Popis projektu

(ďalej len ).

Vybudovanie modulu GFFF-V je koncipované v súlade s Vykonávacím  rozhodnutím komisie zo dňa 16. októbra 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá vykonávania  rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a zrušujú sa rozhodnutia Komisie 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom č.2014/762/EÚ (). Jeho úloha spočíva najmä v schopnosti zabezpečiť Slovenskej republike (ďalej len SR) také kapacity, ktoré jej v prípade krízovej situácie umožnia poskytnúť, ktorémukoľvek členskému štátu EÚ pomoc pri hasení rozsiahlych pozemných požiarov.

Primárnou úlohou modulu GFFF-V je  poskytnúť  pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a požiarov lesných porastov s využitím vozidiel alebo pozemných prostriedkov, a to s dostatkom ľudských zdrojov a vozidiel na nepretržité operácie, vždy minimálne s 20 hasičmi, pričom je zabezpečená jeho schopnosť fungovať nepretržite počas 24 hod. / 7 dní.

Aktivitami projektu sú vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory modulu, vybudovanie haly na uskladnenie technickej podpory modulu, postavenie a výcvik zásahového tímu, vzdelávanie, príprava operačného manuálu, simulačné cvičenie, registrácia a certifikácia modulu do systému CECIS a evaluácia projektu.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • vybudovanie 1 špecializovaného záchranného modulu slúžiaceho pre potreby hasenia lesných požiarov a požiarov lesných porastov,
  • obstaranie 25 ks špecializovanej automobilovej techniky pre zabezpečenie činnosti modulu, slúžiacej na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.12.2023
Celková suma
11,119,170 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,045,811 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
06.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vybudovanie technickej a inštitucionáln…
Typ
B. Vybudovanie tech…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
44,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.30 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - Tatra 8x8 TNU8P6R43JK002214

Faktúra HYCA - Tatra 8x8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
299,520 €
Schválené na preplatenie
299,520 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

1.17 - Mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody

Faktúra - Aqua Solutions (čistička vody)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
Žiadaná suma
32,520 €
Schválené na preplatenie
32,520 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

1.30 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - Tatra 8x8 TNU8P6R43JK002215

Faktúra HYCA - Tatra 8x8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
299,520 €
Schválené na preplatenie
299,520 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

1.30 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - Tatra 8x8 TNU8P6R43JK002216

Faktúra HYCA - Tatra 8x8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
299,520 €
Schválené na preplatenie
299,520 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Toyota Land Cruiser JTFBV71J7650905

THT SLOVENSKO 18177

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ 034981.1

THT SLOVENSKO 18177

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Rádiostanica pre HaZZ

THT SLOVENSKO 18177

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

THT SLOVENSKO 18177

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

THT SLOVENSKO 18177

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktúra 19030 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktúra 19030 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Rádiostanica pre HaZZ

Faktúra 19030 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ 034981.3

Faktúra 19030 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Toyota Land Cruiser JTFBV71J2J7651544

Faktúra 19030 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ 034981.2

Faktúra 19029 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktúra 19029 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktúra 19029 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Rádiostanica pre HaZZ

Faktúra 19029 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.34 - Záchranárske vozidlo s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou 6x6 - Toyota Land Cruiser JTFBV71J8J7651421

Faktúra 19029 THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

1.28 - Súprava protipovodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

Faktúra 190100125 PYROKOMPLET

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
1,502 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.4 - Hasičské a záchranárske prostriedky

Faktúra 190100125 PYROKOMPLET

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,962 €
Schválené na preplatenie
86,962 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Hasičské a záchranárske prostriedky

Faktúra 190100125 PYROKOMPLET

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,581 €
Schválené na preplatenie
33,581 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.26 - Požiarne zásahové hadice

Faktúra 190100125 PYROKOMPLET

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,304 €
Schválené na preplatenie
107,304 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.21 - Nafukovacie záchranné stany - záchranný stan "typ A" s príslušenstvom

