Henrich Sonnenschein - ITSK

Nitra

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,075,321 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,045,811 €
Suma
11,119,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,423,183 €
Suma
7,903,492 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Projekt

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. …

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,327 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,890,143 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,580 €
Suma
7,862,103 €
Vlastné zdroje
1,478,882 €
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská B…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,168,560 €
Vlastné zdroje
258,428 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej zd…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,282,382 €
Vlastné zdroje
214,119 €
Projekt

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica - Moder…

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
17,958 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,370,129 €
Vlastné zdroje
168,506 €
Projekt

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
743,944 €
Suma
3,240,892 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie …

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,961,226 €
Vlastné zdroje
98,061 €
Projekt

Sanácia environmentálnej záťaže Martin

Ministerstvo obrany Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
86,875 €
Vyčerpané z projektu
21,551 €
Suma
1,024,781 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapac…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
682,758 €
Vlastné zdroje
34,138 €
Projekt

Inovácie v oblasti prístupnosti elektronických in…

Normex s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
628,597 €
Vlastné zdroje
188,579 €
Projekt

Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
349,273 €
Vlastné zdroje
26,566 €
Projekt

sČítanie

GYMNÁZIUM, Grösslingová 18, B…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,337 €
Suma
299,301 €
Vlastné zdroje
14,965 €
Projekt

Moderná škola

Stredná odborná škola drevárs…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,609 €
Vlastné zdroje
13,180 €
Projekt

Kvalitné odborné vzdelávanie v regióne

Stredná odborná škola technik…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
260,159 €
Vlastné zdroje
13,008 €
Projekt

Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa

Mesto Levice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
241,526 €
Vlastné zdroje
12,076 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Moderné odborné vzdelávanie

Obchodná akadémia , Kapušians…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,891 €
Vlastné zdroje
9,895 €
Projekt

Vybavenie učební pre Základnú školu J.A. Komenské…

Obec Tvrdošovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
187,706 €
Suma
187,727 €
Vlastné zdroje
9,386 €
Projekt

Komunitné centrum Levice - Ladislavov Dvor

Mesto Levice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
44,112 €
Vyčerpané z projektu
185,613 €
Suma
186,846 €
Vlastné zdroje
9,342 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie orgánu auditu v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,650 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovovaný výchovno-vzdelávací proces - lepšie výs…

Základná škola Andreja Kmeťa,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,035 €
Suma
173,869 €
Vlastné zdroje
8,693 €
Projekt

Prevádzkové náklady MAS Naše Považie

Naše Považie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,522 €
Suma
139,093 €
Vlastné zdroje
6,955 €
Projekt

Od rozvoja gramotností k úspechu v živote

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,151 €
Suma
131,347 €
Vlastné zdroje
6,567 €
Projekt

Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,344 €
Suma
105,057 €
Vlastné zdroje
5,253 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Mestská časť Bratislava - Dev…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,760 €
Vlastné zdroje
4,638 €
Projekt

Financovanie animačných nákladov MAS Orava v súvi…

MAS Orava, o.z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
87,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Lučenec

Mesto Lučenec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.