Popis projektu

Predkladaný projekt , a zároveň v oblasti v rámci týchto procesov, ale predovšetkým výskumné trendy v uvedených oblastiach. 

Výskumný projekt bude zameraný na .  

Projekt je realizovaný konzorciom 5 partnerov. Predkladateľom je partnermi projektu sú – na úrovni univerzitných vedeckých parkov/výskumného centra(UVP TECHNICOM, Výskumné centrum ŽU a Univerzitný vedecký park ŽU) a podnikateľské subjekty Partneri zo súkromného sektora sú v kategórii zástupcov MSP

Viac
Subjekt
GLOBESY, s.r.o.
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, YMS, a.s., Qintec a.s.
Miesta realizácie
Banská Bystrica, Trnava, Košice - mestská časť Sever, Žilina, Chtelnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2023
Celková suma
7,862,103 €
Vlastné zdroje
1,478,882 €
Vyčerpané z projektu
23,580 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskum autonómnej prevádzky UAV prostr…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Vývoj prototypu platformy 3D vizualizác…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Vývoj prototypu informačno-komunikačnej…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Výskum systému automatizovaného zberu, …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Vývoj prototypu riešenia pre autonómnu …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Priemyselný výskum možností využitia UA…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Výskum možností využitia moderných nást…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Priemyselný výskum a vývoj autonómnej U…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
6,81 (FTE)
Cieľ
6,81 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
1,292,932 €
Cieľ
1,114,390 €
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
6,225 €
Cieľ
6,225 €
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
54,5 (počet)
Cieľ
49,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
20,3 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
14,2 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
11,62 (FTE)
Cieľ
11,62 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Andrej PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Andrej EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam EV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Andrej PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Andrej EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 4 Vivodík Jozef PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 4 Vivodík Jozef EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam EV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Andrej EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Andrej PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12_2021_01_02_2022_EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12_2021_01_02_2022

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12_2021_01_02_2022_PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12_2021_01_02_2022

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_2021_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_2021_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_2021_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12_2021_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 12/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_2022_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_2022_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_2022_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

01_2022_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 01/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_2022_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_2022_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_2022_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

02_2022_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 02/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 04/2022

Faktúra ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 04/2022

Faktúra ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 04/2022

Faktúra ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 04/2022

Faktúra ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

3H4P12 Server

UAV - FA server

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

3H4P13 Okuliare pre virtálnu realitu

UAV - Faktúra okuliare - FA-2221613

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 03/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Aktivita H1 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 03/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
36,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 03/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Aktivita H1 - Zahraničný vedec

Rekapitulácia miezd 03/2022 - zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Aktivita H2 - Zahraničný vedec

Rekapitulácia miezd 03/2022 - zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Zahraničný vedec

Rekapitulácia miezd 03/2022 - zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 04/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Aktivita H1 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 04/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
39,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 04/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
41,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Aktivita H1 - zahraničný vedec

Rekapitulácia miezd 04/2022 - zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Aktivita H2 -zahraničný vedec

Rekapitulácia miezd 04/2022 - zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022- Zahraničný vedec

Rekapitulácia miezd 04/2022 - zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Paušálna sadzba 03/2022 - 04/2022, Aktivita PV1 (PV)

Paušálna sadzba 03-04/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
11,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 03/2022 - 04/2022, Aktivita PV3 (EV)

Paušálna sadzba 03-04/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P36 (Spotrebný a kancelársky materiál) - Nákup UAV zariadení a technického vybavenia

FA Autocont - Dodanie technického príslušenstva ku UAV

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P33 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska ) - Nákup UAV zariadení a technického vybavenia

FA Autocont - Dodanie technického príslušenstva ku UAV

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P39 (Spotrebný a kancelársky materiál) - Nákup UAV zariadení a technického vybavenia

FA Autocont - Dodanie technického príslušenstva ku UAV

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H2P32 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska ) - Nákup UAV zariadení a technického vybavenia

FA Autocont - Dodanie technického príslušenstva ku UAV

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P33 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Nákup UAV zariadení - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H2P32 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Nákup UAV zariadení - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P33 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
3,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H2P33 (Priemyselné UAV a príslušenstvo) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H2P32 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P34 (Priemyselné UAV a príslušenstvo) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
5,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0H1P33 - (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

0H2P32 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

0H1P33 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
3,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

