €
Projekt

Kompostáreň Handlová

Mesto Handlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
891,022 €
Suma
891,022 €
Vlastné zdroje
44,551 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

SLUŽBA, mestský podnik Stropk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
875,340 €
Suma
885,978 €
Vlastné zdroje
44,299 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie…

Mestský podnik Dudince s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
885,730 €
Suma
885,730 €
Vlastné zdroje
44,286 €
Projekt

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu.…

Technické služby mesta Prešov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
794,060 €
Suma
794,060 €
Vlastné zdroje
39,703 €
Projekt

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mesto Tisovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
567,230 €
Suma
591,551 €
Vlastné zdroje
29,578 €
Projekt

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Mesto Kremnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
574,980 €
Suma
574,980 €
Vlastné zdroje
28,749 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedenéh…

Technické služby Obce Bošany …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
542,818 €
Suma
542,818 €
Vlastné zdroje
27,141 €
Projekt

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vy…

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
517,586 €
Suma
517,586 €
Vlastné zdroje
25,879 €
Projekt

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho…

Obec Diviacka Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
478,437 €
Suma
502,191 €
Vlastné zdroje
25,110 €
Projekt

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľ…

Mesto Giraltovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
460,911 €
Suma
464,144 €
Vlastné zdroje
23,207 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Brehy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,550 €
Suma
409,910 €
Vlastné zdroje
20,496 €
Projekt

Kompostáreň - Čadca

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
16,660 €
Vyčerpané z projektu
405,021 €
Suma
405,125 €
Vlastné zdroje
20,256 €
Projekt

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v ob…

Obec Oslany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
320 €
Vyčerpané z projektu
396,121 €
Suma
404,884 €
Vlastné zdroje
20,244 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Združenie obcí Kľakovskej dol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,750 €
Suma
402,910 €
Vlastné zdroje
20,146 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Chrenovec-Brusno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
382,566 €
Suma
384,511 €
Vlastné zdroje
19,226 €
Projekt

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

VEPOS, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
375,300 €
Suma
381,281 €
Vlastné zdroje
19,064 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Lužianky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
330,482 €
Suma
330,595 €
Vlastné zdroje
16,530 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Ráztočno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
277,863 €
Suma
281,000 €
Vlastné zdroje
14,050 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Trakovice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
274,689 €
Suma
278,203 €
Vlastné zdroje
13,910 €
Projekt

Zberný dvor Vinné - výstavba zariadenia pre zhodn…

Obec Vinné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,979 €
Vyčerpané z projektu
269,192 €
Suma
271,471 €
Vlastné zdroje
13,574 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Kálnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
245,760 €
Suma
267,140 €
Vlastné zdroje
13,357 €
Projekt

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového ho…

Mesto Fiľakovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
222,577 €
Suma
222,934 €
Vlastné zdroje
11,147 €
Projekt

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložite…

Obec Jastrabie nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
308 €
Vyčerpané z projektu
181,479 €
Suma
186,884 €
Vlastné zdroje
9,344 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

obec Motešice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,344 €
Suma
186,850 €
Vlastné zdroje
9,342 €
Projekt

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložite…

Obec Bajany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,220 €
Vyčerpané z projektu
185,057 €
Suma
185,067 €
Vlastné zdroje
9,253 €
Projekt

Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

Mestský podnik služieb Turzov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
184,647 €
Suma
184,647 €
Vlastné zdroje
9,232 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Mestský podnik služieb Žarnov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
31,202 €
Vyčerpané z projektu
156,010 €
Suma
171,831 €
Vlastné zdroje
8,592 €
Projekt

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

Obec Kendice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,179 €
Suma
147,555 €
Vlastné zdroje
7,378 €
Projekt

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložite…

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,810 €
Suma
136,810 €
Vlastné zdroje
6,840 €
Projekt

Kompostáreň - Bioodpad

Obec Cerovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
107,551 €
Suma
110,738 €
Vlastné zdroje
5,537 €
Projekt

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného k…

Obec Beluša

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
21,000 €
Vyčerpané z projektu
109,220 €
Suma
109,225 €
Vlastné zdroje
5,461 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Malé Lednice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,838 €
Suma
89,753 €
Vlastné zdroje
4,488 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Klčov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,904 €
Suma
87,377 €
Vlastné zdroje
4,369 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Ňagov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,465 €
Suma
86,969 €
Vlastné zdroje
4,348 €
Projekt

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložit…

Obec Dolné Saliby

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,279 €
Suma
82,530 €
Vlastné zdroje
4,127 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kompostovisko Čierny Balog

Obec Čierny Balog

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,071 €
Suma
700,422 €
Vlastné zdroje
35,021 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.