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.22 - Nafukovacie záchranné stany - skladacie lôžko do stanu a nafukovací matrac

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.22 - Nafukovacie záchranné stany - stôl so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou s lavicami so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.22 - Nafukovacie záchranné stany - skladacia stolička

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.21 - Nafukovacie záchranné stany - záchranný stan "typ B" s príslušenstvom

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.6 - Nafukovacie záchranné stany - stôl so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou s lavicami so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
1,775 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.6 - Nafukovacie záchranné stany - skladacie lôžko do stanu a nafukovací matrac

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,593 €
Schválené na preplatenie
6,593 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.6 - Nafukovacie záchranné stany - záchranný stan "typ A" s príslušenstvom

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,392 €
Schválené na preplatenie
220,392 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.6 - Nafukovacie záchranné stany - záchranný stan "typ B" s príslušenstvom

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,867 €
Schválené na preplatenie
14,867 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.6 - Nafukovacie záchranné stany - skladacia stolička

Faktúra 180999 LOSBERGER SAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
1,918 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.5 - Multifunkčné zariadenia na čistenie a údržbu požiarnych hadíc (202002*SK02-B002-051 a 202001*SK02-B002-051)

Faktúra 70572019 Top Team

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - lezecké rukavice celoprstové (množstvo uvedené v pároch)

Faktúra F1201617 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - lezecké rukavice celoprstové

Faktúra F1201617 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.1 - Hasičské a záchranárske prostriedky - trojnožka s vybavením a navijakom

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - tlmič pádu s integrovanou dvojitou slučkou

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - karabína hliníková typ HMS

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - postroj celotelový pracovný

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - evakuačný záchranársky trojuholník - šatka

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - blokant pre ľavú ruku

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - transportný vak na lano

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.1 - Hasičské a záchranárske prostriedky - trojnožka s vybavením a navijakom

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - transportný vak na lano

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - tlmič pádu s integrovanou dvojitou slučkou

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - blokant pre ľavú ruku

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - karabína hliníková typ HMS

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - evakuačný záchranársky trojuholník - šatka

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - postroj celotelový pracovný

Faktúra F1201401 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - kladka záchranárska 7-13 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - otočný záves

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - pracovný nôž pre lezca

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - blokant pre pravú ruku

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - karabína oceľová typ HMS

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - univerzálny lezecký rebrík

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - pomocná šnúra 8 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - slučka šitá dĺžka 120 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - nastaviteľný spojovací prostriedok 25-30/65 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - rukavice lezecké celoprstové (množstvo uvedené v pároch)

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - postroj celotelový pracovný

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - zlaňovacie zariadenie - osma

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - nastaviteľný spojovací prostriedok 200 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - slučka šitá dĺžka 150 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - pomocná šnúra 5 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - oceľová kotviaca slučka 1m

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - karabína oceľová typ D

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - blokant pre ľavú ruku

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - chránič lana cez hranu

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - kladka dvojitá tandem

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - svetlo náhlavové LED - čelovka

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - stupačky stromolezecké - botce (množstvo uvedené v pároch)

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - lano statické Secure 11 mm dĺžka 100 m

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - samoblokujúca brzda 9-12 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - slučka šitá dĺžka 80 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.1 - Hasičské a záchranárske prostriedky - motorový navijak na statické lano

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.1 - Hasičské a záchranárske prostriedky - motorový navijak na statické lano

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - svetlo náhlavové LED - čelovka

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - kladka záchranárska 7-13 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - otočný záves

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - pracovný nôž pre lezca

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - blokant pre pravú ruku

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - karabína oceľová typ HMS

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - univerzálny lezecký rebrík

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - pomocná šnúra 5 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - pomocná šnúra 8 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - nastaviteľný spojovací prostriedok 25-30/65 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - samoblokujúca brzda 9-12 mm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - zlaňovacie zariadenie - osma

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - rukavice lezecké celoprstové (množstvo uvedené v pároch)

