Mesto Trnava

Trnava

Počet žiadostí
53
Projekty
55
Úspešnosť žiadostí
83%
Celková suma
21,870,629 €
Nezrovnalosti
568 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Moderné technológie II v meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,195,604 €
Vlastné zdroje
209,780 €
Projekt

Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,710,740 €
Vlastné zdroje
135,537 €
Projekt

Obnova Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
344 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,460,499 €
Vlastné zdroje
123,025 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,061,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Obnova Námestia SNP v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,532,605 €
Vlastné zdroje
76,630 €
Projekt

Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,386,344 €
Vlastné zdroje
69,317 €
Projekt

ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského ar…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,322,440 €
Vlastné zdroje
66,122 €
Projekt

Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,315,966 €
Vlastné zdroje
65,798 €
Projekt

Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Horno…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
899,726 €
Vlastné zdroje
44,986 €
Projekt

MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a bud…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
895,000 €
Vlastné zdroje
44,750 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
568 €
Vyčerpané z projektu
11,273 €
Suma
753,772 €
Vlastné zdroje
37,689 €
Projekt

Inteligentné riadenie dopravy - smart Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
741,273 €
Vlastné zdroje
37,064 €
Projekt

ZŠ Gorkého - športový areál

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
577,032 €
Vlastné zdroje
28,852 €
Projekt

Automatický parkovací dom pre bicykle pri železni…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
531,915 €
Suma
531,915 €
Vlastné zdroje
26,596 €
Projekt

Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská –…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,716 €
Vlastné zdroje
26,486 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor z…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
492,025 €
Vlastné zdroje
24,601 €
Projekt

Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečn…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
447,388 €
Vlastné zdroje
22,369 €
Projekt

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
433,683 €
Suma
439,562 €
Vlastné zdroje
21,978 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Špačinská cesta v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
417,644 €
Vlastné zdroje
20,882 €
Projekt

Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 2…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
362,141 €
Suma
402,000 €
Vlastné zdroje
20,100 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Spartakovská ulica v mes…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,049 €
Vlastné zdroje
18,552 €
Projekt

Cyklochodník Zelenečská- A. Žarnova

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
322,456 €
Vlastné zdroje
16,123 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v mest…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
313,893 €
Vlastné zdroje
15,695 €
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
306,691 €
Vlastné zdroje
15,335 €
Projekt

Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,126 €
Vlastné zdroje
14,956 €
Projekt

Manažment údajov mesta Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
292,980 €
Vlastné zdroje
14,649 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
288,428 €
Vlastné zdroje
14,421 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,340 €
Vlastné zdroje
11,867 €
Projekt

Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,741 €
Vlastné zdroje
11,337 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,808 €
Suma
219,704 €
Vlastné zdroje
10,985 €
Projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci ob…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,952 €
Vlastné zdroje
10,648 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,165 €
Vlastné zdroje
10,258 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,360 €
Vlastné zdroje
8,368 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
37,230 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,707 €
Vlastné zdroje
7,685 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,052 €
Vlastné zdroje
7,653 €
Projekt

Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxim…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,470 €
Vlastné zdroje
6,924 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,851 €
Vlastné zdroje
6,043 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
109,482 €
Suma
109,482 €
Vlastné zdroje
5,474 €
Projekt

Parkovací dom Na hlinách, Trnava - PD

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,092 €
Vlastné zdroje
4,855 €
Projekt

Vybudovanie fotovoltickej elektrárne - Stredisko …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
96,751 €
Vlastné zdroje
4,838 €
Projekt

Projekt BBQ6-Humanizácia obytného priestoru Na Hl…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,926 €
Vlastné zdroje
4,696 €
Projekt

Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave - cyk…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
91,932 €
Vlastné zdroje
4,597 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu verej…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,228 €
Vlastné zdroje
4,211 €
Projekt

Refundácia nákladov súvisiacich s výkonom činnost…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,158 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Chodník a cyklochodník na ulici Veterná

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,965 €
Vlastné zdroje
2,998 €
Projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci ob…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,356 €
Vlastné zdroje
2,568 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,877 €
Suma
43,529 €
Vlastné zdroje
2,176 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,400 €
Vlastné zdroje
1,920 €
Projekt

Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Horno…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,558 €
Vlastné zdroje
1,778 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí ži…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,154 €
Vlastné zdroje
1,708 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava - 1.

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimný…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,435 €
Vlastné zdroje
1,522 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,790 €
Vlastné zdroje
1,489 €
Projekt

ZŠ s MŠ Nám. SUT – športový areál - PD

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,456 €
Vlastné zdroje
1,073 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,873 €
Vlastné zdroje
894 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,580 €
Suma
7,862,103 €
Vlastné zdroje
1,478,882 €
Projekt

Obnova Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
344 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,460,499 €
Vlastné zdroje
123,025 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,061,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského ar…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,322,440 €
Vlastné zdroje
66,122 €
Projekt

Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,315,966 €
Vlastné zdroje
65,798 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
568 €
Vyčerpané z projektu
11,273 €
Suma
753,772 €
Vlastné zdroje
37,689 €
Projekt

Inteligentné riadenie dopravy - smart Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
741,273 €
Vlastné zdroje
37,064 €
Projekt

Automatický parkovací dom pre bicykle pri železni…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
531,915 €
Suma
531,915 €
Vlastné zdroje
26,596 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor z…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
492,025 €
Vlastné zdroje
24,601 €
Projekt

Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečn…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
447,388 €
Vlastné zdroje
22,369 €
Projekt

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
433,683 €
Suma
439,562 €
Vlastné zdroje
21,978 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Špačinská cesta v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
417,644 €
Vlastné zdroje
20,882 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Spartakovská ulica v mes…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,049 €
Vlastné zdroje
18,552 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v mest…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
313,893 €
Vlastné zdroje
15,695 €
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
306,691 €
Vlastné zdroje
15,335 €
Projekt

Manažment údajov mesta Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
292,980 €
Vlastné zdroje
14,649 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
288,428 €
Vlastné zdroje
14,421 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,340 €
Vlastné zdroje
11,867 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,808 €
Suma
219,704 €
Vlastné zdroje
10,985 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,165 €
Vlastné zdroje
10,258 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,360 €
Vlastné zdroje
8,368 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
37,230 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,707 €
Vlastné zdroje
7,685 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,052 €
Vlastné zdroje
7,653 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,851 €
Vlastné zdroje
6,043 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
109,482 €
Suma
109,482 €
Vlastné zdroje
5,474 €
Projekt

Projekt BBQ6-Humanizácia obytného priestoru Na Hl…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,926 €
Vlastné zdroje
4,696 €
Projekt

Refundácia nákladov súvisiacich s výkonom činnost…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,158 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,877 €
Suma
43,529 €
Vlastné zdroje
2,176 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava - 1.

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,790 €
Vlastné zdroje
1,489 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti …

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,873 €
Vlastné zdroje
894 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.