Popis projektu

Predmetom projektu je výstavba nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a obstaranie technológie do odpadového hospodárstva v Obci Čierny Balog s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na BRKO. Kompostovisko sa vybuduje sa existujúcej spevnenej, vodohospodársky zabezpečenej ploche a zároveň sa zakúpi: Nákladné vozidlo s hákovým nakladačom, 4 ks kontajnerov pre hákový nakladač, Univerzálny traktor s čelným nakladačom, Príves za traktor veľký, Bio sekací a rezací voz, Mobilný bubnový preosievač, Nesený prekopávač kompostu, Vidly na konáre a haluzinu, Kombinovaná lopata, Mobilná cestná váha. Každá technológia bude slúžiť na zber, prepravu a manipuláciu vytriedených zložiek BRKO, len Bio rezací a sekací voz bude slúžiť na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) vytriedeného BRKO. Zvolený súbor technológií je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia komunálneho odpadu primárne zameraných na odpad, za ktorý je zodpovedná obec. V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí, že množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov po realizácii projektu bude predstavovať hodnotu 500 ton. Zároveň realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.

Viac
Subjekt
Obec Čierny Balog
Miesta realizácie
Valaská
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2022
Celková suma
700,422 €
Vlastné zdroje
35,021 €
Vyčerpané z projektu
101,071 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
950,0 (t/rok)
Cieľ
950,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
500,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostovisko Čierny Balog

Faktúra - stavbné práce

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,810 €
Schválené na preplatenie
81,771 €
Realizácia
-
Názov

Kompostovisko Čierny Balog

Faktúra - stavbné práce

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,771 €
Schválené na preplatenie
81,771 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Kontajnery

Faktúra č. FV20190552

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
19,300 €
Schválené na preplatenie
19,300 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Kontajnery

Faktúra č. FV20190552

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
19,300 €
Schválené na preplatenie
19,300 €
Realizácia
-
Názov

Oceľová mostová váha PREMOVA O2

Faktúra_váha

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
PENTIMEX, s.r.o.
Žiadaná suma
22,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oceľová mostová váha PREMOVA O2

Faktúra_váha

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
PENTIMEX, s.r.o.
Žiadaná suma
22,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Nákladné vozidlo s hákovým nakladačom

Faktúra_vozidlo

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
196,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné vozidlo s hákovým nakladačom

Faktúra_vozidlo

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
196,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Vidly na konáre a haluzinu PZ s pridržiavačom, značka EBF

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nesený prekopávač kompostu NPK 250T - Ostratický

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálny kolesový traktor New Holland T5.105 s čelným nakladačom 750 TL

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príves za traktor veľký Pronar T663/3

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bio sekací a rezací voz SEKO SAMURAI 7 450/90 GCT

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný bubnový preosievač SORT-MECH

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombinovaná lopata kombi 0,6m3/2100, značka EBF

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombinovaná lopata kombi 0,6m3/2100, značka EBF

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Mobilný bubnový preosievač SORT-MECH

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Nesený prekopávač kompostu NPK 250T - Ostratický

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Vidly na konáre a haluzinu PZ s pridržiavačom, značka EBF

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Kombinovaná lopata kombi 0,6m3/2100, značka EBF

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Príves za traktor veľký Pronar T663/3

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Univerzálny kolesový traktor New Holland T5.105 s čelným nakladačom 750 TL

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Bio sekací a rezací voz SEKO SAMURAI 7 450/90 GCT

Faktúra_technika

Vlastník dokladu
Obec Čierny Balog
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov IČO
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
BAU cargo, s.r.o.
IČO
46456082
Názov
AGROTEM-PULZ,s.r.o
IČO
36399281
Názov
PENTIMEX, s.r.o.
IČO
31622054
Názov
SIROŇ plus, s.r.o.
IČO
36004073
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.