HYCA s.r.o.

Pezinok

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Duna…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,864,060 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a zác…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,082,789 €
Suma
17,972,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,045,811 €
Suma
11,119,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,423,183 €
Suma
7,903,492 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Projekt

Prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpa…

Odvoz a likvidácia odpadu a.s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,791,598 €
Vlastné zdroje
239,580 €
Projekt

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozlo…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,619,354 €
Suma
2,631,544 €
Vlastné zdroje
131,577 €
Projekt

Kompostáreň Brezno

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,499,908 €
Vlastné zdroje
124,995 €
Projekt

Kompostáreň Kremnica

Mesto Kremnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,356,601 €
Vlastné zdroje
117,830 €
Projekt

Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v…

Nemocnica s poliklinikou Prie…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,742,138 €
Vlastné zdroje
87,107 €
Projekt

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín

Mesto Tvrdošín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,883 €
Vlastné zdroje
82,244 €
Projekt

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Ban…

Technické služby, mestský pod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,606,568 €
Suma
1,607,580 €
Vlastné zdroje
80,379 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný K…

Technické služby, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,448,960 €
Suma
1,449,360 €
Vlastné zdroje
72,468 €
Projekt

Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Pú…

Združenie obcí Púchovská doli…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,919 €
Vyčerpané z projektu
1,269,612 €
Suma
1,299,202 €
Vlastné zdroje
64,960 €
Projekt

Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov …

Mesto Michalovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,236,415 €
Vlastné zdroje
61,821 €
Projekt

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

TEKOS, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,112,990 €
Suma
1,112,990 €
Vlastné zdroje
55,650 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Lu…

Obec Ludanice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,098,686 €
Vlastné zdroje
54,934 €
Projekt

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Mesto Brezno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,049,557 €
Suma
1,065,116 €
Vlastné zdroje
53,256 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

SLUŽBA, mestský podnik Stropk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
875,340 €
Suma
885,978 €
Vlastné zdroje
44,299 €
Projekt

Zberný dvor Oravská Lesná

Obec Oravská Lesná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
835,102 €
Vlastné zdroje
41,755 €
Projekt

Modernizácia zberného dvora v Ilave

Mesto Ilava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
749,988 €
Vlastné zdroje
37,499 €
Projekt

Kompostovisko Čierny Balog

Obec Čierny Balog

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,071 €
Suma
700,422 €
Vlastné zdroje
35,021 €
Projekt

Zlepšenie systému separovaného zberu Združenia ob…

Združenie obcí VIESKY

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
650,037 €
Suma
657,417 €
Vlastné zdroje
32,871 €
Projekt

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - …

Obec Plevník-Drienové

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
606,985 €
Suma
623,523 €
Vlastné zdroje
31,176 €
Projekt

Nákup strojno-technologického zariadenia na vybav…

Obec Skalité

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
533,344 €
Vlastné zdroje
26,667 €
Projekt

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vy…

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
517,586 €
Suma
517,586 €
Vlastné zdroje
25,879 €
Projekt

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
487,108 €
Suma
494,140 €
Vlastné zdroje
24,707 €
Projekt

Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove

Mesto Gabčíkovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
489,372 €
Vlastné zdroje
24,469 €
Projekt

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na …

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,776 €
Suma
487,249 €
Vlastné zdroje
24,362 €
Projekt

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica

Obec Plavnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,817 €
Vlastné zdroje
23,641 €
Projekt

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Obec Dolná Súča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
449,767 €
Suma
452,793 €
Vlastné zdroje
22,640 €
Projekt

Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
425,329 €
Vlastné zdroje
21,266 €
Projekt

Dobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
394,619 €
Vlastné zdroje
19,731 €
Projekt

Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Mesto Sereď

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
371,583 €
Suma
371,583 €
Vlastné zdroje
18,579 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v ob…

Obec Dolné Orešany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
355,500 €
Suma
355,500 €
Vlastné zdroje
17,775 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Balog nad Ipľom …

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
335,935 €
Vlastné zdroje
16,797 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Lovinobaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,894 €
Suma
272,253 €
Vlastné zdroje
13,613 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pribiš

Obec Pribiš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,978 €
Vlastné zdroje
13,149 €
Projekt

Zberný dvor Štúrovo

Mesto Štúrovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
257,695 €
Vlastné zdroje
12,885 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Obec Červeník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
245,811 €
Suma
249,696 €
Vlastné zdroje
12,485 €
Projekt

Materská škola Čierny Balog - nadstavba a zateple…

Obec Čierny Balog

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,079 €
Vyčerpané z projektu
235,600 €
Suma
235,600 €
Vlastné zdroje
11,780 €
Projekt

Modernizácia zberného dvora v Pruskom

Obec Pruské

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,725 €
Vlastné zdroje
10,536 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovani…

Obec Sačurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
202,004 €
Suma
205,652 €
Vlastné zdroje
10,283 €
Projekt

Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpa…

Mesto Lučenec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,300 €
Suma
193,800 €
Vlastné zdroje
9,690 €
Projekt

Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou …

Mesto Krásno nad Kysucou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,008 €
Vlastné zdroje
8,100 €
Projekt

Zberný dvor a stojiská Pribylina

Obec Pribylina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,952 €
Suma
105,952 €
Vlastné zdroje
5,298 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.