0H2P32 (Vybavenie výskumno-vývojového pracoviska) - Drony pre výskum

FA UAVONIC - Drony pre výskum

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Sumarizačný hárok_01/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/47/1-18 (01/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
14,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Sumarizačný hárok_02/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/47/19-33 (02/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Sumarizačný hárok_03/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/47/34-49 (03/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
13,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Sumarizačný hárok_04/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/47/50-66 (04/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok_05/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/47/67-86 (05/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
14,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2P2N1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/47

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Daniel EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam EV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Daniel PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Daniel EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Daniel PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Daniel PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Sedlák Daniel EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_22_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 3 Hrtánek Adam PV

Sumarizačný hárok 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03_04_05_2022_EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03_04_05_2022

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03_04_05_2022_PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03_04_05_2022

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
3,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_2022_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_2022_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_2022_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

03_2022_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 03/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_2022_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_2022_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_2022_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04_2022_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 04/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_2022_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_2022_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_2022_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_2022_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 05/2022_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H7P52_SaaS platforma

Faktúra za SaaS platformu

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

1H7P52_SaaS platforma

Faktúra za SaaS platformu

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 05/2022

FA ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 05/2022

FA ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 06/2022

FA ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 06/2022

FA ORIWIN

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

0H1P41 - Nájom 01/2022 - 03/2022

Venus Explicatus 1Q/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

0H2P37 - Nájom 01/2022 - 03/2022

Venus Explicatus 1Q/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

0H2P37 - Nájom 4/2022- 6/2022

Venus Explicatus 2Q/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

0H1P41 - Nájom 4/2022- 6/2022

Venus Explicatus 2Q/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

1H7P51 Registračný poplatok za prezentovanie "Police force - traffic accidents

Faktúra za prezentáciu na konf. Fruct 31

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1H7P51 Registračný poplatok za prezentovanie "Performance Analysis of the Database of Telecomunications

Faktúra za prezentáciu na konf. Fruct 31

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1H7P51 Poplatok za uvedenie príspevku "New Approaches to Water Resource Management in the Smart Cities Water Concept

Faktúra za prezentáciu na konf. CER 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

1H7P51 Poplatok za uvedenie príspevku "Trends in Smart Cities 2022"ples of Sustainable water management in the area of smart city"

Faktúra za publikáciu préspevku QUARE 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

1H7P51 Poplatok za uvedenie príspevku "Principles of Sustainable water management in the area of smart city"

Faktúra za prezentáciu na konf. Quare 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

1H7P51 Poplatok za účasť na konferencii DiVAI 2022

Faktúra za konferenčný poplatok DiVAI 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

1H7P51 Poplatok za uvedenie článku na konferencii PDeS 2022

Faktúra za publikovanie na konferencii PDeS 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1H7P51 Poplatok za prezentáciu riešenia "Smart Hardware Solution"

Faktúra za prezentáciu na konferencii PDeS 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra za príspevok na konferenciu ICCC 2022

Faktúra za článok na konferencii IEEE ICC 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 04/2022

UAV - Interný doklad 23IN00020 - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

UAV - Interný doklad 23IN00020 - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy 06/2022

UAV - Interný doklad 23IN00085 - Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022

UAV - Interný doklad 23IN00085 - Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 05/2022

UAV - Interný doklad 23IN00054 - Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

UAV - Interný doklad 23IN00054 - Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 07/2022

UAV - Interný doklad 23IN00109 - Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 08/2022

UAV - Interný doklad 23IN00132 - Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 10

UAV - Paušálna sadzba 10

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 10

UAV - Paušálna sadzba 10

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 05/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Aktivita H2 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 05/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Aktivita H1 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 05/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 05/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
41,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 05/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Aktivita H1 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 05/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
36,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 06/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
39,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 06/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 -Aktivita H1 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 06/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
37,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 06/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Aktivita H2 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 06/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Aktivita H1 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 06/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 07/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 07/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
10,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita H1 - SK zamestnanci

Mzdové výdavky 07/2022 - SK zamestnanci

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
44,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 07/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita H1 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 07/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita H2 - Zahraničný vedec

Mzdové výdavky 07/2022 - Zahraničný vedec

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2022 - 07/2022, Aktivita PV1 (PV)

Paušálna sadzba 05/2022 - 07/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
18,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2022 - 07/2022, Aktivita PV3 (EV)

Paušálna sadzba 05/2022 - 07/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 07/2022

Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 07/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 07/2022

Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 07/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 08/2022

Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 08/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 08/2022

Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 08/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

0H2P35 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 09/2022

Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 09/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P36 - Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 09/2022