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - postroj celotelový pracovný

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - lano statické Secure 11 mm dĺžka 100 m

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - stupačky stromolezecké - botce (množstvo uvedené v pároch)

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - kladka dvojitá tandem

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - chránič lana cez hranu

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - blokant pre ľavú ruku

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - karabína oceľová typ D

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - oceľová kotviaca slučka 1m

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - slučka šitá dĺžka 150 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - slučka šitá dĺžka 80 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - nastaviteľný spojovací prostriedok 200 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - slučka šitá dĺžka 120 cm

Faktúra F1200757 BVH, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1 Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - podporné aktivity projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka 10x10 - VK CAS - T815-7 10X10 TNU7M3R51LK002948

Faktúra 202140359 THT Polička

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka 10x10 - VK CAS - T815-7 10X10 TNU7M3R51LK002946

Faktúra 202140358 THT Polička

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka 10x10 - VK CAS - T815-7 10X10 TNU7M3R51LK002947

Faktúra 202140357 THT Polička

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

1.17 Osobný výdavok - Odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - aktivity 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.15 Osobný výdavok - odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - aktivity 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

2.1 Projektový manažér interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

1.15 Osobný výdavok - Odborný koordinátor - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.16 Osobný výdavok - Expert/Špecialista - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 Mercedes Benz UNIMOG VIN: W1T4374371V269208

Faktúra FV20230126 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
365,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 Mercedes Benz UNIMOG VIN: W1T4374371V269202

Faktúra FV20230127 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
365,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 Mercedes Benz UNIMOG VIN: W1T4374371V269187

Faktúra FV20230128 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
365,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 Mercedes Benz UNIMOG VIN: W1T4374371V269194

Faktúra FV20230129 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
365,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 Mercedes Benz UNIMOG VIN: W1T4374371V269205

Faktúra FV20230131 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
365,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.10 - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 Mercedes Benz UNIMOG VIN: W1T4374371V269211

Faktúra FV20230130 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
365,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.15 Osobný výdavok - Odborný koordinátor - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky _ Aktivita 1.2.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

1.17 Osobný výdavok - Odborný/technický pracovník - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky _ Aktivita 1.2.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

1.13 Zahraničné cestovné náhrady - Podaktivita 1.2.4

Súhrnný účtovný doklad - Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

1.13 Zahraničné cestovné náhrady - Podaktivita 1.2.4

Súhrnný účtovný doklad - Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

2.1 Projektový manažér interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

1.15 Odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.17 Odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.15 Odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.17 Odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.15 Odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

1.17 Odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - prilba Gallet F2 X-TREM

Faktúra 20232506 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - Vallfirest set - únikový set Xtreme Kit

Faktúra 20232784 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - vesta na rádiostanice plus

Faktúra 20232784 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - ochranná maska/polomaska Vallfirest Xtreme Mask

Faktúra 20231890 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

1.1 - Hasičské a záchranárske prostriedky - dataprojektor

Faktúra 112304097 Henrich Sonnenschein - ITSK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia - ľahký zásahový oblek RESCUER - dvojdielny

Faktúra 20232599 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - pracovné rukavice Cestus Deep Barrier

Faktúra 20232373 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - kombinéza BUSHFIRE SK

Faktúra 20232521 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

1.2 - Hasičské a záchranárske prostriedky - OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov - zásahová obuv HAIX FIRE EAGLE PRO

Faktúra 20232565 FLORIAN

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

2.1 projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
6,832 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
IČO
46476521
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
Kurta, s. r. o.
IČO
31592490
Názov
EXIMA, spol. s r.o.
IČO
31622666
Názov
THT SLOVENSKO, s.r.o.
IČO
35870150
Názov
BVH, spol. s r.o.
IČO
35674148
Názov
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO
37212931
Názov
TOP TEAM spol. s r.o. Košice
IČO
31665004
Názov
PYROKOMPLET s.r.o.
IČO
36281280
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.