Popis projektu

V súčasnej dobe je triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu v rámci mesta v nedostatočnom rozsahu a je primárne riešený prostredníctvom kontrahovania externou spoločnosťou. Technické vybavenie mesta pre náklad s odpami je na nedostatočnej úrovni a  mesto Sereď preto nie je schopné zabezpečiť triedený zber BRO v celom meste. Z toho dôvodu tak nie je možné dosiahnuť jeho efektívne zhodnocovanie. a mesto bude disponovať technológiami – nákladné vozidlo s ramenovým nosičom kontajnerov, štiepkovač, veľkokapacitné odpadové kontajnery, traktor a nadúrovňová váha - na manipuláciu, skladovanie a mechanickú úpravu predmetného typu odpadu. Zvýšené množstvo biologicky rozložiteľného odpadu bude naďalej zhodnocované externými spoločnosťami pri výrobe bioplynu alebo drevených palív, vďaka čomu bude zabezpečená environmentálne prijateľná realizácia projektu a dosahovanie cieľov zhodnocovania odpadov. Projekt nadväzuje na už realizované projekty a opatrenia, smerované na intenzifikáciu triedeného zberu a skvalitňovania služieb odpadového hospodárstva v meste. Prispieva k skvalitneniu života v meste a k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2018
Celková suma
371,583 €
Vlastné zdroje
18,579 €
Vyčerpané z projektu
371,583 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
10.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
10.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
27.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
1528,27 (t/rok)
Cieľ
377,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
20.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
377,0 (t/rok)
Cieľ
377,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
20.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vozidlo - univerzálny podvozok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
106,404 €
Schválené na preplatenie
106,404 €
Realizácia
-
Názov

Ramenový nosič kontajnerov - reťažový

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
40,799 €
Schválené na preplatenie
40,799 €
Realizácia
-
Názov

Závesný kontajner zatvorený

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
12,240 €
Realizácia
-
Názov

Závesný kontajner otvorený

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
6,922 €
Schválené na preplatenie
6,922 €
Realizácia
-
Názov

Závesný kontajner zatvorený

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
12,240 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vozidlo - univerzálny podvozok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
106,404 €
Schválené na preplatenie
106,404 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Ramenový nosič kontajnerov - reťažový

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
40,799 €
Schválené na preplatenie
40,799 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Závesný kontajner otvorený

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
6,922 €
Schválené na preplatenie
6,922 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Štiepkovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
49,200 €
Schválené na preplatenie
49,200 €
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
49,200 €
Schválené na preplatenie
49,200 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Kolesový komunálny traktor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,195 €
Schválené na preplatenie
121,195 €
Realizácia
-
Názov

Kolesový komunálny traktor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,195 €
Schválené na preplatenie
121,195 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Cestná mostová váha

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
27,360 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Cestná mostová váha

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
27,360 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Mzdový list

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
07.12.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Sereď
IČO
00306169
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
TENZONA Slovakia s.r.o.
IČO
36286451
Názov
KONNEX s.r.o.
IČO
17639727
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.