Konzultačné služby pre IoT platformu PaaS v reál. čase - 09/2022

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

1H7P51 Registračný poplatok za publikovanie článku Entrepreneurship and sustainability

Faktúra za publikovanie článku Entrepreneurship and sustainability

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

1H7P51 Registračný poplatok za publikovanie článku LOGI

Faktúra za publikáciu Logi

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

1H7P51 Registračný poplatok zakonferenciu SST2022

Registračný poplatok za konferenciu SST

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

1H7P51 Registračný poplatok za konferenciu NTSP 2022

Faktúra za príspevok na kenfernecii NTSP 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 1 - Aktivita 3

Paušálna sadzba 1

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
14,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 06/2020

Interný doklad č. 21IN00045 - Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 05/2020

Interný doklad č. 21IN00031 - Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 04/2020

Interný doklad č. 21IN00023 - Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
17,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 03/2020

Interný doklad č. 20IN00260 - Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 02/2020

Interný doklad č. 20IN00238 - Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 01/2020

Interný doklad č. 20IN00224 - Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
10,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 12/2019

Interný doklad č. 20IN00193 - Mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
9,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 11/2019

Interný doklad č. 20IN00169 - Mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 10/2019

Interný doklad č. 20IN00142 - Mzdy 10/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
18,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 09/2019

Interný doklad č. 20IN00121 - Mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 08/2019

Interný doklad č. 20IN00097 - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
14,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Mzdové náklady zamestnancov - Aktivita 3 - 07/20019

Interný doklad č. 20IN00073 - Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
14,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok_06/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/56/1-16 (06/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok_07/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/56/17-28 (07/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok_08/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/56/29-43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Sumarizačný hárok_09/2022

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/56/44-61 (09/2022)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
16,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

2P2N1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/56

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P33 Profesionálny monitor 27 LCD Dell S2721QS 4K UHD

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P43 Telekonferenčné zariadenie

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P32 Pracovný notebook Dell Latitude 5520

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P42 Telekonferenčné zariadenie

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P33 Pracovný notebook Dell Latitude 5520

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P43 Výkonný tablet 11" 256GB

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P33 Profesionálna PC stanica č.2 (vrátane myš a klaves z dodávky 12/21)

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P39 Výkonný telefón

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P32 Profesionálny monitor 27 LCD Dell S2721QS 4K UHD

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P32 Profesionálna PC stanica č.2 (vrátane myš a klaves z dodávky 12/21)

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P42 Interaktívna tabuľa

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P43 Interaktívna tabuľa

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P42 Výkonný tablet 11" 256GB

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P36 Výkonný telefón

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P33 Profesionálna PC stanica č.2 (vrátane myš a klaves z dodávky 12/21)

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P32 Profesionálna PC stanica č.2 (vrátane myš a klaves z dodávky 12/21)

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P33 Profesionálny monitor 27 LCD Dell S2721QS 4K UHD

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P32 Profesionálny monitor 27 LCD Dell S2721QS 4K UHD

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P33 Pracovný notebook Dell Latitude 5520

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P42 Výkonný tablet 11" 256GB

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P43 Telekonferenčné zariadenie

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P32 Pracovný notebook Dell Latitude 5520

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P43 Výkonný tablet 11" 256GB

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P39 Výkonný telefón

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P36 Výkonný telefón

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P42 Interaktívna tabuľa

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H2P43 Interaktívna tabuľa

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P42 Telekonferenčné zariadenie

Faktúra Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0H1P34 - Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Zaradenie Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0H2P33 Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Zaradenie Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0H1P34 - Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Zaradenie Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0H2P33 Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Zaradenie Kompaktné UAV s osvetlením dron 8

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0H2P33 Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Zaradenie Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Zaradenie Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Zaradenie Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Zaradenie Multifunkčné UAV sat. Navig. - dron 1 s prísluš.

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Zaradenie Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Zaradenie Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Zaradenie Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Zaradenie Univ. platforma UAV na ortofoto - DRON 2

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Zaradenie Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Zaradenie Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Zaradenie Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Zaradenie Test.platforma UAV s padákom - DRON 3

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Zaradenie UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Zaradenie UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Zaradenie UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Zaradenie UAV pre orient.v priest. - DRON 4

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Zaradenie Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Zaradenie Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Zaradenie Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Zaradenie Nizkonakl.platf.test ucely. 4 ks

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Zaradenie Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Zaradenie Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Zaradenie Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Zaradenie Telemetrické,riadiace a senzor.komponenty

