Mesto Topoľčany

Topoľčany

Počet žiadostí
25
Projekty
18
Úspešnosť žiadostí
76%
Celková suma
8,238,256 €
Nezrovnalosti
2,745 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v m…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,522,261 €
Vlastné zdroje
76,113 €
Projekt

Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupn…

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,467,926 €
Vlastné zdroje
73,396 €
Projekt

Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
356 €
Vyčerpané z projektu
1,228,188 €
Suma
1,228,648 €
Vlastné zdroje
61,432 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Lipová, Topoľ…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
500,657 €
Suma
1,000,199 €
Vlastné zdroje
50,010 €
Projekt

Vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starost…

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
900,000 €
Vlastné zdroje
45,000 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku v Top…

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
622,485 €
Vlastné zdroje
31,124 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v meste Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
473,451 €
Vlastné zdroje
23,673 €
Projekt

Rekultivácia vnútroblokov sídlisk mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,389 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
442,745 €
Vlastné zdroje
22,137 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy Gagari…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
437,912 €
Vlastné zdroje
21,896 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálny Geomodel mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
218,882 €
Vlastné zdroje
10,944 €
Projekt

Zdieľané bicykle v meste Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,000 €
Vlastné zdroje
9,000 €
Projekt

Obnovenie vybavenia učební na základnej škole s m…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,862 €
Vlastné zdroje
3,043 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov za ú…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,360 €
Vlastné zdroje
2,818 €
Projekt

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta T…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,548 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Topoľ…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,992 €
Vlastné zdroje
1,450 €
Projekt

Obnovenie vybavenia učební na základnej škole Šku…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,549 €
Suma
18,549 €
Vlastné zdroje
927 €
Projekt

Vybavenie jazykovej učebne na ZŠ Hollého ul.

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,777 €
Suma
13,777 €
Vlastné zdroje
689 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupn…

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,467,926 €
Vlastné zdroje
73,396 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálny Geomodel mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
218,882 €
Vlastné zdroje
10,944 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.