Popis projektu

Zámerom realizácie projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Topoľčanoch. Táto materská škola, s kapacitou cca 120 detí, je z hľadiska svojho pôsobiska, integrovania detí a vysokej kvality zabezpečovaného predprimárneho vzdelávania kľúčovou organizáciou mesta. Súčasný stav objektu nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá.
Obvodový plášť, strecha, balkóny a terasy vykazujú poruchy, prejavujúce sa zatečením stien a vzniku prasklín. Nedostatočné zateplenie sa prejavuje vznikom plesní v kútoch miestností. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných ako aj európskych cieľov v efektívnom využívaní energií. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v našom meste a okolí. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom optimálne zvolených riešení v zmysle návrhu energetického auditu, a teda zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou osvetlenia a vzduchotechniky.

Viac
Subjekt
Mesto Topoľčany
Miesta realizácie
Topoľčany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.11.2019
Celková suma
1,000,199 €
Vlastné zdroje
50,010 €
Vyčerpané z projektu
500,657 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Lip…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
02.01.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
22.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2106,7 (m2)
Cieľ
2106,7 (m2)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
112,1345 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
330,895 (MWh/rok)
Cieľ
330,895 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
218760,5207 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
195099,574 (kWh/rok)
Cieľ
183302,054 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
298333,1586 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,38 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
194,27 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obnova materskej školy, Lipová ul. 1736

Faktúra č. 2019099

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
500,657 €
Schválené na preplatenie
500,657 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Obnova materskej školy, Lipová ul. 1736

Faktúra č. 2019099

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
503,971 €
Schválené na preplatenie
500,657 €
Realizácia
-
Názov

Obnova materskej školy, Lipová ul. 1736

Faktúra č. 2019136

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
388,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 20190298

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Dočasný pútač

Faktúra č. 20180458

Vlastník dokladu
Mesto Topoľčany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
HANTON s.r.o.
IČO
36531928
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.