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Robotická ruka pre drony

Zaradenie Robotická ruka pre drony

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Robotická ruka pre drony

Zaradenie Robotická ruka pre drony

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Robotická ruka pre drony

Zaradenie Robotická ruka pre drony

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Robotická ruka pre drony

Zaradenie Robotická ruka pre drony

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Doplnkove lidarové senzory

Zaradenie Doplnkove lidarové senzory

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Doplnkove lidarové senzory

Zaradenie Doplnkove lidarové senzory

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Doplnkove lidarové senzory

Zaradenie Doplnkove lidarové senzory

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Doplnkove lidarové senzory

Zaradenie Doplnkove lidarové senzory

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Letecký simulátor

Zaradenie Letecký simulátor

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Letecký simulátor

Zaradenie Letecký simulátor

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Letecký simulátor

Zaradenie Letecký simulátor

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Letecký simulátor

Zaradenie Letecký simulátor

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Zaradenie Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Zaradenie Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Zaradenie Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Zaradenie Topogrametrický SW pre spracovanie dát z dronov

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Prev.SW UgCS pre DJI

Zaradenie Prev.SW UgCS pre DJI

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Prev.SW UgCS pre DJI

Zaradenie Prev.SW UgCS pre DJI

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Prev.SW UgCS pre DJI

Zaradenie Prev.SW UgCS pre DJI

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Prev.SW UgCS pre DJI

Zaradenie Prev.SW UgCS pre DJI

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P34 Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Zaradenie Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
21,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P33 Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Zaradenie Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

0H2P33 Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Zaradenie Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

0H1P34 Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Zaradenie Priem.autopilot. UAV na mer.únik. plynov - DRON 5

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
21,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - aktivita H1

Rekapitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
40,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
31,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
7,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácie miezd 05/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácie miezd 05/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
34,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
38,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
6,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
29,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
7,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
31,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
7,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
34,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H2 - 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H1 - 12/2019

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
30,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H2 - 11/2019

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H1 - 11/2019

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
27,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H1 - 10/2019

Rekapitulácia miezd 10/22019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
32,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H2 - 10/2019

Rekapitulácia miezd 10/22019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H2 - 09/2019

Rekapitulácia miezd 09/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H1 - 09/2019

Rekapitulácia miezd 09/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
29,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H1 - 08/2019

Rekapitulácia miezd 08/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
26,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H2 - 08/2019

Rekapitulácia miezd 08/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H1 - 07/2019

Rekapitulácia miezd 07/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
28,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita H2 - 07/2019

Rekapitulácia miezd 07/2019

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Paušálna sadzba 07/2019 - 07/2020 - Aktivita H2

Paušálna sadzba 07/2019 - 07/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
12,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Paušálna sadzba 07/2019 - 07/2020 - Aktivita H1

Paušálna sadzba 07/2019 - 07/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
62,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Paušálna sadzba 2

UAV - Paušálna sadzba 2

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

UAV - Interný doklad č. 21IN00146 - Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy 09/2020

UAV - Interný doklad č. 21IN00117 - Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy 08/2020

UAV - Interný doklad č. 21IN00084 - Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Mzdy 07/2020

UAV - Interný doklad č. 21IN00060 - Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Sumarizačný hárok_10/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/6/6-12 (10/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

1.1.1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/6

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_09/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/6/1-5 (09/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
3,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

08_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 08/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 08/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 08/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 08/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 08/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 08/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

09_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 09/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

09_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 09/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

09_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 09/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

09_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 09/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

09_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 09/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

09_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 09/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

08_2020_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 08/2020

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

08_2020_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 08/2020

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

PS 08-09_2020_EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08-09_2020_EV

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 08-09_2020 PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08-09_2020_PV

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09_2020_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 09/2020

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

09_2020_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 09/2020

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 3

UAV - Paušálna sadzba 3

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Paušálna sadzba 3

UAV - Paušálna sadzba 3

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021

UAV - Interný doklad č. 21IN00210 - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021

UAV - Interný doklad č. 21IN00210 - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 12/2020

UAV - Interný doklad č. 21IN00195 - Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy 11/2020

UAV - Interný doklad č. 21IN00175 - Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
7,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12_2020_01_2021_EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12_2020_01_2021

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12_2020_01_2021_PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12_2020_01_2021

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
2,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_2021_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

01_2021_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

12_2020_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

12_2020_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

11_2020_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

11_2020_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

10_2020_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

10_2020_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

01_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 01/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

12_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

12_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 12/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

11_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

11_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 11/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

10_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

10_20_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

10_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

10_20_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

10_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

10_20_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 10/2020_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

