Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je v súlade s cieľmi Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, prioritnej osi 1, podpora trvalo udržateľného miestneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom udržateľných druhov dopravy. Správny a vyvážený rozvoj dopravného systému možno zabezpečiť len na základe príslušného plánu udržateľnej mobility, ktorý zahŕňa všetky príslušné druhy dopravy a analyzuje nielen problémy infraštruktúry, ale aj tie, ktoré súvisia s prevádzkou a organizáciou.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity, konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy a zmena nepriaznivého vývoja v deľbe prepravnej práce v prospech udržateľných, ekologicky priaznivejších módov dopravy  Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré predstavuje 15 obcí mestskej oblasti v zmysle KURS2011. Plán udržateľnej mobility predstavuje strategický plán navrhnutý na uspokojovanie potrieb mobility obyvateľov v mestských oblastiach a na zvýšenie kvality ich života. Jedná sa o plán s jasnou väzbou  na všetky hlavné miestne aktivity (zdravotníctvo, školstvo, územný rozvoj, vodné a odpadové hospodárstvo, atď.).

Vypracovanie plánu udržateľnej mobility zabezpečí odborný spracovateľ vybraný na základe verejného obstarávania. Predpokladaná doba na vypracovania plánu udržateľnej mobility je minimálne 2 roky.

Vypracovanie plánu udržateľnej mobility bude zahŕňať nasledovné činnosti a výstupy:

 1. Plán udržateľnej mobility

  1. Prieskumy a zber dát,

  2. Dopravný model,

  3. Analýzy

  4. Návrhová časť

 2. Strategické environmentálne hodnotenie Plánu udržateľnej mobility

 3. Plán dopravnej obslužnosti záujmového územia

 4. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility

Merateľným ukazovateľom projektu bude počet vypracovaných strategických dokumentov v oblasti dopravy.

Viac
Subjekt
Mesto Trnava
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.12.2021
Celková suma
753,772 €
Vlastné zdroje
37,689 €
Vyčerpané z projektu
11,273 €
Nezrovnalosti
568 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Spracovanie Plánu udržateľnej mobility …
Typ
UMR_Spracovanie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
04.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
26.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Účtovný doklad 01 žiadosti o platbu

Mzdy 01-12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
3,407 €
Schválené na preplatenie
3,407 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

čtovný doklad 02 žiadosti o platbu

Mzdy 01-10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
3,754 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Účtovný doklad 03 žiadosti o platbu

Mzdy 01-06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Účtovný doklad 05 žiadosti o platbu

Mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Účtovný doklad 04 žiadosti o platbu

Mzdy 01-06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
2,061 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Plán implementácie a monitorovania PUM

Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Plán dopravnej obslužnosti (PDO)

Plán dopravnej obslužnosti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Plán udržateľnej mobility (PUM)

Plán udržateľnej mobility (PUM)

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2021
Názov

Plán udržateľnej mobility (PUM)

Plán udržateľnej mobility (PUM)

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2021
Názov

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

Faktúra za vypracovanie Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Daň z pridanej hodnoty (20%) odvedená z výdavku za vypracovanie Plánu udržateľnej mobility vo výške 477 400 eur bez DPH

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (20%) odvedenej z výdavku za vypracovanie Plánu udržateľnej mobility vo výške 477 400 eur bez DPH

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Daň z príjmov (daň vyberaná zrážkou) podľa § 43 ods.11 platného zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na území SR - zrážková daň (10%) z výdavku za vypracovanie Plánu udržateľnej mobility vo výške 477 400 eur bez DPH

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

PUMTT Interné riadenie projektu - Mzdové výdavky Projektový manažér za obdobie 7-12/2019

PUMTT Mzdové výdavky Projektový manažér 7-12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PUMTT Interné riadenie projektu Mzdové výdavky Finančný manažér za obdobie 7-12/2019

PUMTT Mzdové výdavky Finančný manažér 7-12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PUMTT Interné riadenie projektu Mzdové výdavky Projektový manažér za obdobie 1-10/2020 (okrem mesiacov 8 a 9/2020)

PUMTT Mzdové výdavky Projektový manažér 1-10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
3,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PUMTT Interné riadenie projektu Finančný manažér za obdobie 1-8/2020

PUMTT Mzdové výdavky Finančný manažér 1-8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Trnava
Dodávateľ
Mesto Trnava
Žiadaná suma
2,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Trnava

Suma celkom
568 €
Vrátená suma
568 €
Suma na vymáhanie
568 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Trnava
IČO
00313114
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.