Popis projektu

Predmetom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v záujmovom území obcí Združenia obcí Púchovská dolina. a ich združenie plní niektoré spoločné samosprávne úlohy, najmä v oblasti nakladania s odpadmi.

/ činnosti Žiadateľa podľa Prílohy č. 1 Zákona č. 79/2015 o odpadoch-

Vybudovaním zberného dvora a zakúpením obslužnej techniky sa umožní skvalitnenie triedenia niektorých zložiek odpadov v záujmovom území, ktorý má tendenciu rastu. Ciele projektu majú byť dosiahnuté najmä vybudovaním zberného dvora pre spádovú oblasť a nakúpenie techniky pre zber a manipuláciu vybraných zložiek odpadov.

Viac
Subjekt
Združenie obcí Púchovská dolina
Miesta realizácie
Lúky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.12.2018
Celková suma
1,299,202 €
Vlastné zdroje
64,960 €
Vyčerpané z projektu
1,269,612 €
Nezrovnalosti
3,919 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
21.04.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
1266,88 (t/rok)
Cieľ
1266,88 (t/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
733,99 (t/rok)
Cieľ
1266,88 (t/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér- externé riadenie

2017300

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
8,373 €
Schválené na preplatenie
8,373 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Projektový manažér- externé riadenie

2017300

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
8,373 €
Realizácia
-
Názov

Nákup pozemkov a stavieb

20171747

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Žiadaná suma
99,162 €
Schválené na preplatenie
99,162 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Nákup pozemkov a stavieb

20171747

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Žiadaná suma
99,162 €
Schválené na preplatenie
99,162 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

2017006

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Stavebný dozor

2017006

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

170054

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,520 €
Schválené na preplatenie
299,520 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Stavebné práce

170054

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,229 €
Schválené na preplatenie
27,229 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Stavebné práce

170054

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,843 €
Schválené na preplatenie
299,520 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

170054

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,349 €
Schválené na preplatenie
27,229 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Stavebný dozor

2017005

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Stavebný dozor

2017005

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 170064

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,821 €
Schválené na preplatenie
275,603 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 170064

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,603 €
Schválené na preplatenie
275,603 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 170064

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,166 €
Schválené na preplatenie
25,055 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 170064

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,055 €
Schválené na preplatenie
25,055 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Nakladač s príslušenstvom

Faktúra č. 201770038

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,574 €
Schválené na preplatenie
161,574 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Nakladač s príslušenstvom

Faktúra č. 201770038

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,288 €
Schválené na preplatenie
161,574 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 170069

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,847 €
Schválené na preplatenie
22,746 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 170069

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,746 €
Schválené na preplatenie
22,746 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20180004

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,116 €
Schválené na preplatenie
2,116 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20180004

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
2,116 €
Realizácia
-
Názov

Kolesový traktor John Deere 6155M

Faktúra č. 21180271

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,304 €
Schválené na preplatenie
144,304 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Čelný nakladač k traktoru John Deere 643R

Faktúra č. 21180271

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,878 €
Schválené na preplatenie
21,878 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Kolesový traktor John Deere 6155M

Faktúra č. 21180271

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,304 €
Schválené na preplatenie
144,304 €
Realizácia
-
Názov

Čelný nakladač k traktoru John Deere 643R

Faktúra č. 21180271

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,878 €
Schválené na preplatenie
21,878 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 24-2016

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,928 €
Schválené na preplatenie
4,928 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Dočasný pútač

Faktúra č. 20172165

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

Inzercia tlačovej správy

Faktúra č. 20172930

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Inzercia tlačovej správy II

Faktúra č. 20182958

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 20181117

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Faktúra č. 21180346

Faktúra č. 21180346

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 21180346 jednonapr. náves

Faktúra č. 21180346

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,748 €
Schválené na preplatenie
18,748 €
Realizácia
-
Názov

FA 21180346 jednonapr. náves

Faktúra č. 21180346

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,748 €
Schválené na preplatenie
18,748 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra č. 2018456

Faktúra č. 2018456

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
6,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_2018456_EM_

Faktúra č. 2018456

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
6,328 €
Schválené na preplatenie
6,328 €
Realizácia
-
Názov

FA_2018456_EM_

Faktúra č. 2018456

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
6,328 €
Schválené na preplatenie
6,328 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra č. 21180347

Faktúra č. 21180347

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 21180347_stiepkovac

Faktúra č. 21180347

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,255 €
Schválené na preplatenie
58,255 €
Realizácia
-
Názov

FA 21180347_stiepkovac

Faktúra č. 21180347

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,255 €
Schválené na preplatenie
58,255 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra č.20181446

Faktúra č.20181446

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
79,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_20181446 ramenový nosič

Faktúra č.20181446

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
79,399 €
Schválené na preplatenie
79,399 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

FA_20181446 ramenový nosič

Faktúra č.20181446

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
79,399 €
Schválené na preplatenie
79,399 €
Realizácia
-
Názov

FA_.20180625 kontajner vanovy

Faktúra č. 20180625

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,051 €
Schválené na preplatenie
11,051 €
Realizácia
-
Názov

FA_.20180625 kontajner vanovy

Faktúra č. 20180625

Vlastník dokladu
Združenie obcí Púchovská dolina
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,051 €
Schválené na preplatenie
11,051 €
Realizácia
10.04.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Združenie obcí Púchovská dolina

Suma celkom
3,919 €
Vrátená suma
3,919 €
Suma na vymáhanie
3,919 €
Typ
Nesprávne doklady Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
IČO
00200123
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
MGM, s.r.o.
IČO
31577270
Názov
ALFA Raklama, s.r.o.
IČO
36479721
Názov
Ing. Peter Flašík
IČO
33487430
Názov
AGROSERVIS spol. s r.o.
IČO
31441751
Názov
Ing. Daniel Sádecký
IČO
47074523
Názov
AGI-SERVIS, s.r.o.
IČO
36849685
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.