Sumarizačný hárok_01/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/9/11-19 (01/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Sumarizačný hárok_12/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/9/7-10 (12/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Sumarizačný hárok_11/2020

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/9/1-6 (11/2020)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nájom 8/2020 - 12/2020 - FA č.20VF00027 - 0H1P41

FA Venus Explicatus

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Nájom 8/2020 - 12/2020 - FA č.20VF00005 - 0H2P37

FA Venus Explicatus

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Nákup periférnych zariadení a náradia - 0H2P32

FA Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Nákup periférnych zariadení a náradia - 0H1P33

FA Autocont

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Nájom 1/2021 - 3/2021 - FA č.21VF00005 - 0H1P41

Faktúra Venus Explicatus

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nájom 1/2021 - 3/2021 - FA č.21VF00005 - 0H2P37

Faktúra Venus Explicatus

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
12,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
48,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
10,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
40,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
10,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
10,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
41,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
10,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Paušálna sadzba 08/2020 - 12/2020 - Aktivita P3 (EV)

Paušálna sadzba 08/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 08/2020 - 12/2020 - Aktivita P1 (PV)

Paušálna sadzba 08/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
32,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2P2N1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/12

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_03/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/12/14-28 (03/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
12,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Sumarizačný hárok_02/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/12/1-13 (02/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02_03_2021_EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02_03_2021

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02_03_2021_PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02_03_2021

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_2021_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

03_2021_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

02_2021_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

02_2021_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

03_2021_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

03_2021_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

02_2021_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

02_2021_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

03_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

03_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 03/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

02_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 02/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

Paušálna sadzba 4

UAV - Paušálna sadzba 4

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 4

UAV - Paušálna sadzba 4

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Interný doklad č. 21IN00249

UAV - Interný doklad č. 21IN00249 - Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
6,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Interný doklad č. 21IN00249

UAV - Interný doklad č. 21IN00249 - Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Interný doklad č. 21IN00228

UAV - Interný doklad č. 21IN00228 - Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Interný doklad č. 21IN00228

UAV - Interný doklad č. 21IN00228 - Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky obdobie 09-12/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2020 -12/2020 313011V422

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok _Šulyová, Koman

V422_ Faktúra č. sustainability 926898_ publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok_Koman,Šulyová

V422_Faktúra č. 36-692-2020_publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Vložné na konferenciu - Michal Kvet

V422_Faktúra č. 24_konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok _ Papán, Segeč , Michal Kvet

V422_Faktúra č. 1161300_publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok_Kubina, Šulyová, Vodák

V422_Faktúra č. 1123208_publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok - Koman

V422_Faktúra č. 36-1732-2020_publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Dodanie softvérovej licencie, funkčný softvér a ostatné náležitosti podľa Zmluvy zo dňa 17.6.2021

FA Oriwin

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie softvérovej licencie, funkčný softvér a ostatné náležitosti podľa Zmluvy zo dňa 17.6.2021

FA Oriwin

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
43,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
42,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
32,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
35,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
28,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
38,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
28,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
41,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Spotrebný a kancelársky tovar

Nákup kancelárskeho papieru

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Paušálna sadzba 01/2021 - 04/2021, Aktivita PV3 (EV)

Paušálna sadzba 01/2021 - 04/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
5,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 01/2021 - 04/2021, Aktivita P1 (PV)

Paušálna sadzba 01/2021 - 04/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
23,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť - publikovanie článku - Koman

V422_ Faktúra č. 37-1818-2021_publikácia článku _Koman

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť - publikovanie článku _ Kvet

V422_ Faktúra č. 2021- 03_Publikovanie článku_Kvet

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť publikovanie článku na konferencii - _ Boháčik

V422_ Faktúra č. 2021-04_publikovanie_článku_ Boháčik

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_článok _Koman

V422_ Faktúra č. 37-1585-2021_publikovanie_článku_Koman_

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_článok _Kvet

V422_ Faktúra č. Faktúra č. 20210100286_publikovanie článku_Kvet

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_článok _Vodák_Šulyová_Kubina

V422_ Faktúra č. 1179046_publikovanie článku Vodák_Šulyová_Kubina

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_článok _Holubčík

V422_ Faktúra č. 37-1314-2021_publikovanie_Holubčík

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_publikovanie článku _Varmus

V422_ Faktúra č. 37-800-2021_publikovanie člásnku_ Varmus

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok _Novák_Astes

V422_ Faktúra č. INV-03202_ publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok _Novák_MDPI

V422_ Faktúra č. 1168884 applsci_publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

1H7P51 Výdavky na diseminačnú činnosť_Článok _Čerňan

V422_ Faktúra č. 202104200008_ICMSSM2021_publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky obdobie 01- 03/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021 -03/2021 313011V422

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

PAAS platforma - rozpočtová položka 0H1P35

FA Oriwin

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

PAAS platforma - rozpočtová položka 0H2P34

FA Oriwin

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04_05_2021_EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04_05_2021

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04_05_2021_PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04_05_2021

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_2021_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

05_2021_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

04_2021_Nájom výrobné priestory_EV

Nájom - výrobné priestory 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

04_2021_Nájom výrobné priestory_PV

Nájom - výrobné priestory 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

05_2021_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

05_2021_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

04_2021_Nájom kancelarske priestory_EV

Nájom - kancelárske priestory 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

04_2021_Nájom kancelarske priestory_PV

Nájom - kancelárske priestory 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

05_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

05_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 05/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

04_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová EV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Projektový manažér partnera 2 Mária Haladová PV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 6 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová EV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 5 Katarína Hospodárová PV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš EV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 2 Andrej Miklóš PV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák EV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Vedecko-výskumný pracovník partnera 2 č. 1 Tomáš Bezák PV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš EV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

04_21_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník partnera 2 Andrej Eliáš PV

Sumarizačný hárok 04/2021_V422

Vlastník dokladu
Qintec a.s.
Dodávateľ
Qintec a.s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

2P2N1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálne výdavky ZDV/TUKE/20

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_07/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/20/40-51 (07/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Sumarizačný hárok_06/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/20/28-39 (06/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Sumarizačný hárok_05/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/20/15-27 (05/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Sumarizačný hárok_04/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/20/2-14 (04/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
9,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Sumarizačný hárok_03/2021

Zaúčtovanie miezd k ZDV/TUKE/20/1 (03/2021)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Rekapitulácia miezd 05/2021

Rekapitulácia miezd 05/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
37,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 - Aktivita H2

Rekapitulácia miezd 05/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 - Aktivita H1

Rekapitulácia miezd 05/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
38,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd 06/2021

Rekapitulácia miezd 06/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
39,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 06/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - Aktivita H1 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 06/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
38,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd 06/2021 - zahraniční

Rekapitulácia miezd 06/2021 - zahraniční

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - Aktivita H2 - zahraničný zamestnanec

Rekapitulácia miezd 06/2021 - zahraniční

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - Aktivita H1 - zahraničný zamestnanec

Rekapitulácia miezd 06/2021 - zahraniční

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd 06/2021 - zahraniční

Rekapitulácia miezd 07/2021 - zahraniční

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 - Aktivita H1 - zahraničný zamestnanec

Rekapitulácia miezd 07/2021 - zahraniční

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 - Aktivita H2 - zahraničný zamestnanec

Rekapitulácia miezd 07/2021 - zahraniční

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekapitulácia miezd 07/2021

Rekapitulácia miezd 07/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
46,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 - Aktivita H1 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 07/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
43,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 - Aktivita H2 - SK zamestnanci

Rekapitulácia miezd 07/2021

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
10,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2021 - 07/2021, Aktivita P1 (PV)

Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
18,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2021 - 07/2021, Aktivita PV3 (EV)

Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
GLOBESY, s.r.o.
Žiadaná suma
4,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 04/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00021 - Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
10,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00021 - Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Mzdy 06/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00072 - Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00072 - Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzdy 05/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00041 - Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00041 - Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
6,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Paušálna sadzba 5

UAV - Paušálna sadzba 5

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 5

UAV - Paušálna sadzba 5

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nájom 4/2021- 6/2021 - FA č.21VF00016 - 0H2P37

Venus Explicatus 2Q

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom 4/2021- 6/2021 - FA č.21VF00016 - 0H1P41

Venus Explicatus 2Q

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom 7/2021- 9/2021 - FA č.21VF00021 - 0H1P41

Venus Explicatus 3Q

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Nájom 7/2021- 9/2021 - FA č.21VF00021 - 0H2P37

Venus Explicatus 3Q

Vlastník dokladu
GLOBESY, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Mzdy 07/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00093 - Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021

UAV - Interný doklad č. 22IN00093 - Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 09/2021

UAV - Interný doklad 22IN00144 - Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021

UAV - Interný doklad 22IN00144 - Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
6,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 08/2021

UAV - Interný doklad 22IN00117 - Mzdy 08/2021